NORGE NOREG NORWAY: NORRØN HISTORIE: N.EUROPA

ET LANDS IDENTITET ER FREMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE. HARALD V AV NORGE OG KONGEREKKEN [:NORGES ELDSTE SLEKTS-TRE GJENNOM 1200 ÅR TILBAKE I TID TIL HARALD I HÅRFAGRE I 865] UTGJØR DEN VIKTIGSTE DEL AV NORGES CHRONOLOGISK NEDTEGNEDE HISTORIE. Å FORSTÅ SAMTIDEN UTEN ET HISTORISK PERSPECTIVE LAR SEG IKKE GJØRE: FORDI SAMTIDEN ER ET RESULTAT AV HISTORIEN. OM TING SKJEDDE I GÅR ELLER FOR 1000 ÅR SIDEN BLIR UINTERRESSANT- SÅLENGE DET HAR VÆRT MED PÅ Å FORME SAMFUNNET. HISTORIE ER ET BRA OG EGNET MATERIALE TIL Å FORSTÅ VÅR SAMTID OG SE UTVIKLINGS-LINJEN OG UTVIKLINGS-TREKKENE I VÅRT SAMFUNN...
KONGEREKKEN FRA 800-TALLET OG FRAM TIL VÅR TID PREGES AV CONTINUITET OG 1200 ÅRS STABILITET. KNUT HAMSUN BRUKTE OFTE ET BESKRIVENDE UTRYKK I SINE BØKER: "NU SOM FØR".
REFERANCE: HISTORIKEREN GUSTAV HEBER (:OSLO) OG BOKA: "NORSK ADEL". UTK. OSLO 1936-1952 (:FLERE UTGIVELSER).
REFERANCE SOM OVENFOR: GUSTAV HEBER: BOKA "NORSK ADEL" UTK. OSLO: 1936-1952. OPPRINNELSE MHT. EN DEL SPESIELLE STEDSNAVN I NORDEN O.A. LAR SEG VANSKELIG FORKLARE: VARANGER PORSANGER QUEENANGER MALANGER SALANGER BALLANGER GEIRANGER HARDANGER STAVANGER M.FL. HISTORIKERNE MENER DISSE NAVNENE MÅ HA OPPSTÅTT FØR HARALD I HÅRFAGRE (865-933). ORD-ENDELSEN "ANG" FOREKOMMER OFTE BRUKT I NORRØNE RIM-ORD SOM: LANG (JFR: LANGSKIP LANGHUS LANGELEIK) TANG (:VERKTØY OG SJØ-PLANTE) RANG (:KLASSE-NIVÅ) MANGE (FLERE) VANG (:TUN-OMRÅDE) VRANG (:VANSKELIG) TRANG (:BEHOV OG DEFINITION) PRANGE (:STORSLÅTT SKRYTENDE) KRANGEL (:UENIGHET). SANG (SOM ENGELSK: SONG) KLANG (TONE-ART) STANG (RETT STAV EL.MAST). "NG"-LYDEN ER VIDEREUTVIKLET I FLERE ANDRE ORD VED ENDRING AV VOKALEN "A" SOM I TING TUNG TYNGDE TØGN OSV. DESSUTEN FOREKOMMER I EN DEL HISTORISK UFORKLARLIGE FELLES-ORD MED STEDSNAVN BRUKT PÅ OMRÅDER BÅDE I NORD-NORGE OG I NORD-SVERIGE: "NORRLAND" OG "NORDLAND". KOMMUNENE-NAVNENE: "RANA" OG "RAN" (: SISTNEVNTE "RAN" ER EN SVENSK GRENSE-KOMMUNE VED SIDEN AV RAN-FJORDEN. ORDET "RAN" BETYR PÅ UR-NORDISK OG ANDRE SPRÅK (:TIL OG MED PÅ INDISK): "TIDLIG" (ANG.SACHS: EARLY EARL= NORR: JARL). I INDIA FOREKOMMER "FALLOS-DYRKELSE" OG "FALLOS-STEINER". STEINER FRA OLD-TIDEN SOM MAN FAKTISK OGSÅ FINNER I TRØNDELAG OG NORDLAND (:BLA: PÅ GLEIN). ØYA "FRØYA" PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN HENSPEILER PÅ DEN NORRØNE KJÆRLIGHETS-GUDINNEN AV SAMME NAVN. NAVNET "FRØYA" ER FREMDELES I BRUK OVER HELE DEN VESTLIGE VERDEN (:OGSÅ I AUSTRALIA OG USA): BRUKT I UKEDAGEN "FRØYASDAG FREDAG FRIDAY FREITAG. ET PAR EKSEMPEL PÅ VIKINGENES FORSTÅELSE AV STJERNE-HIMMELEN ER STJERNEBILDET "FRØYAS HØNS"= PLEIADENE (M45). ØYA "VEGA" BRUKTES OGSÅ AV VIKINGENE PÅ STJERNEN MED SAMME NAVN OVER DEN NORDLIGE HIMMEL-KULE OG BRUKES FORTSATT AV ASTRONOMENE. "NORDSTJERNEN" NAVIGERTE SOM KJENT VIKINGENE ETTER OMBORD PÅ SKIPENE SINE ALLEREDE FOR 1500 ÅR SIDEN. (: MEN MAN FINNER OGSÅ COMPASS-ROSER PÅ 4000 ÅRS GAMLE HELLERESTNINGER OG BERG-KUNST I NORDEN- NOE SOM KAN TYDE PÅ AT STEIN-ALDER-CULTURENE MÅ HA KJENT TIL DE 4 HIMMEL-RETNINGENE OG DE 4 ÅRSTIDER). DET BØR OGSÅ NEVNES AT GUDE-NAVNET "ODIN" FORTSATT BRUKES I RUSSLAND FOR TALLET 1 (OДИH). VIDERE BRUKES GUDE-NAVNET "TOR" I KINA= CHINA FOR TALLET 2 (TAO= DE 2 FARGENE SORT OG HVIT SOM INNGÅR I DEN KINESISKE RELIGIONEN "TAOISME"). I NORRØNT OG NÆRT BESLEKTEDE SPRÅK KALLES LIKELEDES TALLET 2: TO TVÅ TWO DVA (:ДBA). "TOR" BRUKES OGSÅ VERDEN OVER I UKE-NAVNET TORSDAG THURSDAY OG DONNERSTAG (TORDNEDAG). SOM EN COURIOSITET MÅ TAES MED AT MAN I RUSSLAND FORSATT BRUKER ORDED "MJØD" (:MЁД) FOR HONNING (:INGREDIENS I VIKINGENES ALKOHOL-HOLDIGE DRIKK "MJØD"). KANSKJE MAN DERAV KAN FORKLARE DEN OVERDREVNE BRUKEN AV VODCA I RUSSLAND- SOM OGSÅ DERES STATSLEDER BORIS JELTSIN VAR KJENT FOR Å CONSUMERE.....
DEN DANSK-NORSKE DRONNING MARGRETHE 1 VALDEMARSDATTER (1375-1388-1412) VAR GIFT MED DEN NORSKE KONG HAAKON VI MAGNUSSON (1340-1355-1380). DERES SØNN VAR KONG OLAV IV HÅKONSON (1370-1387) SOM VAR NORGES SISTE REGENT FØR "DEN DANSK-NORSKE UNION" (1388-1814) OPPSTO. DERMED HAR BÅDE DET NÅ-VÆRENDE DANSKE OG NORSKE KONGEHUS FORTSATT DIREKTE SLEKT-SKAP OG FORBINDELSES-LINJER TILBAKE TIL VIKING-KONGEN HARALD I HALFDANSON HÅRFAGRE (865-933). MELLOM 1814 OG 1905 TILHØRTE NORGE EN KORT PERIODE "DEN SVENSK-NORSKE UNION" INNTIL NORGE BLE ET EGET KONGEDØMME FRA 1905- VED EN SEREMONIELL KRONINGEN AV KONG HAAKON VII (1872-1905-1957) OG DRONNING MAUD (1869-1905-1938) I NIDAROSDOMEN (BYGD CA.1150) SOMMEREN 1906. DEN GAMLE KRONINGS-SALMEN SOM DENGANG BLE BRUKT ("GUD SIGNE VÅR KONG GOD") OG SOM OGSÅ BLE SUNGET VED SIGNINGEN AV KONG OLAV V (1903-1957-1991) I SAMME CATHEDRAL I 1958 (: COMPOSITIONEN MED LIGNENDE TEKST BRUKES OGSÅ I UNITED KINGDOM) KAN KANSKJE HA SIN OPPRINNELSE HELT TILBAKE TIL 1150-TALLET (PGA. NOEN KONGELIGE PERSON-NAVN SANNSYNLIGVIS NEVNT I ELDRE SALME-VERS SOM IKKE LENGERE ER I BRUK: EN FORELØPIG TEORI). EN MENGDE ELDRE VERS ER BLITT FJERNET I TIDENS LØP OG SYNGES IKKE LENGERE OG ER HELLER IKKE TATT MED I NYERE BOK-UTGIVELSER.
HÅKON VII CHRISTIAN FREDRIKSON AV NORGE (1872-1905-1957) SØNN AV KONG FREDRICH VIII (1843-1912) AV DENMARCK. KONG HAAKON VII M. (BUCKINGHAM PALACE 1896) W: MAUD (1869-1905-1938): DATTER AV KONG EDWARD VII (1841-1901-1910) OG DRONNING ALEKSANDRA (1844-1905) AV ENGLAND. ALEKSANDRA VAR DATTER AV KONG CHRISTIAN 9 (1818-1906) AV DENMARCK OG DRONNING ALEKSANDRINE AV MECHLENBURG-SCHWERIN (1879-1952). DRONNING MARGRETHE 1 (1388-1412) AV DENMARCK-NORGE VAR GIFT MED KONG HAAKON VI MAGNUSSON (1343-1380) AV NORGE. DERFOR BLIR ALLE MEDLEMMER AV KONGE-FAMILIEN I NORGE AV I DAG- DIREKTE I SLEKT MED HARALD HÅRFAGRE (865-933). HARALD HÅRFAGRE (AV "VESTFOLD-KONGENES ÆTT") SAMLET SØR- OG NORD-NORGE TIL ET RIKE VED Å GIFTE SEG MED ÅSA HÅKONSDATTER [:DATTER AV HÅKON JARL GRJOTGARDSON (815-868)] OG DERFOR INN PÅ "HÅLØYGEÆTTA" (:I TRØNDELAG OG NORD-NORGE).
ROYAL FAMILIES: UNITED KINGDOM AND NORWAY.
FILM (VIDEO): ROYAL YACHTS "NORGE" AND "BRITANNIA":
NORWAY AND UNITED KINGDOM VISIT EACH OTHER: 1951-1955.
FILM (VIDEO): KING HARALD V OF NORWAY: SPEECH:
MS "HÅKON JARL" (3). (:INTERNASJONAL REG-CALL "LAKV"). REDERI: "NFDS" TRONDHEIM. BYGD VED AALBORG VERFT- DENMARCK 1952. DNV 1A1. 1101 NETTO-REGISTERTONN. 2173 BRUTTOTONN. LENGDE O.A: 80.8 METER (=269 FOT LANG). BREDDE: 12.22 METER (= 40.7 FOT). DYPTGÅENDE: 4.507 METER (=15 FOT). MOTOR (2) ATLAS DIESEL 3040 BPH. FART: 16 KNOP. 12 T/DAY. 450 PASSASJERER. LASTEROM: 651 M3 BALE INCL.REEF. 2 HA 3,41 /3,44 x 3,05. LASTEBOMMER: 2 x 5,2x 1t.
