MECHLENBORG ARCHIV AS: HISTORIE A.O: NORGE OG EUROPA

FØLGENDE 6 KONGESKIP HAR VÆRT BRUKT I NORGE SIDEN 1873: OSCAR II (1872-1905): "ST.OLAF" "DROTT". HAAKON VII (1905-1957): "MIRA" "OLAV KYRRE" "HEIMDAL". HAAKON VII (1905-1957)- OLAV V (1957-1991)- HARALD V (1991 >>>): "NORGE".
ROYAL YACHT "NORGE" SAILING TO UNITED KINGDOM.
NORWAY AND UNITED KINGDOM VISIT EACH OTHER: 1951-1955.
SNORRE SKRIVER: "HARALD HÅRFAGRE (865-933) VAR BARE 15 ÅR GAMMEL DA HÅKON JARL (815-868) VAR 50 ÅR....! OM VIKINGENE MED SINE SKIP ER DET SAGT: "DOM VAR VEL ÖVERALT".
JARL= EARL (: EARLY= TIDLIG) ERULS= ERULERE= RULES FAMILIES IN A REGION- BEFORE THE LATER KINGS. ENGLAND= UNITED KINGDOM= UK STILL HAVE "THESE EARLS". IN NORWAY THE EARLS ALREADY DISSAPERED BEFORE 1388 (: NORWAY-DENMARCK-UNION). BEFORE THAT IN NORWAY: "HAALOYG-JARLER" "MOERE-JARLER" "HLADE-JARLER IN TRONDHEIM" "ORKANOY-JARLER". UNITED KINGDOM STILL TODAY ALSO HAVE NOBILITY [: ADEL- ODEL- EDEL]. ADELEN BLE FJERNET I NORGE I 1814. NOBILITY (=ADEL) NOT IN NORWAY AFTER 1814.
OLDEST FAMILY-TREES IN NORWAY (:WITH ROOTS TO NOBILITY AND ROYALITY IN NORTH-WEST EUROPA AND RUSSIA) ARE 01: "HÅLØYG-ÆTTA" 300-865. 02: "VESTFOLD-KONGENES ÆTT" 500-865. 03: "HÅRFAGRE-ÆTTA" 865 UNTIL KING HARALD V OF NORWAY TODAY... "HAARFAGRE-ÆTTA" HAVE LINES TO VESTFOLD AND NAMDALEN ("HÅLØYG-ÆTTA") AS HARALD I FAIRHAIR 865-933 COLLECTED THIS 2 FAMILY-TREES (:AND THEREFORE SOUTH- AND NORTH-NORWAY TOO) AS HE (:WITH HIS ROOTS TO THE VESTFOLD-KINGS AND "YNGLINGE-ÆTTA" IN UPPSALA-SWEDEN) WAS MARRIED WITH ÅSA HÅKONDATTER AND HER FATHER WAS: HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN 815-868 OF THE OLD "HÅLØYGE-ÆTTA" IN TRØNDELAG... FATHERFATHERFATHER TO HÅKON JARL WAS: HARALD TRONDSØNN NAUMNDØLAJARL AB.725 M.W: SIGNY SIGURDSDATTER- DAUGTER OF A KING FROM MØRE-COAST... HARALD V OF NORWAY TODAY USE DANISH LINES (:ESPESIALLY IN THE 12.CENTURY- BUT LINES ALSO LATER: UNDER THE DANISH-NORWEGIAN UNION) TO REACH "HAARFAGRE-ÆTTA"- AS THERE ARE SEVERAL OLD CONNECTION AND ROYAL FAMILY-TREES LINES AND ROOTS TO DENMARCK (:AND OF COURSE ALSO TO SWEDEN TZAR-RUSSIA AND UNIT KINGDOM FROM NORWAY IN THE VIKING-AGE AND LATER). AFTER 1388 "HARFAGRE-ÆTTA" DISSAPEARED AND DENMARCK HAD TO RULE NORWAY UNTIL 1814. FOR A SHORT TIME ALSO "YNGLINGE-ÆTTEN" AND "WASA-ÆTTEN" IN SWEDEN RULED NORWAY: "THE SWEDISH-NORWEGIAN UNION" FROM 1814-1905- AND AFTER THAT: 01: HAAKON VII 1905-1957 M.W: PRINCESS MAUD (:DAUGHTER OF KING EDWARD VII AND QUEEN ALEKSANDRA OF UNITED KINGDOM) 02: OLAV V 1957-1991 M.W: PRINCESS MARTHA OF SWEDEN- DAGHTER OF PRINCE CARL= SON OF KING OSCAR II 1872-1905 KING OF NORWAY AND SWEDEN. 03: HARALD V OLAVSØNN 1991 UNTIL TODAY M.W: SONJA HARALDSON (:ALSO HER WITH OLD LINES BACK TO HARALD I "FAIRHAIR" HALFDANSØNN 865-933 WHO SEATTLE DOWN IN HAUGESUND=AVALDSNES KONGSGÅRD IN YTRE HARDANGER- BUT HARALD I WAS FROM VESTFOLD- OF "YNGLINGE-ÆTTEN" THERE- THE OLDES ROYAL FAMILY-TREES IN SWEDEN (FROM AB.300) WHO ONCE CAME TO NORWAY FROM UPPSALA AND RULED IN TØNSBERG-AREA AS MANY "VESTFOLD-KINGS").