DS "HAAKON JARL" (2). TILHØRTE REDERIET: "NFDS" I TRONDHEIM. LEVERT I APRIL 1879 FRA MOTALA MEKANISKE WERKSTADS AB PÅ LINDHOLMEN I GÖTEBORG. SOM NY MÅLTE DEN 873 BRUTTOTONN OG SKROGET VAR PÅ 197 FOT. VED AKER MEKANISKE VERKSTED I CHRISTIANIA (:OSLO) BLE DEN FØRSTE MOTOREN SKIFTET UT (:1906) MED EN MODERNE TRIPLE-COMPOUND-MASKIN PÅ 760 HESTEKREFTER (IHK). UNDER OPPHOLDET PÅ SKIPS-VERFET I OSLO GJENNOMGIKK FARTØYET EN GJENNOM-GRIPENDE MODERNISERING ETTER DATIDENS FORHOLD. DEN VAR OPPRINNELIG BYGGET SOM STORM-DEKKER MED LUGARER FOR 52 PASSASJERER MED LASTEROM FORUT OG AKTER. SPISE-SALONG MED MAHOGNY-PANEL I SKIPETS BREDDE. I ALLE PLASS-LUGARENE VAR DET BÅDE RINGE-APPARAT OG REGULERBARE VARME-ANLEGG. "HAAKON JARL" VAR BYGGET FOR SELSKAPETS PRESTISJE-RUTE MELLOM FINNMARK OG HAMBURG OG BLE DREVET I SAM-SEILING MED "BERGENSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "BDS". ETTER OMBYGGING I OSLO I 1906 BLE DEN SATT INN I KYST-RUTEN MELLOM OSLO-FJORDEN OG FINNMARK- OG SEILTE DERETTER ATTER I HAMBURGER-RUTEN. ETTER 45 ÅR I RUTEFART LANGS NORSKEKYSTEN FORLISTE SKIPET UNDER EN KOLLISJON PÅ VESTFJORDEN I 1924.
SKOVLDAMPEREN: "HAAKON JARL" (1). REDERI: "NORDEN FJELDSKE DAMPSKIBS SELSKAB" "NFDS" TRONDHJEM. BYGD VED DUMBARTON SKIPSVERFT- UNITED KINGDOM 1857. 157 COMMERS-LESTER. SEILTE FOR "TFDS" I KYST-RUTEN MELLOM BERGEN OG KIRKENES SOM ET FLERE INNLEIDE SKIP "STATENS POSTDAMPERE" HELT FRAM TIL PRIVATISERINGEN OM OMLEGGING TIL DEN "NÅVÆRENDE "HURTIGRUTEN"- DA STATEN TRAKK SEG UT SOM EIERE TIDLIG PÅ 1880-TALLET.MALERI AV: HOLM. REFERANCE: "NORGE PÅ HAVET" BIND 3. AV NILS P.VIGELAND. UTG: NASJONALFORLAGET 1957. (:SKVOLER FJERNET I 1850-ÅRENE. PÅMONTERT "SKRU-PROPELL").
MS "KONG HARALD". INTERNATIONAL-REG: LGIY 9039119. (MAIN-OFFICE CORR.RED: (01) "TFDS" TROMSØ 2000. (02) "SILC BIDCO" AS (: "TDR CAPITAL" 90 % OWNERSHIP): LONDON- UNITED KINGDOM AFTER 2014). YARD: 1993 VOLKSVERFT STRALSUND VEB DNV 1A1 (:BUILDT 101). HURTIGRUTE-SHIP. CAR FERGE ICE 1C. NAUT-C. F-AM. MV. E0. RM -28/30*C SEA. DISPLACMENT: 6256 T. BT: 11204. NT:4153. MDWT: 850. LENGTH O.A: 120.00 (=399.6 FEET LONG). WIDTH: 19.20 (=63.9 FEET). DEEP-GOING: 4.80 (=16.31 FEET). MOTOR: (2) 6114 BHP MaK 6M552C. SPEED:18 KNOP 380 CST. PASSENGERS: 691. CABINS 130 (= 490 PASSENGERS). CARS: 50. FREEZE-CAPACITY: 880 M3 (-28 TO 30*C). SIDE-DOOR: W: 9.3 MTR B: 7.8 MTR. ROOM-CAPASITY CARGO: 1500 M3. CARGO ELEVATOR 2 PALLET LIFTS: 5 TON (:10 TON COMBINERT). TRUSTERS FORWARD: (2) 790KW SUPER SILENT BRUNVOLL. MOBIL-TLF (TROMSØ 2000): 94807520 94807521.
NORWAY OSLO 2017.
"Baby come back""
FILM (VIDEO): HECK-TRAWLER "ØKSFJORD" F-37-L "ЧАПОМА"
FFR: HAMMERFEST: "ALTA" (3).
FILM (VIDEO): JOHN KAY "YOU ARE THE ONLY ONE"
I VÅR MODERNE VERDEN ER ALLT COMMERSIALISERT MED TANKE PÅ STOR PENGE-AVKASTNING: OGSÅ KVALFANGST- UTEN TANKE PÅ DYRENES LIDELSER. "GREENPEACE" OG DYREVERN-ORGANISASJONENE PRØVER Å STOPPE PELSDYR-AVL SVINE-AVL SEL-FANGST KVAL-FANGST TYRI-FEKTING OSV. I DEN LILLE BYGDA KAUTOKEINO SLAKTES 70.000 REIN HVER HØST AV 30 REINSDYR-FAMILER (300 REIN PR.PERSON). DET UTGJØR BORTIMOT 1 MILLIONER REIN-SLAKT PÅ 10 ÅR !! DE GAMLE "FISKE OG FANGST-KULTERENE" ER IDAG GJENNOM-COMMERSIALISERT: FOR Å KUNNE FINANSIERE INNKJØP AV HUS BILER OG HA KOSTBARE LEVEVANER- OG DYRENE LIDER ! OGSÅ VÅPEN-INDUSTRIEN ER COMMERSIALISERT: SOM TAPER PENGER PÅ AT VERDEN LEVER I FRED. (REFERANCE TIL TEKSTEN OVENFOR): "BUDSTIKKA" ÅRGANG 19. NR.1. MARS 2014. DET HØRER MED TIL HISTORIEN AT DET NOEN ÅR FØR DEN 15 JANUAR 1882 BLE OBSERVERT ET KRAFTIG LYS I SØR-GÅENDE RETNING OVER STJERNE-HIMMELEN. DAGEN ETTERPÅ 16 JANUAR KOM EN KRAFTIG ORKAN SOM RASERTE EN MENGDE HUS MELLOM NORDKAPP OG SENJA. BYGNINGER I HAMMERFEST BY BLE ØDELAGT OG KIRKENE I KJELVIK INGØY OG TALVIK BLE RASERT. ANDRE STEDER RAMLET HUS AV GRUNNMUREN- OG MÅTTE BYGGES OPP PÅ NYTT IGJEN. MAN MENER I DAG AT DET KAN HA VÆRT EN LAVT-GÅENDE METORITT SOM HAR STREIFET NÆRT JORD-SKORPEN OG SKAPT EN KRAFTIG LUFT-BØLGE-STORM SOM DET TOK EN HEL DAG FØR DEN NÅDDE NED TIL BAKKEN. DENNE HISTORIEN ER NEVNT I "FINNMARKSPOSTEN" FOR SAMME ÅR. HELE 3 STORMER RASTE I JANUAR OG FEBRUAR 1882 ETTER LYS-FENOMENET OG DETTE REGNES SOM DET VERSTE UVÆRET I MANNS MINNE I NORD-NORGE. I BARENTSHAVET ER DET PÅ BUNNEN FUNNET EN NEDSLAGS-KRATER (:KALT "MJØLNIR" ETTER HAMMEREN TIL GUDEN "TOR") ETTER EN METEORITT PÅ FLERE KILOMETERS BREDDE SOM HAR TRUFFET JORDEN FOR FLERE HUNDRE MILLIONER ÅR SIDEN. PÅ JORDEN ER DET TILSAMMEN FUNNET CA.100 SPOR ETTER METEORITT-NEDSLAG HVOR DET STØRSTE LIGGER I SØR-AFRIKA "VREDEFORT-KRATRET" CA 40 MIL (400 KILOMETER) I DIAMETER. NEDSLAGET SKAL HA FUNNET STED FOR FLEREHUNDRE MILLIONER ÅR SIDEN (:SE WIKIPEDIA.ORG).
FILM (VIDEO) : DEMIS ROUSSOS "REBEKKA"
FILM (VIDEO): "DEMIS ROUSSOS "I LOVE YOU" (:"WINTER RAINS")
FILM (VIDEO): NORGE MAT
FILM (VIDEO):TOBAKK SIGARETTPAPIR LIGHTERE O.A.
FILM (VIDEO): NORGE ØL (:BEER)
FILM (VIDEO): FINANSER PENGER ØKONOMI VALUTA
FILM (VIDEO): HECK-TRAWLER "ØKSNESFISK I"
"E DU FRA YJTTERSIA EILLER IJNNERSIA"....? (:VANLIG SPØRSMÅL FRA LOFOTEN OG VESTERÅLEN)....