NORWAY: HAAKON VII 1905-1957. REGENT KING MONARCH. HAAKON VII VAR SVÆRT ORIENTERT I NORDISK HISTORIE. HANS BARNEBARN OG KONGE IDAG: HARALD V HAR STUDERT VED OXFORD UNIVERSITY [:GRUNNLAGT I 1098]. DERES FELLES MOTTO SLAGORD OG VAREMERKE HAR ALLTID VÆRT: "ALT FOR NORGE".
HAAKON VII 1905-1957 AND QUEEN MAUD 1869-1905-1938. REGENTS FROM NORWAY. CROWNING IN THE NIDAROS CATHEDRAL 1905. ORIGINAL-FOTO:
1905-1957: NORGE: KONG HAAKON VII M.W: MAUD [:DATTER AV KONG EDWARD VII OG ALEKSANDRA AV ENGLAND]
OLAV V- HAAKON MAGNUS- HARALD V
80 YEARS ANNIVERSARY FOR THE ROYAL HOUSE AND REGENTS OF NORWAY IN OSLO: SUMMER 2017. MOSTLY OF THE 1000 YEARS OLD KINGDOMS IN EUROPA WAS REPRENSENTED HERE.
OUR MAIN WORK-AREA: NORDIC HISTORY- NORRØN AND ANGEL-SACHISH CULTURE.
WELCOME TO MECHLENBORG ARCHIV AS [:NORWAY]... WE HAVE BEEN ON INTERNET SINCE 1998... MAIN-WORKING AEREA: 1000 YEARS OLD ROYAL FAMILY-TREES IN SCANDINAVIA- UNITED KINGDOMS AND OVR NEAR COUNTRIES= ROYAL OLD HEROLDIC. FAMILY-RELATED MATERIALS. ROYAL HOUSE OF NORWAY AND OVR NEIGHBOUR-COUNTRIES IN PHOTOS A.O. NORDIC HISTORIE/ NORTH-WEST RUSSIAN HISTORY [: RUSSIAN VIKING-AGE] AND ARCHEOLOGIE WITH REFERANCES. ANCIENT CULTURES. ALSO OVR NET-ADRESS CONTAINS: FARTØYER= BOATS/ SHIPS AND THE ROYAL NORSE MARINE [:GOKSTAD OSEBERG AND VIKINGSHIPS TOO- OF COURSE. ALSO THE DISCOVERING OF AMERICA 980-1000 BY THE NORSE VIKING LEIV EIRICHSON]. MUSIC AND SONGS. WEB-TELEVIZION AND NEWS. IMPORTANT LINKS AND SOFTWARE-ADRESSES. AROUND OVR NEWEST UPLOADING ON YOUTUBE.COM WITH UPDATED REFERANCES. A.O.THINGS... WE LIKE TO SERVE THE ROYAL KINGDOMS IN NORTH-WEST EUROPA AND NORTH-WEST RUSSIA (:ESPECIALLY BEFORE THE 28 YEARS YOUNG REPUBLIC RUSSIA AND COMMUNISM-REGIME AFTER 1917 UNTIL 1991)...OLD RUSSIAN VIKING-AGE 850-1250 AND TZAR-RUSSIA IS INTERESTING READING FOR MANY OF US- AS ONLY NORWAY (:AMONG 6 KINGDOMS IN NORTH-WEST-EUROPA) HAS BORDER TO THEM... BUT NOTICE: NORWAY HAS NEVER BEEN IN WAR WITH RUSSIA AFTER 1445 !!... (BEFORE THAT: "RUSSIAN CARELIAN 220 YEARS WITH ATTACH ON NORTH-NORWAY" 1222-1445- WHERE ALSO SWEDEN DENMARCK AND GERMANY WAS AMONG US IN A STRONG ALLIANCE AGAINST THEM...... BUT: AS DJENGIS KHAN FROM MONGOLIA IN SAME PERIOD-TIME (AFTER 1223) BURNED 14 RUSSIAN TOWNS !!!... (:ALSO THEIR MAIN-CAPITOL "KIEV" IN UKRAINA- WITH TZARS-RECIDENCE THERE- AMONG 100 OF YEARS- BURNED IN 1240) IT SEEMS FOR ME THAT THE REASON TO "THE CARELIN WAR" ON FINNMARCK AND NORTH-NORWAY AND SWEDEN FROM 1222 (:LAST YEAR FOR SAILING IN "ØSTERLED"= "BJARMELAND" OR KOLA BY HAALØYGÆTTA AND HAARFAGREÆTTA) WAS TO GET AWAY FROM THE MONGOL-WARS... WARDØHUS FESTNING (:WORLD NOTHERNMOST CASTLE FOR DEFENCE) IN OUTER VARANGER- WAS BUILDT IN 1306 BY HAAKON V MAGNUSSØNN (1299-1319) JUST BECAUSE OF THIS 220 YEARS LONG WAR...ANOTHER KING OF NORWAY IN THAT SAME PERIOD: HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263 WAS KIND- AND LET A GROUP OF "BJARMER" (:PEOPLE FROM KOLA IN NORTH-RUSSIA) SEATTLE DOWN IN NORTH-MALANGR IN TROMS FYLKE- BECAUSE OF THE MONGOL-WARS (REFERANCE: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 21 AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. UTG: CHRISTIANIA (:OSLO) 1923- EN BOKUTGIVELSE PÅ OPPDRAG: FORLANGT SKREVET AV KONG HAAKON VII 1905-1957)...THATS OUR MAIN AGENDA !! "KING- FLAG- FATHERLAND"."..."LOVE YOUR PARENTS AND YOUR FORFATHERS- AND GOD PERHAPS...WILL BE WITH YOU"... "HARALD I FAIRHAIR IS OLD ENOUGH- BUT GOD IS THE OLDER...FIRST AND LAST !!"...... "GOD IS THE OWERWHELMING RESPONSIBILITY". OIYX*Ж...ЯR
TRÅLEREN "ØKSFJORD". BYGD VED STORVIK MEKANISKE VERKSTED I KRISTIANSUND I 1970. 154,9 FOT. 1500 HK MaK DENGANG. ETTER AT "LOPPA HAVFISKESELSKAP" A/S OG LOPPA KOMMUNE [:VIA ET ISLANDSK KONTOR I ØKSFJORD KJØPTE DEN TIL ISLAND- HVORAV 2 FISKEBÅT-REDERIER HADDE DEN DER] BLE DENNE HEKKTRÅLEREN SOLGT TIL REDERIET "SAAMI LTD": ET FISKERIKOLKOSS I MURMANSK. MOTORSTØRRELSEN BLE ØKT TIL 3000 HK. DEN BLE OMBYGD OG VISSTNOK OGSÅ FORLENGET (?) HER. DEN VAR BLÅ OG HVITMALT UNDER DE RUSSISKE EIERNE. UNDER LOPPA HAVFISKE-SELSKAP VAR EN AV MANGE SKIPPERE/ KAPTEINER PÅ DEN VAR MIN SLEKTNING: EGIL OLSEN FORS. ARNE OG SØNNEN ALF A. W. VAR MASKINISTER OMBORD FRA STARTEN I 1970- OG FØRTE DEN NORDOVER. RUSSERNE SOLGTE DEN TIL URUGUAY [:MONTEVIDEO]. DETTE FOTOET ER TATT I KRISTIANSUND- DA BÅTEN VAR NYBYGD I 1970. FINDUSTRÅLERNE OG TRÅLEREN "SØRVÆR" M.FL. VAR OGSÅ BYGD VED STORVIK MEKANISKE VERKSTED [IDAG: STERKODER A/S]. DET BLE BYGD CA.50 SLIKE FARTØYER- KJENT FOR SIN SJØDYKTIGHET. MURMANSCK BESTILTE 7 AV DISSE BÅTTYPENE ETTER AT DE KJØPTE F-37-L "ØKSFJORD". STYRHUSET BLE PÅ FLERE AV DEM PLASSERT MIDT-SKIPS- SOM RESULTERTE I ENNÅ BEDRE SJØ-EGENSKAPER. FINDUS A/S I HAMMERFEST HADDE 10 AV DENNE MODERNISERTE TYPEN MED ROR-HUS PLASSERT I MIDTEN- OG HAMMERFEST HADDE EN EGEN SLIPP TIL DEM: "FINDUS-SLIPPEN"/"FUGLENES-SLIPPEN". DEN SISTE AV FINDUS-TRÅLERNE: "JERGUL" BLE OPPKJØPT FOR 113.6 MILLIONER KRONER I 2014 AV ET LOPPA-REDERI (J.A.LERBUKT). ETTER MIN MENING BØR "JERGUL" VERNES ETTERHVERT- TIL MINNE OM DE POPULÆRE "STORVIK-TRÅLERNE"- BRUKT LANGS HELE NORSKEKYSTEN OG ET KJÆRKOMMENT SYN BLANDT DE ELDRE FISKERNE. DETTE ER NORSK MODERNE BÅTBYGGER-KUNST AV MEGET HØY KVALITET MHT. DYKTIGE SJØEGENSKAPER. FLERE EPOKER OG OMSTILLINGER HAR NORSKE BÅTBYGGERIER OG SKIPSVERFT VÆRT IGJENNOM: OVERGANGEN FRA KUTTERE I TRE- TIL STÅL-FARTØYER OG PLAST. OG OVERGANGEN FRA SEIL TIL DAMP-MASKIN OG DIESEL-MOTORER OSV. OVERGANGEN FRA SKOVLER TIL "SKRU-PROPELL". BÅTBYGGER-KUNSTEN LANGS KYST-NORGE BYGGER PÅ ERFARINGER. VI HAR BRUKT OVER 1000 ÅR Å LÆRE DETTE. NORSK FARTØYVERN BØR THEREFORE OGSÅ GJELDE TRÅLERNE. IKKE BARE VIKINGSKIP SKONNERTER JÆGTER NORDLANDSBÅTER KUTTERE OG GAMLE LOKALBÅTER. [SE: FILMENE UNDER MHT. DENNE BÅT-TYPEN]. RESEARCH: MECHLENBORG DATA-ARCHIV 2016. (BÅDE MIN FARFAR OG JEG HAR JOBBET INNENFOR VERFTS-INDUSTRIEN: AKER MEKANISKE VERKSTED- OSLO OG KAARBØE MEKANISKE VERKSTED- HARSTAD. RMH. 08-2016.)