MK "HEIMEN I" AV TROMSØ. LENGDE: 97 FOT. BYGD I ROGNAN/ SALTEN VED DRAGES VERFT I 1929. MOTOR: 180 HK BOLINDER. PARTS-REDERI: BRØDRENE JACOBSEN [:BLA. BANKSJEF JACOBSEN I TROMSDALEN G.M. FRU GAMST FRA LOPPA]. SKIPPER: LARS JACOBSEN. MASKINIST: ODDBJØRN RYDHEIM FRA ØKSFJORD. LÅ FORTØYD VED SØR-SJATEEN I TROMSØ. OMBYGD I 1949 MED NYTT OVERBYGG. NY MOTOR I 1958: EN 400 HK WICHMANN. SENDEREN OMBORD I HEIMEN I VAR BLANDT MARKEDETS BESTE. FORUTEN SELFANGST I KVITSJØEN/ NOVAJA ZEMLJA OG VED ØST-GRØNLAND BLE DEN BRUKT TIL SILDE OG MAKRELLFISKE. DEN BLE OGSÅ BRUKT/LEID TIL POLAR-EKSPEDISJONER. DEN ITALIENSKE STAT LEIDE DEN TIL EN EKSPEDISJON FOR Å LETE ETTER BALLONGPARTIET TIL LUFTSKIPET "ITALIA" I 1929. "HEIMEN I" VAR OGSÅ EKSPEDISJONS-SKIP FOR CAMBRIGDE UNIVERSITY I 6-7 ÅR. FRAKTET AVLØSNINGS-MANNSKAP TIL VÆRSTASJONEN PÅ JAN MAYEN. DEN FIKK OPPKALT EN FJORD ETTER SEG PÅ BAFFIN ISLAND/ GRØNLAND: "HOME BAY" FØR 2 VERDENSKRIG. DEN NORSKE MARINE BRUKTE DEN SOM SKYTESKIVE VED VEGGEFJORDEN I 1970 DA DEN SKULLE KONDEMNERES !! DEN BURDE HELLER VÆRT VÆRNET. REDERIET "BRØDRENE JACOBSEN" HADDE KJØPT EN HARADANGER-KUTTER AV SAMME LENGDE I 1916. DEN VAR UTSTYRT MED EN 9 HK HJELPEMOTOR I TILLEGG TIL GALEAS-RIGGET SEILFØRING [:2-MASTRET KUTTER]. VED TROMSØ SKIBSVERFT BLE "M/S "HEIMEN I" IS-FORSTERKET OG MONTERT EN 120 HK BOLINDER MED LUFTKOMPRESSOR. DEN BLE ETTERHVERT BRUKT TIL ISHAVS-FANGST I KVITSJØEN OG I KARAHAVET. DESSUTEN STORSILDFISKE I SOMMERHALVÅRET. DEN 12 AUGUST 1920 STARTET SKUTA MOT NORDØST-PASSASJEN FOR Å LETE ETTER POLARFORSKERNE PETER L. TESSEM FRA TROMSØ OG PAUL KNUTSEN FRA TRONDHEIM SOM VAR MED ROALD AMUNDSEN PÅ "MAUD"-EKSPEDISJONEN. DE SKULLE PRØVE Å TA SEG HJEMOVER TIL NORGE MED POST FRA EKSPEDISJONENS FOLK NOTATER FRA FORSKNINGEN OG ERFARINGENE DE HADDE GJORDT UNDER OVERVINTRINGEN MED "MAUD". LETETUREN ENGASJERT AV DEN NORSKE REGJERING FOREGIKK FRA DICSON-HALVØYA NORD OG ØSTOVER TIL SIBIR. BEGGE VAR ETTER FORHOLDENE GODT UTRUSTET FOR EN SLIK TUR, BÅDE MED PROVIANT HUNDER OG TRANSPORT. KNUTSEN BLE ALDRI FUNNET, MEN TESSEM KOM SEG NESTEN FRAM TIL FOLK VED KAPP PRIMRTNYJ PÅ TAJMYR-KYSTEN. HER ER DET RØYST ET MINNESMERKE OVER DEM. FRA 1923 TIL 1926 BLE SKUTA BRUKT TIL EKSPEDISJONER VED ØST-GRØNLAND. "HEIMEN I" (:DEN FØRSTE) BLE SKRUDD NED AV ISEN I KVITSJØEN VINTEREN 1928. MK "HEIMEN I" BLE PÅ EN TRASIG MÅTE KONDEMNERT AV DEN NORSKE MARINE (: BRUKT SOM SOM ØVELSES-MÅL I LOFOTEN VESTERÅLEN-OMRÅDET).
DK "SVERRE" LENGDE: 91.9 FOT. BREDDE: 22.0 FOT DYPTGÅENDE: 9.2 FOT. MOTOR: 63 HK DAMP. FOTO CA.1920. REDERIET: G. ROBERTSEN. HAMMERFEST.
120 HK DAMP-CUTTER. LENGDE: 94.5 FOT BREDDE: 23.2 DYPTGÅENDE: 11.7. REDERI: FEDDERSEN OG NISSEN- H.FEST.
DAMP-CUTTER: F-4-H "ALTENFJORD". LENDGE: 85 FOT. BREDDE: 22.8 FOT. DYBDE: 9.3 FOT. MOTOR: 74 HK DAMP. TILHØRTE REDERIET IVERSEN OG KNUTSEN- ELVEBAKKEN I ALTA. OPPKJØPT AV ISHAVS-REDERIET FEDDERSEN OG NISSEN I HAMMERFEST FØR 1922. ETTER 1945 BLE NISSEN-REDERIET I HAMMERFEST DELT. TRYGVE NISSEN BEHOLDT MK "ALTENFJORD" SOM FIKK NY HJEMMEHAVN I HARSTAD-OMRÅDET.
2011
FILM (VIDEO): NORDLAND: FARTØYER
FILM (VIDEO): LASTE-FARTØY VED KAI.
FILM (VIDEO): NORGE- TANK-FARTØYER I OPPLAG
SKIP SOM VENTER PÅ OPPDRAG
KANSKJE ENGLAND VELGER Å BRUKE DE SMÅE HURTIGRUTENE SOM LOKALBÅTER ??
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ- CA 1/3 AV ET VANLIG CRUISESKIP. BÅDE DAMP-MASKINEN (:JAMES WATT) OG SKRU-PROPELLEN BLE BEGGE OPPFUNNET I UNITED KINGDOM- FRA CA.1750 OG FRAMOVER. ETTER CA.1850 BLE DE SISTE SKOVL-DAMPERNE OMBYGD MED SKRUPROPELL.
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ I FORHOLD TIL CRUISE-SKIPENE (:SOM OGSÅ GÅR LANGS NORSKEKYSTEN Å TJENER PENGER PÅ KYSTEN VÅR- KALT "VERDENS VAKRESTE SJØREISE"). DA DE 11 HURTIGRUTENE BLE SOLGT TIL LONDON VIA EN KVINNELIG STATSMINISTER- SKREV AVISEN NORDLYS I TROMSØ: "SALGET AV HURTIGRUTENE TIL ENGLAND- ET HÅN MOT KYST-KULTUREN" !! MEN DET FØRSTE HÅNET MOT KYST-KULTUREN KOM ALLEREDE I 1880-ÅRENE- DA STATEN TRAKK SEG UT SOM EIERE I "STATENS POSTDAMPERE" SOM STARTET KYST-RUTEN I 1837 MED SKOVL-DAMPERNE "PRINDS CARL" OG "PRINDS GUSTAV". SKIPS-TRAFIKKEN LANGS "RIKSVEI NR.1" BLE DERVED PRIVATISERT TIL DEN SÅKALTE "HURTIGRUTEN" DA PRIVATE SKIPS-REDERIER (:TFDS BDS) MÅTTE OVERTA ANSVARET FOR KYST-BEFOLKNINGENS VE OG VEL (:SOM ER DEN NORSKE STATS ANSVAR OG ICKE PRIVATE SELSKAP- MED SVAK ØKONOMI !!). DERMED HAR RUTEN: BERGEN>>KIRKENES VÆRT TRAFFIKERT I 176 ÅR FRA 1837 FRAM TIL HØSTEN 2014 DA SALGET AV BÅTENE TIL UTLANDET VAR ET FAKTUM. OSLO ER NORGES 4. OG YNGSTE HOVEDSTAD (:INNHYLLET HALVE ÅRET I IS...). BÅDE TRONDHEIM BERGEN OG HAUGESUND ER ELDRE HOVEDSTADER I GAMLE NORGE !! SKIPENE VILLE ALDRI BLITT SOLGT TIL UTLANDET UNDER DE 3 SISTNEVNTE "VIKING-HOVEDSTADENE" !!.... DISSE 3 BYENE ER ALLE ANLAGT MOT ÅPENT HAV !!!! KONG HAAKON IV HAAKONSON (1217-1263) SOM BYGDE HÅKONS-HALLEN I BERGEN DER HAN SELV BODDE OG GIFTET SEG: NEKTET ALLE UTENLANDSKE FARTØYER Å SEILE NORDOM BERGEN- SOM VIKING-KONGENE FØR HAM OGSÅ HADDE GJORDT !! MEN NÅ (:ETTER 2014) TRAFFIKERES "VERDENS VAKRESTE SJØREISE" BERGEN-KIRKENES AV ET UTENLANDSK SELSKAP !! EIER MAN IKKE LENGERE SIN EGEN KYST ??? "KYST-PARTIET" BØR FÅ STØRRE OPPSLUTNING ETTER DEN MERKELIGE STYRINGEN MAN STADIG ER VITNE TIL PÅ STORTINGET MHT. KYST-BEFOLKNINGENS FRAMTID !!
FILM (VIDEO): HARE (RABBIT) NEAR A CAR
FILM (VIDEO): SHIP AND BOAT IN FOCUS
2013.
FORD THUNDERBIRD.
OM TV OG RADIO HADDE EKSISTERT FOR 1000 ÅR SIDEN- VILLE NYHETS-BILDET SIKKERT HA INNEHOLDT DEN SAMME MENGDEN AV KRIGER OG SAMFUNNSPROBLEMER SOM MAN OPPLEVER I DAG.
FRAGMENTS OF EAST-EUROPAS OLDEST HIGH-CULTURES: RUSSIA AND UKRAINA WITH THEIR 10 DIFFERENT DYNASTIES AMONG CA.2800 YEARS: NAME ON SOME KNOWN SCYTHIAN KINGS: SKIL (500 BC) IN NIKONIY. SKILUR:SKILOUROS (200 BC) IN OLBIA. ATHEAS (335 BC) FIRST SCHYTHIAN KINGDOM IN BRODUBJA: DIONYSOPOLIS. TANOUSAS (218-167 BC) SECOND SCYTHIAN KINGDOM IN DOBRUDJA. KANITES (CA.210 BC) SECOND SCYTHIAN KINGDOM IN APHRODISIAS: THE CAPITAL AND MINT OF SCYTHIAN KINGS. AKROSAS:AKROSSA (200 BC) IN OLBIA. CHARASPES (?) IN BALGAREVO. AELIS (?) SARIAKES ( CA.175 BC) LIVING IN SAME PERIOD AS KING PHILIP V (221-179 BC) IN MACEDONIA. END OF SECOND DYNASTI IN DOBRUDJA. SPALAHORES (75-60 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA-SCYTIHA. SPALAGADAMES (75-60 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA-SCYTHIA. AZES II (58-20 BC) INDO-SCYTHIAN KING IN BAKTRIA. KHARAHOSTES (20-1 BC) INDO-SCHYTIAN KING. FROM 680 BC TO 323 AC UKRAINA AND AREA AROUND (:TODAY SOUTH-RUSSIA) WAS RULED BY 56 MONARCHS WHO BELONGS UNDER THE CIMMERIAN KINGS AND ALSO THE BOSPERIAN KINGDOM. THE FIRST OF THEM WAS KING TEUSPA (680-670 BC) AND THE LATEST OF THEM WAS KING RHADAMSADES (308-323 AC). LATER AFTER THE OSTRO-GOTH-DYNASTI (:ØSTGOTERNE) GROUNDED KINGDOMS NORTH OF THE BLACKSEA: SAGN-KING BERIG (CA.150 BC) FROM "SCANDZA" GOTLAND SEATTLE DOWN FIRST OF THEM ALL IN UKRAINA. VI HØRER OM DEM FKS. UNDER: KNIVA (251) KONGENS LEDER I SLAGET MOT ATTRIBUS. CANNABAUDUS (270 AC) OSTRO-GOTH-LEDER I ET SLAG. ARIARICUS (332) SØNN AV EN GOTER-KONGE. THE OSTRO-GOTHS CAME TO CRIMEA (362). ERMANARIC (?-378) GOTER-KONGE. VITHIMIRIS (378-?) TEODEMIR (?-474) GOTER-KONGE SOM VANT SLAG MOT HUNERNE I 454 OG 468. VALAMIR (468) GOTER-KONGE SOM VANT SLAGET VED BASSIANÆ I 468. TEODERIK DEN STORE (474-526). ATALARIK (526-534). [ØST-GOTERNE: ALATEUS OG SAFRAKS NEVNES RUNDT CA. ÅR 530]. OG TEODAHAD (534-536). WITHIGES (536-540). ILDIBAD (540-541). ERARIK (541). TOTILA (541-552). TEIAS (552-553). ØST-GOTER-DYNASTIET OPPHØRER I 553. AFTER THAT THE ANTERS RULERS FROM 555- 597 WITH 7 KINGS WITH KNOWN NAMES. AFTER 597 1.BULGARIAN EMPIRE (681) WAS FORMED AND RULED AREAS NORTH OF THE BLACK-SEA. AFTER THAT THE RURIK-DYNASTI (850-1598) RULED RUSSIA. VIKINGENE:"VÆRINGENE" BOSETTER SEG I "RUS" PÅ OPPFORDRING FRA RUSSISKE FOLKEGRUPPER (JFR: "THE NESTOR-CRONICLE" WROTED IN KIEV UKRAINA 1110]. SVENSK VIKING-KONGE RURIK (862-879) M.W: INGRID VON NOORWEGEN STARTER ET VIKING-DYNASTI I NOVGOROD:NYGÅRD. OLEG (879-912) AV NOVGOROD. [:KIEV I UKRAINA OVERTAR ETTERHVERT SOM RUSSLANDS HOVEDSTAD FRA 882-1249. 14 RUSSISKE BYER BLIR BRENT AV DJENGIS KHAN OG MONGOLERNE HVORAV HOVEDSTADEN KIEV I 1240]. IGOR (912-945). OLGA AV KIEV (945-964) IGORS VIV:WIFE: TZARINNE. SVYATOSLAV (964-972). JAROPOLK I (973-980). VLADIMIR:VALDEMAR I (980-1015). FRA 1598-1613 VAR RUSSLAND UTEN TZAR. DERETTER FØLGER EN REGENT-REKKE (TZARER:KONGER) FRA 1613 TIL 1917 DA DET 1200 ÅRS GAMLE TZAR-HUSET I RUSSLAND BLE BRUTALT DREPT [VED URAL-FJELLENE VED KATERIEBURG] AV KOMMUNIST-REGIMET (:BOLSJEVIKENE) UNDER DEN "RUSSISKE REVOLUSJON". OGSÅ I VEST-EUROPA HAR KOMMUNIST-REGIMENE DREPT TO 1200 ÅRS GAMLE GAMLE KONGEHUS: FRANKRIKE (1790) OG PORTUGAL (1908). EN HISTORIE SOM HAR VÆRT NED-TONET OG NESTEN BLITT GLEMT PGA.OVERGANGEN TIL SÅKALT REPUBLICK- MED OVERTAKELSE AV 1000-ÅRIG KONGELIG GODS: INVESTERT BLA: I ATOM-VÅPEN...
RAISED MONUMENTS IN RUSSIA FROM THEIR 6.KINGDOM: THE TSARS RURIK AND ROMANOV-FAMILY (850-1917). TZAR PETER "THE GREAT" (1682-1725) WAS FROM EAST-UKRAINA NEAR KERCH (HERE: MONUMENT 03 IN ROSTOV).
ODIN OG HANS SØNNER VAR STAM-FEDRE TIL: DE NORSKE ENGELSKE DANSKE SVENSKE OG RUSSISKE KONGE-HUSENE (RUSSISK VIKINGTID 860-1250) I FØLGE NORRØN MYTOLOGI OG SAGA-LITTERATUREN. (: FØR-KRISTEN TID: "GUDE-TIDEN"). ODIN VAR OGSÅ STAM-FAR FOR EN REKKE FOLKE-SLAG I EUROPA I "FOLKE-VANDRINGS-TIDEN" (300-600). FORTSATT KALLES OG SKRIVES TALLET "1" I RUSSLAND "ODIN" "ОДИН". LIKELEDES UTTALES TALLET "2" I KINA "TAO" (:EGENTLIG 2 FARGER: SORT-HVIT) TO TVÅ TWO. DE NORRØNE GUDENE "ODIN" OG "TOR" BRUKES FREMDELES I UKE-DAGENE VERDEN OVER: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG (:ISLANDSK). WEDNESDAY THURSDAY FREIDAY (:ENGELSK OG AMERIKANSK). MIDTWOCH DONNERSTAG FREITAG (TYSK). GRUNNLAGET FOR OPPSTILLINGEN AV DENNE STAM-TAVLEN ER DE 2 BØKENE SOM BLE SKREVET AV ØIVIND SKALDESPILLER(: FRA SØR-HÅLØYGELAND):"HÅLØYGJJATAL" (CA.ÅR 962) OG "HÅKONARMÅL" LIKE ETTER AT HAN OG DENNE SKALDE-FAMILIEN (:OGSÅ EGIL SKALDAGRIMSON OG "EIGLA"= EGILS SAGA") FLYTTET FRA OMRÅDET VED SANDNESSJØEN OG BOSATTE SEG PÅ BORG PÅ KYSTEN AV ØST-ISLAND. DENNE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN ER GRUNDIG BEHANDLET AV OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER I BØKENE: "NORSK ADEL" OG "HÅLOGALANDS URTID OG FORTID: I II" (UTKOM CA.1935 OG UTOVER). PÅ SPØRMÅL OM HVOR FOR-FEDRENE STAMMET FRA SVARTE HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN (NAMDALEN 815-868) FØLGENDE: "NORDEN-IFRA". HAN REGNER VIDERE OPP SINE FORFEDRER I 25 LEDD: TILBAKE TIL ODIN. EUROPA. HÅKON JARL GJØR SANNSYNLIG-VIS STORE TIDS-MESSIGE SPRANG I DEN FØRSTE HALV-DEL AV "HÅLØYG-REKKA" FOR Å NÅ TILBAKE TIL ODIN. Å TID-FESTE ODIN MHT.ÅRSTALL I DEN SÅKALTE "GUDE-TIDEN" BLIR DERMED NÆRMEST UMULIG. TROEN PÅ ODIN TOR OG FRØYA KAN FAKTISK HA SITT OPPHAV: OG KAN HA VÆRT I BRUK ALLEREDE UNDER "FOSNA-KULTUREN" I NORDLAND OG DERMED I STEIN-ALDEREN. UNDER LILLEHAMMER-OL I 1994 BRUKTE MAN EN KVINNE-FIGUR PÅ SKI: FUNNET I SANDNESSJØEN-OMRÅDET (VEVELSTAD) SOM KAN FORESTILLE SKADE (ANGEL-SACHSISH: SKATE= Å GÅ PÅ SKI ELLER SKØYTER). SKADE VAR JOTNE KJENT SOM "SKI-DRONNING" OG MOR TIL DEN FØRSTE HÅLØYG-KONGEN: "SAUMING" (JFR. "BÅT-SAUM" = SKIPS-NAGL AV JERN BRUKT TIL BÅTBYGGING). DESSUTEN HAR FJELL I DETTE OMRÅDET I SØR-HÅLOGALAND UR-GAMLE SAGN: "TORGHATTEN VÅGAKALLEN DØNNA-MANNEN LEKAMØYA DE-SYV-SØSTRE RØDØY-LØVA HESTMANNEN SULIS-KONGEN M.FL. OG SØROM DETTE LANGSTRAKTE SAGN-OMRÅDET LIGGER I TILLEGG ØYA FRØYA YTTERST PÅ TRØNDELAGS-KYSTEN. PETTER ANDREAS MUNCH (1810-1863) FORE-TOK PÅ LIK LINJE MED OSLO-HISTORIKEREN GUSTAV HEBER- ET GRUNDIG ARBEID NETTOPP MED SØKELYS PÅ DENNE DELEN AV SAGA-LITTERATUREN OG SKREV BOKEN "NORRØNE GUDE OG HELTESAGN" (:NY-UTGIVELSER EN REKKE ANTALL GANGER FRA CA.1860 FRAM TIL I DAG). BRAND JARL (: CA.ÅR 550 PÅ HÅLØYG.REKKA) ER OGSÅ NEVNT SOM STAM-FAR PÅ DEN ENGELSKE FØR-KRISTNE STAMTAVLE (BALDER-ÆTTA= BALDEGG-ÆTTA I YORK).
300>> "GUDE-TIDEN"/ "GOD-AGE"/NORRØN MYTOLOGY. FAMILY-TREE MADE BY STUDING "NORRØN MYTOLOGY". A WORK WHO WAS TO FIND UPLOADED ON WWW MANY YEARS AGO. "NORRØN LITTERATURE" WAS WROTED BY ØYVIND/ SKALDESPILLER AND EGIL SKALDAGRIMSSON BORN AND GROW UP IN A AREA AROUND SANDNESSJØEN/ NORDLAND- WHO LATER SEATTLE DOWN ON "BORG"/ ICELAND AB. 950. [: THEIR BOOKS WAS LATER COPIED BY SNORRE STURLASON B.1178 D.23-09-1241 A.O. WROTERS AFTER HIM- UNTIL TODAY].
100-900: THE HAALOYG-KINGS. BUILDT UP BY GUSTAV HEBER IN HIS 2 BOOKS: "NORSK ADEL" AND "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" [:UTK. OSLO 1939-1944]. HE USED A BOOKS WROTED IN 962 BY OIVIND SKALDESPILLER ON ICELAND:"HAALOYGJA-TAL" AND "HAAKONAR-MAL". ALSO BOOKS WROTED BY EGIL SKALDAGRIMSON CA.970 ON ICELAND [:SAGA-LITTERATUR]. ALSO SNORRE STURLASSON HAD TO USE THIS 2 OLD WROTERS AB.950 ON ICELAND- TO EXPLAIN THE "VIKING-AGE" AND "GOD-AGE". P.A. MUNCH WROTED THE BOOK: "NORROENE GUDE- OG HELTESAGN" AB.1850 WHO ALSO IS IMPORTENT WORK.
300-1000. ROYAL FAMILY-TREES FOR THE KINGDOMS IN NORTH-WEST EVROPA: ENGLAND- NORWAY- DENMARCK- SWEDEN AND ROSSIA/ RUSSIA/ RUSSLAND [:NORR:GARDARIKET] AND PROBABLY DIFFUSE LINES BACK TO THE EAST GOTHES IN UKRAINA AB. 300-500. A PART OF THE VERY OLD RUSSIAN LINES IS GONE LOOSE- AND PERHAPS IS FOR THE RUSSIAN HISTORY BEFORE THE SWEDISH-BORN TZAR: RURIK M.W. INGRID VON NOORWEGEN (AROUND 850) STILL TO FIND IN 0LD RUSSIAN ARCHIVES [:CHURCH OR KLOSTER-ARCHIVES] ABOUT CONNECTION BETWEEN THE EAST- AND WEST-GOTHIAN STORIES AND THE LATER VIKINGS [:NOTHING TO FIND ABOUT THE GOTHS UNDER THE "NESTOR-CHRONICHLE"/ "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE"- DOWNWROTED IN UKRAINA/KIEV AB.YEAR 1100 BY THE RUSSIAN PRIEST: NESTOR]. [> A LOT OF UNSURE HISTORY-MOMENTS ABOUT THIS OLD LINE CAN STILL EXIST IN THE OLDEST PART OF RUSSIAN-ORTODOKS CHURCH- ARCHIVES). FIRST RUSSIAN TSAR: RURIK FROM SVEALAND 800-879 WAS MARRIED WITH INGRID EFANRDA VAN NOORWEGEN- URMAN. THIS ROOT/LINES BEFORE RURIK AB.850 GOES PERHAPS BACK TO VOLSUNGE-ÆTTEN AND THE VEGGDEGG/VITRGILS-ROOTS. MUCH OF THE LINES/ROOTS AFTER VOLSUNGE-AETTEN AND VEGGDEGG/VITRGILS IS GOONE LOOSE [:LOST INFORMATION ABOUT SOME LINES FROM WEST-GOTHIA AND "SVEA-RIKET" WHO GOES BACK TO RUSSIA AND UKRAINA AB.300-500 AND THE EAST-GOTHES WHO LIVED THERE].