"ØKSFJORD" F-37-L [:FILM]
AMONG MANY MEN IN LOPPA ALSO MY FAMILY-MEMBER EGIL OLSEN FORS WAS CAPTAIN ON THIS SHIP FROM 1970-1974. AS MOTOR-MAN/CHIEF ALREADY IN 1970 A.A.WESTRE AND HIS FATHER HAD THIS JOB. IN MURMANSCK THIS BOAT WAS RENAMED "ЧАПОМА" = CHAPOMA. [:RUSSIA USED CYRILLIC LETTERS AND URUGUAY USE ROME-LINEAR A LETTERS- BUT THIS BOAT STILL HAVE THE SAME NAME. "CHAPOMA" IS A LITTLE TOWN ON KOLA-COAST EAST OF MURMANSCK] "FRIPUR" WHO OWN OLD "ØKSFJORD" F-37-L IN MONTEVIDEO/ URUGUAY IS THE BIGGEST FISHERY-CONSERN IN URUGUAY- BUT THEY GET ECONOMIC PROBLEMS AND ALL THEIR TRAWLERS IS NOW TACEN OVER BY A CANADIAN OWNERSHIP. "CHAPOMA" WAS SOLD TO URUGUAY FROM MURMANSCK AB.2009. ALSO "KÅGØY"= SKJERVØY/ "POLARTRÅL"= TROMSØ/ "BØTRÅL"= VESTERÅLEN ER SOLGT TIL URUGUAY !!! 12 HURTIGRUTE-SHIP SOLGT TIL ENGLAND OSV.OSV. SALG AV NORGE BIT FOR BIT...BÅDE STATEN OG PRIVATE SELSKAP SELGER SELVOM FORETAKENE DET GÅR SÅ DET GRINER. RESEARCH/ PRODUCER OF THIS FOTO-VIDEO [11.01 MIN 42.7 MB. OGSÅ ET FILM-OPPTAK FRA CA.2009 OG CA.60 PHOTOS PLUS EN MENGDE REFERANCER. REDIGERT/OPPDATERT 31-08-2016]: MECHLENBORG DATA-ARCHIV PRODUSERT:17-08-2016. :FILMEN KAN LASTES NED FRA YOTUBE.COM MED "FREEMAKE VIDEO DOWNLOADER"- ET GRATIS NEDLASTINGS-VERKTØY. SØKEORD PÅ YOUTUBE: ØKSFJORD F-37-L.
JOHN KAY: "YOU ARE THE ONLY ONE"
JOHN KAY IS BORN IN GERMANY. TODAY HE LIVE TOGETHER WITH HIS WIFE JUTTA KAY IN USA. HE HAVE PLAYED MANY TIMES IN NORWAY SCANDINAVIA GERMANY AND UNITED KINGDOM FROM ABOUT 1970. HIS ROCK`N ROLL-GROUPS: "SPARROW" AND "STEPPENWOLF" ARE STILL VERY POPULAR AMONG PEOPLE OF OUR GENERATION (OVER 60). ESPECIALLY I LIKE THEIR RIFF ON THE ELECTRIC LEAD-GUITAR: CONSTRUATED BY BAND-MEMBERS AS: DENNIS EDMONTON (1965) MICHAEL MONARCH (1967) LARRY BYROM (1970) KENT HENRY (1971) BOB COCHRAN (1974) MICHAEL PALMER (1980) ROCHET RICHOTTE (1990): IN WORLD-CLASS ON SOLO-GUITAR- ALL OF THEM.
FAVORIT-SONG: "I LOVE YOU" (:"WINTER RAINS")
MORE LOVE TO REPAIR A WORLD SO WRONG. AMOR. EROS. "MAKE LOVE NOT WAR". "PEACE LOVE AND UNDERSTANDING". "PEACE LOVE AND HAPPINESS". "FREEDOM". "WE LOVE YOU". "PEOPLE LETS STOP THE WAR". "FLOWERPOWER". GOD AND LOVE ONLY CAN REPAIR. WITHOUT LOVE OUR LIFE AINT WORTH NOTHING. ALSO ENEMIES KNOW THAT AND WORK AFTER THAT. TRY TO HIDE AWAY LOVE (:IN MANY WAYS) TO DESTROY OUR SOCIETY ! THEREFORE !
NORGE: MAT
TRADISJONELL NORSK MAT. RÅVARER. FERDIGMAT.
TOBAKK SIGARETTPAPIR LIGHTERE O.A.
NORGE: ØL-RECLAME
VIKING-MJØD 1000 YEARS AGO WAS AB.18% ALCOHOL...IN RUSSIA THE WORD "MJØD" STILL MEANS "HONNING"" A IMPORTENT INGREDIENS TO MAKE ALCOHOL !!!
FINANSER PENGER ØKONOMI VALUTA
"JERGUL"- FINDUSTRÅLER FRA HAMMERFEST. F-2-H.155,4 FOT. 1815 HK BERGEN DIESEL. SOLGT [:VIA BÅTSFJORD] I 2014 TIL LOPPA-REDERIET J.A.LERBUKT FOR 113 MILLIONER KRONER. ANTAGELIG DEN SISTE AV DE 10 FINDUSTRÅLERNE SOM ER IGJEN. DENNE BÅT-TYPEN BURDE VÆRT VÆRNET.
"KVÆNANGEN". SOLGT TIL MURMANSCK OG OMDØPT "AZURUT". HAR HATT FLERE NAVN SIDEN DEN BLE BYGGET.
"BLUETRANS" 133.2 FOT LANG TILHØRTE "GRIEG SEAFOOD" AS KÅFJORD/ ALTA. DEN BLE BRUKT SOM BRØNNBÅT- ET SAMARBEIDE MELLOM LOPPA OG ALTA KOMMUNE. SOLGT TIL MURMANCK 03-2015. LÅ VED "KIMEK" A/S KIRKENES FOR OMBYGGING 2015.
STORVIK-TRÅLERE "GENERALPLAN 01" NORGE- NORWAY
HAMMERFEST HADDE 10 AV DENNE TYPE STORVIK-TRÅLERE. DET HAR TATT NORGE 1000 ÅR ELLER MERE Å UTVIKLE DETTE SKROGET OG DENNE LØSNINGEN. AT NORGE OPPDAGET AMERICA I ÅR 900 [:LEIV ERICSON MED KONE FRA YTRE HEBRIDENE (:LEWIS) FORTELLER LITT OM OSS SOM SJØFARTS-NASJON OG NORSK BÅTBYGGER-KUNST. VERDENS FINESTE TRÅLER !
STORVIK-TRÅLEREN "ØKSNESFISK II" BYGD I KRISTIANSUND/MØRE. FROM OLD TIME I HAVE FAMILY ON SORTLAND: BARBRO MARIA MECHLENBORG B.1774 KVARØEN IN NORDLAND D.1853 AND MARRIED 1795 WITH ANDREAS WALNUM RIBER B.1768 ON KVARØEN. THEY BUILDT AND LIVED ON SORTLAND. 7 CHILDS HERE. FAMILIES FROM THEME STARTED SEVERAL TRADING-HOUSES ON SORTLAND. MANY OF THE PEOPLE HERE STILL TODAY HAVE ROOTS/LINES BACK TO THEM. JENS CASPER MECHLENBORG B.10-11-1827 LIVED IN 9 YEARS OLD IN SAME TRADINGHOUSE AS KAREN MARGRETHE MECHLENBORG B.1779 M.W. JENS ELLINGSEN B.17-08-1786 ON SORTLAND. JENS C. MECHLENBORG ALSO WAS A TRADINGMAN/HANDELSMANN AND "DAMPSKIPSEKSPEDITØR" ON MYRE IN DVEBERG FROM 1864 TO 1875- LATER ON STOKMARKNES IN HADSEL- AND FROM 1890 ON MYRLAND IN HADSEL/ LOFOTEN. IN THE HOUSE TO KAREN MARGRETHE MECHLENBORG ON SORTLAND ALSO ON THAT TIME LIVED: CHRISTEN STRØM MECHLENBORG B.15-12-1818 FROM HUSBY M.15-09-1853 WITH JENSINE URSULA HOLST B.19-11-1830 ON IBESTAD. SHE WAS IN NEAR FAMILY WITH ANGELL IN TRONDHEIM. CHRISTEN STRØM MECHLENBORG WORKED AT "TROMSØ STIFTS SEMINARIUM" ON TRONDARNES IN HARSTAD- LATER AS TEACHER ON "KVÆNANGEN KOBBERVERK" [:A MINING-GROUP IN TROMS- RELATED TO "KAAFJORD KOBBERVERK" IN ALTAFJORDEN- RULED FROM ENGLAND]. AND LATER AFTER THAT HE WORKED AS CONSUL ON "JOHAN FREDRICH MACHS HANDEL" ON SKORPA IN KVÆNANGEN/ NORTH-TROMS. ON THE ISLAND SKORPA ALSO THE FAMILY: HELØE- HAD A TRADING-HOUSE ON THAT TIME.
"ØKSNESFISK" FROM SORTLAND. VERY NICE BOAT. [>STORVIK-TRAWLER THIS ONE TOO]. MY FAMILY CAME TO SORTLAND BEFORE YEAR 1818 WHEN KAREN MARGRETHE MECHLENBORG B.1779 FROM LURØY WAS MARRIED 07-06-1814 WITH: JENS ELLINGSEN B.17-08-1786 D.03-02-1826 HANDELSMANN/TRADINGMAN ON SORTLAND. THEY TOGETHER COLLECTED 20 SMALL FARMS/PROPERTY/AGRICULTURE-HOUSES TO ONE BIG MAIN-HOUSE- WHERE IT ALL WAS REGULATED FROM ONE AFTER THAT. [NOWADAYS KNM "KYSTVAKTEN"/ KYSTVAKTSKIPENE HAVE THEIR MARINE-BASE ON SORTLAND IN NORDLAND.
"ØKSNESFISK I" NORDLAND
MY FAMILY-TREES TO SORTLAND IS NEARER TOLD ABOUT ON THIS SITE- UNDER TRHE RUBRIC: "FAMILY-ROOTS-TREES": "MECHLENBORG NORDLAND": " SORTLAND-MYRE". FIRST TIME I WAS IN SORTLAND PORT- WAS IN 1962 AS A YOUNG BOY- WITH MY FAMILY ONBOARD ON HURTRIGRUTE-SHIP: "HÅKON JARL" ON OUR WAY TO SANDNESSJØEN: AS MY FATHER GOT A NEW JOB IN VEVELSTAD KOMMUNE: IN THE MIDDLE-AREA OF NORWAY. WE RESIDENT THERE FOR 2 YEARS.