300-850. VOLSUNGEÆTTA OG YLVINGAÆTTA.
98-652 LANGOBARDER.
488-774. LANGOBARDER. KONGEREKKE.
750 BC-1 BC. SCHYTIAN KINGS AND KINGDOM. (:INDO-EUROPEEN LANGUAGE: INDO-IRANIEN).
750 BC- 1917 AC. RUSSIA UKRAINA CRIMEA KINGDOMS AND DYNASTIES.
608- 108 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA).
108 AC- 323 BC: BOSPORIAN KINGDOM: RUSSIA- UKRAINA (CRIMEA). THIS OLD KINGDOMS WAS THE FIRST "HIGH-CULTURES" (:WITH WRITING-SYSTEMS ON COIN) IN NORTH-EAST-EUROPA WITH CONTACT LATER TO WEST-EUROPA.- LIKE ANCIENT GREECE CULTURE ALSO HAD.
350-550. "ØST-GOTERE" "EAST-GOTHS": LEAVED SCANDINAVIA [:GOTLAND IN SWEDEN] AND SEATTLE DOWN IN AEREAS IN UKRAINA AND ALSO KRIM (:"KRIM-GOTER") ABOUT YEAR 300-553. THIS IS THE RUSSIAN OLDEST DOWNWROTED HISTORY. THE PERIOD AFTER 553-850 OF RUSSIAN HISTORY SEEMS TO GONE LOOSED. HISTORY-WROTER "NESTOR" IN RUSSIAN CAPITOL KIEV AROUND YEAR 1100 TELL US IN "THE NESTOR-CHRONICLE THAT: THE PEOPLE BEFORE THE FIRST RUSSIAN VIKING-KING "VARJAG" (:LATER IN USE THE NAME "TZAR") WAS RURIK AB.850 (M.W. INGRID EFANDA VON NOORWEGEN) WAS LEFT I KAOS BEFORE 800 AND THEREFORE WANT THE SWEDISH VIKINGS TO RULE THEM- AS THEY DID FROM 850-1250 CALLED "THE RUSSIAN VIKING-AGE". RURIK PERHAPS ALSO CAME FROM GOTLAND (:OR UPPSALA- ANOTHER OLD CULTURE-PLACE IN SWEDEN- (:MENTION IN THE OLD ICELANDIC SAGA-LITTERATURE-WROTED AB. 962) WHERE PERSON-NAMES IN UPPSALA WHO BELONGED TO THE FAMILY "YNGLINGE-AETTEN" IN "THE GOD-AGE" [ODIN TOR FREI] IS TOLD HISTORIES ABOUT ALREADY AROUND YEAR 300. THE "WEST-GOTHS" "VISI-GOTHS" WHO GROUNDED DYNASTIES IN SPAIN A.O. PLACES WAS IN FAMILY WITH THE "EAST-GOTHES" IN UKRANIA. BOTH PEOPLE-GROUP CAME FROM GOTLAND IN SWEDEN- WHO WAS THEIR "UR-HOME". (JFR: VIKTOR RYDBERG 1828-1895).
30-250 ØST-GOTER-KONGER.
150-378. ÖST-GOTERNE: OSTRO-GOTHS. KINGDOM IN UKRAINA.
229-420 ÖST-GOTERNE. KONGER I UKRAINA-OMRÅDET NORDOM SVARTEHAVET.
OSTRO-GOTHERE. PERIODER.
CA.512: HERULERE
ÖST-GOTERNE (:OSTRO-GOTHS) TIDS-SKJEMATISK FRAMSTILT.
150 BC- 451 AC: VEST-GOTERE
370-711. VESTGOTERE PART 01: SCANDINAVIA/ NORDEN: OLD ROOTS LIKE OSTRO-GOTHS (:ØST-GOTERNE) TO SOUTH-SWEDEN= ØYA GOTLAND OG NÅVÄRENDE OMRÅDE: GÖTALAND.
250-560 GEPIDENE. A GROUP OF "THE GOTHS" LIVING IN EAST-EUROPA (:ALSO ROMANIA).
CA.370-534: VANDALERE
1000 BC- 233 AC: GERMANSKE FOLKE-STAMMER. DE SVENSKE GOTERNE GRUNNLA ET KONGEDØMME I UKRAINA MELLOM 350 OG 523 HVORAV 11 KONGE-NAVN OG DERES HISTORIE ER KJENT. HISTORIEN ER TATT VARE PÅ AV SAMTIDIGE GRESKE OG ROMERSKE HISTORIE-FORFATTERE.
CA.1000 BC- 512 AC.GERMANSKE FOLKE-STAMMER [:KELTERNE VAR I FAMILIE MED GERMANERNE]. PIKTERNE LEVDE LIKSOM KELTERNE RUNDT PÅ DE BRITISKE ØYENE.
75 AC- 652 BC. STØRRE FOLKEGRUPPER I NORDVEST- EUROPA. GOTERE 100BC-500 AC. LANGOBARDER 98-700 AC. HERUL= ERUL= EARL= JARL= IARLAR: EN FOLKEGRUPPE SOM NEVNES I THULE= SCANDINAVIA I ÅR 260 UNDER KEISER GALLENUS. ANTAGELIG FORLØPERE TIL JARLENE SOM OPPSTO I HAALOGALAND OG GREAT BRITAIN NOEN ÅRHUNDRER SENERE. DE FØRSTE NORSKE JARLENE ER: BRAND JARL [BEG.AV DET 5 ÅRHUNDRE]. I ENGLAND NEVNES EN JARL MED SAMME NAVN OMENTRENT SAMTIDIG. SENERE VET VI OM HARALD TRONDSSØN NAUMDØLAJARL OMKRING ÅR 725 G.M. SIGNY SIGURDSDATTER. DE BODDE I TRØNDELAG: NAMDALEN.
JOHANNES MAGNUS (:BROR AV CARTOGRAFEN OLAUS MAGNUS CA.1540) UTGA EN BOK I ROMA PÅ LATIN I 1554: "HISTORIEN OM DE NORDISKA FOLKEN". SOM REFERANCER BRUKER HAN NORDISK SAGA-LITTERATUR SAMT ÖST-GOTEREN: JORDANES OG I TILLEGG GRESKE OG ROMERSKE FORFATTERE- HVOR HAN VED HJELP AV OLDTIDS-FORFATTERENE SATTE SAMMEN EN SVENSK KONGE-REKKE (:143-LEDD FRAM TIL GUSTAV WASA) MED HISTORISKE RÖTTER TIL ÖST-GOTER-KONGENE- PERSISKE OG BIBELSKE KONGER.
5 NORRØNE KONGER SOM TLHÖRER DEN SVENSKE YNGLINGE-ÄTTEN I UPPSALA (:MED GREINER TIL VESTFOLD OG GOTLAND) ER NEVNT HER MED ÅRSTALL I DENNE BOKEN (:FRA 1554) AV DEN SVENSKE ERKEBISKOPEN OG HISTORIKEREN:JOHANNES MAGNUS.
KONGE-REKKEN ETTER ÅR 900 SYNES Å STEMME SVÄRT NÖYAKTIG MED VÅR TIDS OPPLYSNINGER- SLIK DEN REGNES OPP HER AV ERKEBISKOP I SVERIGE DENGANG: JOHANNES MAGNUS RUNDT ÅR 1550. KONG RODWOLF CA.512 VAR KONGE HOS ERULERNE (:EARLER JARLER HERULER). RODWOLF BESÖKTE ÖST-GOTERKONGEN TEODORIK (418-451). BÅDE ÖST-GOTERNE SOM OPPRETTET DYNASTIER VED SVARTEHAVET (:UKRAINA OG KRIM) OG ERULENE (ANTAGELIG VESTLANDET- HVORAV ORKEN-ÖY-JARLENE VAR DE SISTE AV DEM I SCANDINAVIA- SENERE I UNITED KINGDOM) HADDE SITT URHJEM I SCANDINAVIA "SCANDZA". ÖST-GOTERNE UTVANDRET I FÖLGE ET GAMMELT SAGN FRA ÖYA GOTLAND PGA: OVERBEFOLKNING (FÖR VÅR TIDS-REGNING).
JOHANNES MAGNUS AVSLUTTER DET HISTORISKE STUDIET HER MED KONG GUSTAV WASA- KONGE I SVERIGE PÅ HANS EGEN TID. (:TIL VENSTRE: DEN LATINSKE SKRIVE-MÅTE FOR KONGE-NAVNENE).
600-1000. OLD FAMILY-TREE FROM ENGLAND.
820>> UNTIL TODAY. YEARS OF REGENTS FROM GREAT BRITAIN= ENGLAND= UNITED KINGDOM.
FØR 580-672: PIKTER-KONGER I SCOTLAND.
693-858 PIKTER-KONGER
858-952 PIKTER-KONGER.
860>> NORGE: KONGEREKKEN.
900>> UNTIL TODAY. DENMARCK. MONARCHS.
750-1030. DENMARCK.
730-1131: DENMARCK: REGENTS.
950-1250: DENMARCK.
CA.850 >> DENMARCKS KONGEHUS.
850-1110. SWEDEN
990>> UNTIL TODAY. SWEDEN.
1095-1436: MECHLENBURG ARE AMONG THEIR FORFATHER KNUT LAVARD IN FAMILY WITH THE FIRST KING OF DENMARCK: HARALD BLUETOOTH (940-985). AND THEREFORE ALSO IN FAMILY WITH DENMARCKS OLDEST FAMILY-TREE: "SKJOLDUNGEAETTEN BACK TO CA.300 AC. MECHLENBURG HAVE ONLY HAD 1 KING IN SCANDINAVIA: ALBRECHT VON MECHLENBURG (1364-1389) OF SWEDEN- BUT HAVE BEEN 2 TIMES BEEN MARRIED ON BUCKINGHAM PALACE IN UNITED KINGDOM AND IN THE 12. CENTURY ALSO MARRIED IN NORWAY ON "HAARFAGRE-AETTEN".
1320-1778 MECHLENBURG.
1658-1952 MECHLENBURG-STERLITZ.
780-1150. ROMAN EMPEROR. KINGS OF GERMANY ITALY AND BURGUNDI.
850-1050. MONARCHS: GERMANY SACHSEN.
900-1920: REGENTS IN GERMANY.
880 UNTIL TODAY. NETHERLAND- HOLLAND.
930-1500. REGENTS: BELGIUM SACHSEN.
1500>> REGENTS UNTIL TODAY: BELGIUM.