MK "HEIMEN I" AV TROMSØ. LENGDE: 97 FOT. BYGD I ROGNAN/ SALTEN VED DRAGES VERFT I 1929. MOTOR: 180 HK BOLINDER. PARTS-REDERI: BRØDRENE JACOBSEN [:BLA. BANKSJEF JACOBSEN I TROMSDALEN G.M. FRU GAMST FRA LOPPA]. SKIPPER: LARS JACOBSEN. MASKINIST: ODDBJØRN RYDHEIM FRA ØKSFJORD. LÅ FORTØYD VED SØR-SJATEEN I TROMSØ. OMBYGD I 1949 MED NYTT OVERBYGG. NY MOTOR I 1958: EN 400 HK WICHMANN. SENDEREN OMBORD I HEIMEN I VAR BLANDT MARKEDETS BESTE. FORUTEN SELFANGST I KVITSJØEN/ NOVAJA ZEMLJA OG VED ØST-GRØNLAND BLE DEN BRUKT TIL SILDE OG MAKRELLFISKE. DEN BLE OGSÅ BRUKT/LEID TIL POLAR-EKSPEDISJONER. DEN ITALIENSKE STAT LEIDE DEN TIL EN EKSPEDISJON FOR Å LETE ETTER BALLONGPARTIET TIL LUFTSKIPET "ITALIA" I 1929. "HEIMEN I" VAR OGSÅ EKSPEDISJONS-SKIP FOR CAMBRIGDE UNIVERSITY I 6-7 ÅR. FRAKTET AVLØSNINGS-MANNSKAP TIL VÆRSTASJONEN PÅ JAN MAYEN. DEN FIKK OPPKALT EN FJORD ETTER SEG PÅ BAFFIN ISLAND/ GRØNLAND: "HOME BAY" FØR 2 VERDENSKRIG. DEN NORSKE MARINE BRUKTE DEN SOM SKYTESKIVE VED VEGGEFJORDEN I 1970 DA DEN SKULLE KONDEMNERES !! DEN BURDE HELLER VÆRT VÆRNET. REDERIET "BRØDRENE JACOBSEN" HADDE KJØPT EN HARADANGER-KUTTER AV SAMME LENGDE I 1916. DEN VAR UTSTYRT MED EN 9 HK HJELPEMOTOR I TILLEGG TIL GALEAS-RIGGET SEILFØRING [:2-MASTRET KUTTER]. VED TROMSØ SKIBSVERFT BLE "M/S "HEIMEN I" IS-FORSTERKET OG MONTERT EN 120 HK BOLINDER MED LUFTKOMPRESSOR. DEN BLE ETTERHVERT BRUKT TIL ISHAVS-FANGST I KVITSJØEN OG I KARAHAVET. DESSUTEN STORSILDFISKE I SOMMERHALVÅRET. DEN 12 AUGUST 1920 STARTET SKUTA MOT NORDØST-PASSASJEN FOR Å LETE ETTER POLARFORSKERNE PETER L. TESSEM FRA TROMSØ OG PAUL KNUTSEN FRA TRONDHEIM SOM VAR MED ROALD AMUNDSEN PÅ "MAUD"-EKSPEDISJONEN. DE SKULLE PRØVE Å TA SEG HJEMOVER TIL NORGE MED POST FRA EKSPEDISJONENS FOLK NOTATER FRA FORSKNINGEN OG ERFARINGENE DE HADDE GJORDT UNDER OVERVINTRINGEN MED "MAUD". LETETUREN ENGASJERT AV DEN NORSKE REGJERING FOREGIKK FRA DICSON-HALVØYA NORD OG ØSTOVER TIL SIBIR. BEGGE VAR ETTER FORHOLDENE GODT UTRUSTET FOR EN SLIK TUR, BÅDE MED PROVIANT HUNDER OG TRANSPORT. KNUTSEN BLE ALDRI FUNNET, MEN TESSEM KOM SEG NESTEN FRAM TIL FOLK VED KAPP PRIMRTNYJ PÅ TAJMYR-KYSTEN. HER ER DET RØYST ET MINNESMERKE OVER DEM. FRA 1923 TIL 1926 BLE SKUTA BRUKT TIL EKSPEDISJONER VED ØST-GRØNLAND. "HEIMEN I" (:DEN FØRSTE) BLE SKRUDD NED AV ISEN I KVITSJØEN VINTEREN 1928.
2011
"SELVAAG SENIOR" A MODERN "RINGNOTSNUPER" FROM MELØY KOMMUNE IN NORDLAND. MY FAMILY ONCE CAME FROM HERE.
MELØYBÅTER
FISKE-FARTØYER I MELØY/ ØRNES/ NORDLAND. HERE MY FAMILY: MECHLENBORG/BENKESTOCK ONCE CAME FROM [:MELØY-LURØY].
ET AV NORLINES FARTØYER VED KAI.