555-597 ANTES RULERS WITH 7 KINGS.
1. BULGARIAN EMPIRE. (:ONLY A PART OF IT UNTIL 852).
850-1917. RUSSIAN TSARS. THIS 1000 YEARS OLD FAMILY-TREE NOT RULE IN RUSSIA ANYMORE BECAUSE OF THE RUSSIAN REVOLUTION IN 1917- WHEN THE MONARCH-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE COMMUNISTS- BOLSJEVIKS. AFTER THAT "THE COLD WAR" CAME IN 70 YEARS.
1157-1598 RUSSIAN TSARS.
1613-1918 RUSSIAN TSARS. THIS 1200 YEARS OLD MONARCHIE AND THE TSAR-FAMILY WAS BRUTALLY KILLED BY THE RUSSIAN COMMUNISM-REGIME IN KATERINEBURG (URAL) 1918.
500-1000. FRANCE KINGS. THIS OLD FAMILY-TREE WITH MONARCHS FROM AB.500 WAS BRUTALLY KILLED UNDER THE FRANCE REVOLUTION AB.1790- JUST LIKE IN RUSSIA IN 1918.
996-1380. REGENTS IN FRANCE
1380-1792. MONARCHS IN FRANCE. THIS MONARCHIE WAS KILLED UNDER THE COMMUNISM-REVOLUTION IN FRANCE. NOWADAYS FRANCE IS A 200 YEARS OLD REPUBLICK.
1095-1580. REGENTS IN PORTUGAL
1580-1910. REGENTS IN PORTUGAL. THIS MONARCHIE WAS ALSO KILED BY THE COMMUNISME-REGIME IN PORTUGAL IN 1908 AS IN FRANCE AND RUSSIA. NOW ALL OF THEM ARE REPUBLICKS..
710-1000. MONARCHS IN SPAIN.
1000-1500. SPAIN.
1500>>UNTIL TODAY. SPAIN.
852-969 BULGARIAN EMPIRE (II).
700-309 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
323-305 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
305-294 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
284-168 BC. MAKEDONIA KINGDOM.
200>> RUSSISKE FOLKE-GRUPPER (:OGSÅ NOMADER UTEN BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER).
ROCK-CARVINGS/ MOUNTAIN-ART/ BERG-KUNST/ HELLE-RISTNINGER IN ALTA/ FINNMARCK FROM AGE-ROOM: 6000-2500 BC. 3 BIG AERAS IS LOCATED HERE: 01: HJEMMELUFT- 02: AMTMANNSNES IN CENTRUM OM ALTA- 03: KAAFJORD/ AUSKARNESNES. ALSO ON THE WEST-FINNMARCK-COAST: NORTH-SIDE OF SØRØYA/ SOUTH-ISLAND- AN MUCH OLDER AREA THERE ARE FOUNDS WITH ROCK-CARVINGS. ON ALL THIS PLACES FRAGMENTS OF CAM-CERAMIC CUPS IS REGISTRATED. BUT THE CENTRUM OF ORNAMENTED CAM-CERAMIC IN NORTH-NORWAY LYING IN THE VARANGER-FJORD [:VAGGETEM/ NOATUN- HIGH UP IN THE PASVIK-VALLEY- 2000 DESTROYED PIECES OF BIG CUPS- WHERE ONCE FOUND HERE. THERE ARE A CONNECTION IN ORNAMENTED-ART HERE TO OLD CHINA-CERAMIC NOONE CAN EXPLAIN. IN VARANGER-FJORD AND LAKSEFJORD MANY OLD ARCHEOLOGICAL EQUIPMENT IS FOUND [KJELMSØY-CULTURE/ BAUTA-STONE RAISED BY ROSSIAN VIKINGS [:OLD TALES] ON MORTENSNES/ ECKERØY-GRAVE FROM THE VIKING-AGE. AND NORWAY BIGGEST GOLD-FOUND IS DONE IN LAKSEFJORD: THINGS FROM THE VIKING-AGE- NOW HIDED AWAY- IN A BANK IN ÅLESUND. OLDER THAN THIS IS IN ALTA: THE "KOMSA-CULTURE [UP TO 11000 BC- REGISTRATED BY ARCHEOLOG: ANDERS NUMMEDAL/ OSLO AB.1920]. MECHLENBORG DATA-ARCHIV MAI 2014.
ESPESIALLY MUCH VIKING-EQUIPMENT FOUND IN QUEENANGER LOPPA AND ALTA. ALSO WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA BELONGS TO HERE.
A "ROUNDBORG" IN DENMARCK. MAY OF THEM LIKE "TRELLEBORGE". LOT OF THEM THERE-ALSO IN SOUTH SWEDEN. A TYPE OF VIKING-BORGS WHO HARALD BLUETOOTH GORMSSON "THE GOOD" 940-985- KING OF DENMARCK. START THE BUILDING OF- AS I HAVE READ IN A DANISH HISTORY-BOOK...........BUT ARE THEY NOT OLDER THEN HIM ??? BELIVED THEY WAS MUCH OLDER. [-PERHAPS THEY HAVE SOME CONNECTION TO THE CELTIC CROSS IN ENGLAND ????- SAME SYMBOLIC- AT LEAST THEY HAVE].
ALFRED THE GREAT AND HAALOYGEN OTTAR IN YEAR 890. GUSTAV HEBER IN HIS BOOK FROM 1939: "NORSK ADEL" WROTE THAT OTTAR PERHAPS LIVED IN NORD-TROMS NEAR ALTEIDET OR BURFJORD. A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND IN GROUND IN NORD-TROMS/ KVÆNANGEN AND ALTA-LOPPA IN WEST-FINNMARCK WEST OF PORSANGER. ALSO IN VARANGER A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND. I LAKSEFJORD [:EIKVIK] ER NORGES STØRSTE GULLFUNN FRA VIKINGETIDEN GJORDT. DETTE FUNNET LIGGER I ET BANKHVELV I ÅLESUND IDAG. PHOTO-MONTAGE BY:MECHLENBORG DATA-ARCHIV. 2014.
NORWAYS OLDEST DOWN-WROTED HISTORY: ABOUT THE "HÅLOGA-KING: OTTAR" FROM TROMS OR FINNMARCK [:HE REALLY ALSO COULD HAVE STAYED/LIVED IN EAST-FINNMARCK- AS A LOT OF VIKING-EQUPMENT IS FOUND IN GROUND- ALSO THERE !!] THE STORY ABOUT OTTAR WAS DOWNWOTED IN ENGLAND- BY THE KING THERE IN 890: ALFRED THE GREAT- WHEN OTTAR FROM HAALOGALAND VISIT HIM.
REFERANCE: GUSTAF HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" UTK.1939-44 SIDE 22: AT HAALOYGEN OTTAR BODDE I KVÆNANGEN [:ALTEIDET] NORD-TROMS. UTSKRIFT FRA BOKEN. ALTEIDET IS 80 KILOMITERS FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING-SENTRA IN ALTA-FJORDEN [: SHARED ON 3 AREAS IN BOSSECOP]. NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK MENTION FEW TIMES IN OLD HISTORY-BOOKS. 01: OTTAR [:IF HE REALLY LIVED IN KVÆNANGEN YEAR 890]. 02: ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY [:AND ENGLAND] WHO FOUND HIS QUEEN GUNNHILD OSSURDATTER LIVING AMONG LAPS/ SAMER/ NOMADS/ NATURE-PEOPLE IN LOPPA NEAR ØKSFJORD. [:THEREFORE ONLY 2 ICEMOUNTAINS WITH THAT NAME IN NORWAY: "ØKSFJORD-JØKULEN" AND "HARDANGER-JØKULEN". ERICH I- SON OF HARALD HAIRFAIR LIVED IN OUTER HARDANGER [:AVALDSNES ROYAL HOUSES]. (:JIEKKI= ICEMOUNTAIN ON FI-UGR. LANGUAGE). 03: A BATTLE BETWEEN NOMADS/LAPS AND BIRKEBEINERE AB. YEAR 1100 IN LANGFJORD/ TAPPELUFT. 04: WAR BEETWEEN CARELIAN SHIPS BETWEEN 1222 AND 1360- WHEN WARDØHVS CASTLE NEAR VARANGER WAS BUILDT. CARELIAN [:FI-UGR PEOPLE] SPEAKED A KIND OF FINNISH LANGUAGE- BUT WROTE WITH KYRILLIAN LETTERS- ARCHEOLOGISH STUDY SHOWS. THIS WARS WAS ALMOST/PARTIALLY RECOMMENDED BY THE TSARS- RUSSIAN HISTORY-WROTERS TELLS.