REDERIET NORLINES FLAGGET UT TIL FÆRØYENE [:ØYGRUPPE MELLOM NORGE OG ENGLAND] FOR NOEN ÅR TILBAKE.
NOREG: FARTØYER I OPPLAG.
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ I FORHOLD TIL CRUISE-SKIPENE SOM GÅR LANGS NORSKEKYSTEN ! FRA 1838 OG FRAM TIL 1881 VAR SKIPSLEIA BERGEN-KIRKENES BEFORDRET AV DEN NORSKE STAT: "STATENS POSTDAMPERE" ["PRINDS CARL" OG "PRINDS GUSTAV"]. TFDS OG BDS M.FL. BLE INNLEID AV DEN NORSKE STAT ETTERHVERT SOM DET BLE BEHOV FOR FLERE SKIP. TILSLUTT TRAKK STATENS SEG UT SOM REDERI OG "RIKSVEI NR.1" BLE PRIVATISERT I 1881 AV SKIPSREDER RICHARD WITH I VESTERÅLEN. I 2014 BLE HURTIGRUTEN SOLGT TIL ENGLAND- ETTER 178 ÅR LANGS NORSKEKYSTEN !! DET VIL I PRAKSIS SI AT SKIPSLEIA BERGEN- KIRKENES ER OVERTATT OG STYRES AV ENGLAND !! I AVISA "NORDLYS" I TROMSØ STO Å LESE DA SALGET VAR ET FAKTUM HØSTEN 2014: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND ET HÅN MOT KYST-KULTUREN".
KANSKJE ENGLAND VELGER Å BRUKE DE SMÅE HURTIGRUTENE SOM LOKALBÅTER ??
01-01-2015. KLEVEN VERFT A/S PÅ MØRE-KYSTEN.
HURTIGRUTENE VAR BLITT FOR SMÅ- CA 1/3 AV ET VANLIG CRUISESKIP. BÅDE DAMP-MASKINEN OG SKRU-PROPELLEN BLE JO BEGGE OPPFUNNET I UNITED KINGDOM- FRA 1700 OG FRAMOVER- OG DE 11 HURTIGRUTENE ER NÅ TATT TILBAKE AV ENGELSKMENN- ETTER 176 ÅR LANGS NORSKEKYSTEN !! (:FØRST SOM STATENS POSTDAMPERE FRA 1838)...HOVEDKONTORET FOR HURTIGRUTEN LIGGER I LONDON I DAG...STØRRELSEN PÅ BÅTENE BEVISTE KLÅRT OG TYDELIG AT NOE MÅTTE VÆRE GÅTT GALT MED DENNE DELEN AV NORSK REDERI-NÆRING OG HURTIGRUTE-SELSKAPENE- TATT I BETRAKTNING AV STØRRELSEN PÅ STATENS PENSKONSFOND PR. IDAG: STØRST I HELE VERDEN (:4000 MILLIARDER NORSKE KRONER). "VERDENS VAKRESTE SJØREISE" MISTET STATS-EIERSKAP I 1881 DA HURTIGRUTEN BLE PRIVATISERT...PRIVATISERINGEN FØRTE TIL AT HURTIGRUTENE BLE SOM LOKALBÅTER Å REGNE I FORHOLD TIL UTENLANDSKE CRUISE-SHIP- LANGS DEN SAMME LEIA...BERGEN-KIRKERNES !!... DESSUTEN VAR DET KUN 1 HURTIGRUTE SOM STO IGJEN MED ET KONGE-NAVN: NEMLIG "KONG HARALD"- ALLE DE ANDRE VAR RADERT UT ETTERHVERT (...SAKTE MEN SIKKERT...). OG ENGLAND HAR JO OGSÅ HATT "KONG HARALD" HAREFOT 1035-1045...SÅ NAVNET KUNNE VEL LIKE GJERNE GJELDE HAM...SÅ DA SÅ....!!
VIDEO FROM 01-09-2013.
2013.
NORLINES AND A WHITE FORD > SOMMEREN 2013.
2013.
FORD THUNDERBIRD. VISIT 2012.
FORD THUNDERBIRD. THIS CAR IS 4 YEAR OLDER THAN MINE- BUILDT IN 1973- AND HAVE BEEN USED IN A AMERICAN FILM- BY MOVISTAR: CLINT EASTWOOD. THE MOTOR IS: 465 HK BIG-BLOCK [BORET OPP TIL 472 HK]. [:OVER 30 YEARS OLD CARS= VETERANS]. [MY FORD LTD IS NR.2 ON BIG MOTORS ON VETERANS-CARE HERE]. THIS CAR WAS OWNED BY MY FRIEND [:A MULTI-MILLIONAER - WITH BIG PROPERTIES IN LYNGEN: "CARNES-GODSDET"]. IN OLD TIME HIS FATHERFATHER WAS TEAM-LEADER FOR THE HERTUG OF ROXBOURG AND WESTMINSTER AND OTHER ENGLISH LORDS- WHEN THEY LIKED TO FISH IN THE RIVER. HIS FAMILY HAVE SEVERAL ETABLISSEMENT HERE TODAY- WHERE YOU CAN BUY SCHOTTIS WHISKEY- FRANCE COGNAC AND RUSSIAN VODKA !! IN LYNGEN HIS OLD FAMILY HERE IS: THE RICH RIVERTZ-FAMILY WHO OWNED "THE CARNES-PROPERTY" (CA.1700) BELONGS BEFORE HIM AND HIS FAMILY TODAY. NOT ONLY "LYNGEN-GODSET" BUT ALSO "TROMSØ-GODSET "SKJERVØY-GODSET" AND "BJARKØY-GODSET" WAS IN THE 16. CENTURY OWNED BY JOACHIM IRGENS- WHO GOT ALMOST WHOLE TROMSØ FYLKE AS PAYMENT FROM FREDRICH III (1648-1670) KING OF NORWAY-DENMARCK. [:MY FATHERMOTHER ANNA ALSO WAS BORN ON LYNGSEIDET].