HARALD HÅRFAGRE/ FAIRHAIR`S SØNN: EIRIK I "BLODØKS" HARALDSØNN 932-935: KONGE OVER NORGE.......... HAN DRO SOM 20-ÅRING TIL BJARMELAND [:KOLA-HALVØEN] (KILDE: SNORRE STURLASON- SKALD PÅ ISLAND). "-FOR NORD TIL FINNMORK OG HELT TIL BJARMELAND (:FRA ROGALAND) OG HOLDT DER EN STOR STRID OG VANT SEIER". [HER GJENNGITT FRA KILDE: S.76 "EN REISE I DET RUSSISKE NORD" FORFATTER: ØYVIND RAVNA. FINNMARK UTDANNINGSKONTOR. 2000. (WWW.RAVNA.COM/BARENTSFOTO).......... PÅ HJEMVEIEN FANT HAN EN UVANLIG VAKKER ELDRE KVINNE "NORD I HÅLØYGELAND" SOM BLE HANS VIV [ENG: WIFE] OG HUN BLE I ÅRENE 933-935 DRONNING AV NORGE.......... IFØLGE "HEIMSKRINGLA" OG "ORKENØYINGENES SAGA" DRO HUN ETTER 954 (DA EIRIK I HARALDSON DØDE VED SLAGET PÅ STAINMORE I ENGLAND 954] TIL KONG HARALD I BLÅTANN AV DANMARK OG SENERE TIL ORKENØYENE- HVOR BRØDRENE ARNKJELL JARL- ERLEND JARL OG TORFINN SKALLEKLØYVER BODDE.........HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN DEN ELDRE B.A.815- FALT VED SLAGET PÅ STAVNESVÅGEN I ÅR 868. [HANS FARFARFAR VAR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL (:HARALD JARL-NAMDALEN) M.W. SIGNY SIGURDSDTR. HAAKON JARL DEN ELDRES DATTER VAR: ÅSA HÅKONSDATTER HLADE FRA TRØNDELAG: EN AV HARALD HÅRFAGRES MANGE DRONNINGER. [HAN HADDE OGSÅ BARN MED EN LAPPEKONE: SNEFRID SVÅSESDATTER] OG DET ER DETTE VERK SOM HARALD HÅRFAGRE ETTER SLAGET PÅ HAFRSFJORD I 873 FORTSETTER ETTER HÅKON JARLS FALL. HARALD HÅRFAGRE BLE NEMLIG HERRE OVER HELE DEN NORSKE KYST OG OVER VESTERHAVSØYENE TIL OG MED ØYA MAN I ENGLAND.......... UTSTREKNINGEN FOR BEGREPET "HÅLØYGELAND" GIKK PÅ DEN TID [:IFØLGE FORFATTEREN I NORDISK HISTORIE OG NORRØN LITTERATUR RETT FØR KRIGEN: GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" NORDOVER TIL: VEST-FINNMARCK: LOPPA. ANTAGELIG OGSÅ SØRØYA OG SEILANDS-OMRÅDET- FORDI DETTE NAVNET ELLERS KUN [: I NORGES LAND] ER BRUKT I ROGALAND OG I LOPPA-OMRÅDET- NEMLIG: "ØKSFJORD-JØKULEN"- "SEILANDS-JØKULEN" OG "LANGFJORD-JØKULEN" I VEST-FINNMARCK- OG "HARDANGER-JØKULEN" I ROGALAND/ HORDALAND- DER ERIK I HARALDSON "BLODØKS" HØRTE TIL SAMMEN MED SIN FAR HARALD HÅRFAGRE OG BROR HÅKON DEN GODE. ORDET: "JØKUL" [LAPPISK/ SAMISK: "JIEKKI"] OM ISBREER. ET UR-SAMISK [:OLD-FI-UGR.] ORD. NAVNET "ØKSFJORD" HENSPEILER DERFOR NETTOPP PÅ EIRIK "BLODØKS" I HARALDSØNN- 932-954- NORGES KONGE.......... DENNE LAPPEKVINNEN: GUNNHILD- [:MED FAR FRA "NORDRE HÅLOGALAND": OSSUR TOTE]- BÅDE I SAGALITTERATUR/ STEDSNAVN OG IKKE MINST VIKINGEFUNN- NÆRMERE BEHANDLET ANDRE STEDER PÅ DENNE WEB-SIDEN. GUNNHILD BODDE HOS LAPPENE/ SAMENE-OG ER NEVNT I FLERE AV SAGA-LITTERATURENS BØKER- OGSÅ I "OLAV TRYGVASSONS SAGA" OG "EIGLA" [:EIGIL SKALDAGRIMSØNNS SAGA] OG "HEIMSKRINGLA".........."LOPPHAVET" KAN BETY: "LAPPHAVET" [JFR: SVENSK LAPPLAND/ FINSK LAPPLAND/ RUSSISK LAPPLAND- OG ORDET ER OGSÅ BRUKT PÅ DEN GAMLE BOKEN VED NAVN "LAPPONIA" [:EN SVÆRT GAMMEL BOK OM FORHOLDENE HER NORD I ELDRE TIDER].......... ANSATT HISTORIKER VED TROMSØ MUSEUM IDAG: HÅVARD DAHL BRATTREIN- SIER PR.TLF AT PÅ KOLA BRUKES ORDET "LOPP"- FREMDELES IDAG OM LAPPER/ SAMER/ FINNER !!!!!.......... MEN HAN MENER OGSÅ AT ORDET LAPP/LOPP IKKE ER NEVNT I ELDRE LITTERATUR FØR CA.1200. GIFTEMÅLET MELLOM EIRIK I HARALDSON "BLODØKS"- FANT STED SOM MAN VET- CA.270 ÅR TIDLIGERE.......... MEN SNORRE STURLASSON BODDE PÅ ISLAND- OG MYE AV MATRIALET HAN BRUKTE VAR BARE KOPIER AV FORFATTERE FØR HAM- NEMLIG: HÅLØYG-FORAFATTERENE: ØYVIND SKALDESPILLER [CA.932] OG EGIL SKALDAGRIMMSON FRA SANDNESSJØEN-OMRÅDET I NORDLAND- SOM SLO SEG NED PÅ BORG PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND.......... INGEN AV DISSE FORFATTERNE BEHØVER Å HA HATT FORSTÅELSE OG KJENNSKAP TIL STEDSNAVN SOM "LOPP"/"LAPP"- LANGT NORD I HÅLØYGELAND- IKKE MINST PGA. AVSTANDEN TIL SØNDRE HÅLØYGELAND..... DET ER JO OGSÅ LITT MERKELIG AT ORDET "LAPP" BRUKES I 4 LAND: NEMLIG PÅ: KOLA [PÅ RUSSISK:"LOPP"..... FINSK LAPPLAND..... SVENSK LAPPLAND..... OG STEDVIS I NORGE ["LAPPOLUBBAL" VED KAUTOKEINO]..........SÅ NÅR DETTE ORDET "LAPP" ER SÅ VIDT FORGRENET OVERALT PÅ NORDKALOTTEN- ER DET TEMMELIG SIKKERT- UTFRA MIN SYNSVINKEL- AT DET ER MYE ELDRE ENN 1200-TALLET- SOM HÅVARD DAHL BRATTREIN MENER..........ORDET "JØKUL" OM ISBREER ER AV UR-SAMISK SPRÅK-OPPHAV.......... DETTE SAMISKE ORDET HAR ANTAGELIG TATT VEIEN TIL HARDANGER-OMRÅDET- GJENNOM DRONNING GUNNHILD FRA VEST-FINNMARCK RUNDT ÅRENE 935 ! ETTER EIRIK I HARALDSSON "BLODØKS" FALL VED SLAGET I PÅ STAINMORE I ENGLAND I 945- OVERTOK HANS BROR "HÅKON DEN GODE I HARALDSONS ADELSTEIN-FOSTRE" STYRINGA AV NORGE.......... RMH. <MECHLENBORG- ELECTRONIC DATA-ARCHIV>. APRIL 2014.
REFERANCE: ABOUT ERICH I HARALDSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND [: SON OF HARALD HAIRFAIR 865-933 KING NR.1 IN NORWAY]- WHO FOUND HER WIFE [NORR: VIV] AND QUEEN PERHAPS IN "QUEENANGEN"= KVÆNANGR [: NORTH-TROMS] FEW MILES FROM "ØKSFJORD-JØKULEN" AND 10 MILES FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA: ALTA COMMUNITY WITH 4 ROCK-CARVINGS PLACES. SHE SAILED FROM "ØKSFJORD-JØKULEN": HER FATHERLAND... TO "AVALDSNES KONGSGÅRD" NEAR "HARADANGER-JØKULEN" HIS HOMEPLACE. AND ONLY TO "JØKULER" IN WHOLE NORWAY STILL ARE....SO ALSO THE ICE-MOUNTAINS HAVE TACEN CARE OF THIS 1000 YEARS OLD HISTORY IN NORWAY !! NOT ONLY SNORRE STURRLASON IN THE ICELANDIC SAGA-LITTERATURE..WHO MENTION: QUEEN GUNNHILD OSSUR-DAUGHTER LOPP- LIVING AMONG LAPS= LOPS= LOPPA: FROM NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK "NOTHERN HAALOGALAND" [: ØKSFJORD= AXE-FJORD] IN 4 OF HIS BOOKS: "HEIMSKRINGLA"- "EIGLA"= "EGILS SAGA" AND ALSO IN "OLAV TRYGVASSONS SAGA". THIS PHOTO-PAGE ABOVE IS FROM THE BOOK: "FFR 75 ÅR 1916-1991". SIDE: 17 BY LEIF A. FRIBERG. GRAFICK PRODUCTION: FAGTRYKK ALTA AS & JULIUS MASKE AS- TRONDHEIM. : A DOCOMENTATION IN BOOK-FORM ABOUT WORLD NOTHERN-MOST SHIPS-ETABLISSEMENT: HAMMERFEST DAMPSKIPS-SELSKAP AB.1870/ VEST-FINNMARK AMTS-REDERI AB.1890/ FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESELSKAP= "FFR" GROUNDED IN 1916. BUT FEW YEARS AGO "FFR" WAS SOLD TO FRANCE BY "FYLKES-TINGET PÅ VADSØ [: A TOWN FULL OF FINNISH PEOPLE] BY FYLKESORDFØRER EVY ANN MIDTHUN. AFTER THAT IN 2014 ALSO "HURTIGRUTEN" WAS SOLD TO ENGLAND BY ERNA SOLBERG- WHO DONT WANT TO DEFENCE THIS SHIPS. IN THE NEWS-PAPER "NORDLYS" IN TROMSØ THEY WROTE SAME DAY: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND: ET HÅN MOT KYST-KULTUREN !!!" THE SALE WAS NOT MENTION IN THE OSLO-NEWS-PAPER AT ALL !! AND TELENOR LAY DOWN THE MOBIL-NET SAME DAY THE BOAT WAS SOLD !! REASON: "WE UPDATE THE TELENOR-MOBIL-SERVERS" !! OSLO WHO IS FJORD HALF OF THE YEAR FULL OF ICE....