FORD THUNDERBIRD.
SUMMER 2015. A LOCAL CAR. THERE IS 4 OF THIS TYPES OF FORD-CARS IN WEST FINNMARCK.
01: STONEAGE-CULTURES 12000- 2000 BC EVROPA/ 02: THE ARYAN= ARIERNE 6000 BC-300 AC¤ FROM MIDDLE-EAST [:MOHENJO-DARO 8000 BC INDUS-VALLEY/ PERSIA-INDIA-PAKISTAN¤ UR 6000 BC PERSIAGOLF¤ PHARAOES AND PYRAMIDES 4000 BC CAIRO/EGYPT] TO BLACKSEA UKRAINA RUSSIA. REST OF ALL THIS WORLD OLDEST HIGH-CULTURES: MOHENJO-DARO/ UR AND THE PHARAOES CREATED 2 NEW HIGH-CULTURES: GREECE/HELLAS 2000 BC (:ACROPOLIS) AND THE ROMAN EMPIRE 200 BC (:COLLOSEUM)/ 03: EAST-GOTHES AND WEST-GOTHS 300-500 BC¤ UKRAINA SWEDEN/ 04: THE NORRØN GODS AND THE VIKINGS AND THE KELTS 500-1150¤ RUSSIA [:TSARS] SCANDINAVIA AND ENGLAND [:KINGS]. (:THEORY BUILDT ON [01] VIKTOR RYDBERG: DOCUMENTS/ BOOKS STOCKHOLM SWEDEN 1885 "TEUTONIC MYTHOLOGY, GODS AND GODDESSES OF THE NORTHLAND" AND [02] P.A MUNCH: BOOKS NORWAY 1850 "NORRØNE GUDE OG HELTESAGN").
THE MAIN STONE-AGE CULTURES IN NORTH-WEST EVROPA. ALTA IN NORTH-NORWAY HAVE WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AREAS IN THE WORLD- ON 3 DIFFERENT PLACES IN ALTAFJORDEN.
OLD FAMILY-TREES. A: NORRØN [TSAR RURIK M.W.INGRID EFANDA VON NOORWEGEN AB.850= RUSSIAN VIKING-AGE UNTIL AB.1200]. B: ANGEL-SACHSISH. C: SLAVISH= RUSSIA AFTER 1222. D: FINNISH-UGRISH= ASKOLA-STONAGE-CULTURE AND KALEVALA= FINNISH NATIONAL-EPOS FROM AB.900. ALSO NOMAD-CULTURE AND NATURE-PEOPLE A.O.
300-700.ODINS SØNNER: VAR STAMFEDRE TIL DE NORSKE ENGELSKE DANSKE SVENSKE OG RUSSISKE KONGEHUSENE (:RUSSISK VIKING-TID UNDER TZAR RURIK 850-900 M.W: INGRID VAN NOORWEGEN). (:SCYTHERNE 300 BC-300 AC) GUDETIDEN-(:GOTERTIDEN 300-600) [:FØR-KRISTEN TID] ER EN VIKTIG DEL AV NORDISK HISTORIE. AND STILL TODAY- (:AFTER MANY THOUSAND YEARS) IN USE: ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG; WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY: MIDTWOCH DONNERSDAG FREITAG... IN RUSSIA THE NUMBER 1= ODIN !!....2= DVA (:TVÅ TWO TO ZVEI). IN CHINA 2= TAO :(FOR 2 COLOR= BLACK AND WHITE= YIN YANG).....ODIN: ...O= EARTH MOON SUN MILKYWAY ANDOMEDA-GALAKSY (:ALL SIRCLER)...... D= HALFMOON OR HALF LUNA......I= MILKYWAY OR ANDROMEDA-GALAKSY SEEN FROM THE SIDE.....N= FIRE (:ILD LYN-NEDSLAG) AND HEAVY DANGEROUS THUNDER-WEATHER CREATED BY THE HAMMER TO TOR= THOR.....ALL DOWNWROTED IN NORRØN MYTOLOGIE 1000 YEARS AGO. HISTORY AROUND THE NORRØN GODS ALSO HAVE AN HISTORY ABOUT HOW THE WORLD ONCE WAS CREATED...AND HOW IT WILL END...OUR ANCESTORS (:THE ANCIENTS) BELIVED ON THIS......ODIN.TAO..THREE...
300>> "GUDE-TIDEN"/ "GOD-AGE"/NORRØN MYTOLOGY. FAMILY-TREE MADE BY STUDING "NORRØN MYTOLOGY". A WORK WHO WAS TO FIND UPLOADED