[:MUCH VIKINGS HERE 1000 YEARS AGO!!] ...STILL BERGEN- TRONDHJEM AND HAUGESUND IS THE OLDEST REGENT-CAPITOLS IN NORWAY...NOT OSLO-FJORD WITH THEIR ICE-BREAKERS WHO LEIF ERICSON [:OF COURSE BORN IN A ICEFJORD- FAIR AND KIND WITH SHIPS] USED TO DISCOVER AMERICA [:LAND OF MEADOW/ NEW FOUNDLAND] AB. YEAR 900....AND HE ALSO LIKED FJORDS: HALF YEAR FULL OF ICE..AS HIS WOMAN WAS BORN ON LEWIS ON OUTHER-HEBRIDENE...AND SEATTLE DOWN IN AMERICA..SHE TOO !!.. OSLO SOLD OVR BOATS: HURTIGRUTEN- 150 YEARS FROM BERGEN TO KIRKENES= RIKSVEI NR.1- TO ENGLAND..NOTICE THAT !!!!! BUT ENGLAND BUILDT OVR FIRST STEAMSHIP: "CONSTITUTIONEN" AB. 1827 AND ALSO "HAAKON JARL I" [:NFDS] AB. 1850 IN DUMBARTON/ ENGLAND...SO PERHAPS THE EARLS [:JARLER] AND THE ODEL-ADEL-EDEL-OLD PEOPLE IN GREAT BRITAIN [AND THEIR STILL LIVING "EARLS"= "JARLS" WHO DONT EXIST IN "COMMUNISM-NORWAY" ANYMORE= NOT AFTER YEAR 1388] WANT THEIR SHIPS BACK AGAIN AFTER 150 YEARS ALONG THE NORWEGIAN-COAST...AS THEY HELPED US TO BUILD THE FIRST ONE OF THEM...GOD KNOWS. PERHAPS QUEEN MAUD- PRINCESS OF WALES AND LATER QUEEN OF NORWAY COULD HAVE ANSWERED ON THIS DIFFICULT QUESTIONS OR HER MAN: HAAKON VII 1905-1957- KING OF NORWAY... BUT THEY DONT ARE AMONG US ANYMORE..."NORWAY: LAST COMMUNIST-STATE IN EVROPA" SOMETIMES SOMEONE SAYS...!....SÅ AT VERDENS STØRSTE COPPERGRYTE FRA 800-TALLET- PÅ 250 LITERS ROM-INNHOLD FUNNET NÆRT GRYTØYA VED HARSTAD FORSVINNER SØROVER TIL OLDSAKS-SAMLINGEN I OSLO- OG.... VIKINGSVERDENE: "LOPPASVERDET" FUNNET I BERGSFJORD I 1947- "MÅSØYSVERDET" "NORKAPPSVERDET" FUNNET PÅ GJESVÆRSTAPPEN- "PORSANGERSVERDET" FUNNET VED LADNJA I INDRE PORSANGER OG "VARANGERSVERDET" FUNNET PÅ MORTENSNES... STJELES NED TIL TROMSØ MUSEUM FORTELLER ALT OM "RAIDDPAKKET" SOM STYRE NISSELANDET NORGE I DAG !! "DUSTENORGE" OG "DUSTENE PÅ STORTINGET" !!!..... MIN SPÅDOM: NÅR DET BLIR 4 DRONNINGDØMMER: ELISABETH I.... MARGRETHE II.... VICTOTRIA I... OG INGRID I... FORSVINNER KONGEDØMMENE I NORD-VEST-EVROPA !!...MEN LIKEVEL BARE 1 DRONNING I NORGE SIDEN 300-TALLET- NEMLIG: MARGRETHE 1 1388-1412 DEN FØRSTE REGENT AV NORGE-DANMARK UNIONEN. NÅR KONGEDØMMENE FORSVINNER PGA. DE NYE SKUTESKIPPERNE: "DE 4 DRONNINGER" VIL MANGE JUBLE !! SÆRLIG KOMMUNISTLAND OG REPUBLIKKER !!! NOTICE THAT !!! AT VIKINGENE VASKET BÅTENE RENE ETTER KVINNEBESØK OMBORD- FORTELLER BARE "KOR STEIN-HAKKE-TOILLAT DÆM VA".. Å NÅR MAN DA KAN LESE I BØNNEBØKER "Å PÅ MURVÆGGA" I SØR-EVROPA "FRI Å BEVARE OSS FOR NORMANNERNES VREDE.." BØR MAN HELST GLEMME DEM. "FYLLA HAR SKYLDA"... DEM HAR HERJA OG "RAST TOILLING" I MJØD-RUS [: 18% ALKOHOLINNHOLD LAGA PÅ HONNING].. D E NO MIN TEORI ! ADELEN [:SOM ENGLAND ENNÅ HAR- OG OGSÅ JARLER] FORSVANT I NORGE I 1814. DE NYE SKUTESKIPPERENE: "KVINNENE" FIKK STEMMERETT I NORGE I 1917..... KVINNELIGE CAPTEINER KAINN TAKLE EI SKUTA I ORKAN UTENFOR "ROCK-ALL" OG HEBRIDENE NORD AV SCOTTLAND.... HVIS KLIMAET SKULLE HARDNE TILL I NISSELANDET..PÅNYTT..! I SÅNNE SITUASJONER ER MANNFOLK VERDILØSE.. SIDEN DEM HAR JOBBA PÅ SKIPSVERFT..I GRUVEGANGA OG TUNELLA...OG PÅ FABRICK-GOLV....70 ÅR MED FRED. IKKE SÅ DÅRLIG BARE DET."....TØV OG TULL AV AMUNDSEN Å FARTE RUNDT PÅ SØR OG NORDPOLEN I 1911 OG 1926.. OG ENDA MERE TULL Å LEGGE HTTP:/WWW.KONGEHUSET.NO PÅ NETT: 01-01-2000 00:00 [=MILLENIUM]. VI HAR JO GMT= GREENWICH MEAN TIME I LONDON SOM T.O.M. PEKING MOSCOW OG NEW YORK MÅ STILLE SINE COMPUTERE OG KLOKKER EFTER. MÅ VI DA FARTE ROINNDT PÅ POLAN I TIDE OG UTIDE I "DUSTE-NORGE" ?? PUSSIG FOLKESLAG !! MVH: RMH. QUEENANGR-LOPPA-ALTA 28-10-2015 01:23.
RURIK 850 >> DEN FØRSTE RUSSISKE TSAREN VAR GIFT MED INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN.
REFERANCE: RUSSIAN FIRST REGENTS [:TSAR] OF NOVGOROD: RORIK/RURIK/RØRIK FROM SVEALAND [:SWEDEN] 800-879 MARRIED WITH INGRID EFANDA VAAN NOORWEGE-URMAN. "SHE WAS DAUGTER OF A NORWEGIAN KING"- THE STORY TELLS.
HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL AB.725 [:NAMDALEN] M.W. SIGNY SIGURDSDATTER AV MØRE.
HÅKON DEN GODE [:SON OF HARALD HÅRFAGRE 865-933- KONGE AV NORGE- AND HALF-BROTHER TO EIRIK I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 WHO FOUND HER NICE- BUT OLD QUEEN AFTER A "BJARMELANDSFERD" ON LOPPA IN WEST-FINNMARCK: GUNNHILD OSSDURDATTER LOPP WHO LIVED AMONG LAPS: NOMADS: NATURE-PEOPLE IN THE NORTH PART OF HÅLØYGELAND. SNORRE STURRALSON MENTION HER IN 3 BOOKS: HEIMSKRINGLA- EIGLA AND OLAV TRYGVASSONS SAGA. HER FATHER WAS: OSSUR TOTE. THEREFORE: ØKSFJORDJØKULEN AND HARDANGERJØKULEN AS JEIKKII MEANS ICE ON FINNISH-UGRISH LANGUAGE. 4 VIKINGSWORDS IS FOUND IN WEST-FINNMARCK- ONE IN BERGSFJORD: LOPPA IN 1947. VIKINGS ON THAT TIME COULD WORC WITH IRON COPPER SILVER AND GOLD. THERE USE OF BOATS IN ALL KIND OF SITUATIONS- GET BACK TO THEIR FORFATHERS 6000 BC- WHEN THE ICE COVERED AND LAY EVERYWHERE OVER SCANDINAVIA AND THE NORTH-COUNTRIES- AND FEW METERS OF THE LAND ALONG THE NORWEGIAN COAST WAS COUNTRYSIDE- EMPTY FROM THE ICE. AND THE PEOPLE HER IN WEST-FINNMARCK STILL USED ONLY BOATS UNTIL WW2 WHEN THE NAZISTS FROM GERMANY START TO BUILDT ROADS HERE. BEFORE THAT ONLY ONE ROAD WAS BUILDT- AS THE FIRST IN WHOLE FINNMARCK: THE HORSE-ROAD BETWEEN ALTEIDET IN TROMS FYLKE TO LANGFJORD IN ALTAFJORDEN IN FINNMARCK FYLKE. BECAUSE SOME PEOPLE COLD NOT HANDLE LOPPHAVET IN BOATS: THE HARD SEASIDE- ESPECIALLY IN THE DARK AND COLD WINTERMONTHS- OUTSIDE THE COAST OF WEST-FINNMARCK. THEREFORE. NORWAY STILL HAVE A RECVORDS ON BOATS: MOST TONNASJE:TONS PR. MAN IN THE WHOLE WORLD. AND THE VIKING: LEIV ERICSON DISCOVERED AMERICA: LAND OF MEADOW: NEW FOUNDLAND IN YEAR 962...SO...
OLAV I TRYGVASSON 995-1000.
GROUNDER OF OSLO TOWN: HARALD III SIGURDSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY- MARRIED WITH ELIZABETH OF KIEV- QUEEN OF NORWAY- DAUGTHER OF JAROSLAV I- TSAR [:KING] IN KIEV/ UKRAINA. AFTER HARALD HARDRAADE DIED IN ENGLAND 1066- ELISABETH FROM KIEV WENT TO OSLO-AREA [:ØSTFOLD] AND DIED HERE AB- 1080. MONUMENT FROM OSLO ON THIS PHOTO.
DEN FØRSTE DEL AV NIDAROS-DOMEN (:NIDAROS CATHEDRAL IN NORWAY) STO FERDIGBYGD CA.1150.
NORRØNE KONGER.
OLAV II 1015-1030.
THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHJEM-TRONDHEIM. [:NIDAROS-DOMEN]. PHOTO OF THE THE WEST-WALL. OLAV I TRYGVASON [:995-1000 REGENT IN NORWAY] GROUNDED TRONDHJEM AS MAIN-CAPITOL IN NORWAY CA. YEAR 1000.
MONUMENT OVER LEIV ERICSSON WHO DISCOVERED AMERICA AB. YEAR 1000 [: "VINLAND" MEADOWS- NEW FOUNDLAND]. HIS WIFE: TORGUNNA WAS FROM OUTER HEBRIDENE: LEWIS (KRADHLASTADT ?) WHERE 7 SET OF WORLD-KNOWN CHESS-BRICKS- MADE IN TRONDHEIM WAS FOUND ON A THE BEACH CA.1850. LEIV ERICHSON ALSO VISIT TRONDHEIM. HIS SON WITH TORGUNNA: TORGILS SEATTLE DOWN ON ICELAND. HIS FATHER-FATHER WAS: EIRICH RAUDE ON BRATTALID: WEST-GRØNLAND. ERICH RAUDE WAS A VIKING FROM ROGALAND HORDALAND IN NORWAY. THE GLACIER WHO COVERED WHOLE SCANDINAVIA AND KOLA AROUND 15.000 YEARS AGO- WITH A THIN OPEN COAST-LINE IN NORWAY- LEARN THE COAST-PEOPLE TO BE CLEVER IN BOAT-BUILDING AND SAILING. A VERY FAST WAY TO REACH PLACES FAR AWAY ON SHORT TIME. FEW LANGUAGES IN THE WORLD HAVE SO MANY WORDS WHO DISCRIBE: BOATS- BOAT-BUILDING- WAVES SEA OCEAN- SAILING-TECHNICS A.O. LIKE NORRØN AND ENGLISH (ANGEL-SACHSISH) LANGUAGES. ESPECIALLY ON ICLAND THIS WORDS STILL IS IN USE.
HROLFR RØGNVALDSØNN "GANGE-ROLF" (860-932) SØNN AV RASGNVALD MØRE-JARL.
BIRGER JARL. 1200-TALLET. SVEARIKET. SWEDEN.
ALFRED THE GREAT- ANLO-SAXONS KING. HE GET VISIT FROM HIS FRIEND: HAALOYGKING OTTAR FROM ALTEIDET IN NORTH-TROMS IN YEAR 890. REFERANCE-BOOK: "NORSK ADEL" BY: GUSTAV HEBER OSLO 1939-1944. [:SIDE 22]
RUSSLAND: SWEDISH VIKINGTSAR: RURIK 862-882. NOVGOROD WAS FIRST MAIN CAPITOL. RURIKS SON HELGE/ OLEG WAS TSAR IN KIEV IN WEST-UKRAINA. KIEV WAS RUSSIAN MAIN-CAPITOL NR.2 FOR 370 YEARS.
FRITJOF "DEN FRØKNE".
VEST-GOTERE OG ØST-GOTERE VAR EN FOLKE-GRUPPE SOM STAMMET FRA SCANDINAVIA. ETTHERTHVERT OPPRETTET DE KONGEDØMMER I UKRAINA OG SØR-EUROPA.
PELAYO CA: 650-737: VISI-GOTHER- KONGE.
ARMENIUS 18 BC- 21 AC. MONUMENT.
A KING-SWORD IN SILVER FROM NORDEN/ SCANDINAVIA. BELONGS TO DENMARCK. VIKINGENE
GERMANERHØVDINGEN ARMENIUS (18 BC-21 AC)
"KINGS OF NORWAY"
FOLKEVANDRINGS-TIDEN.
MAMA DON`T LIKE IT
MAMA SAYS- YES MAM - SWEET MAM
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE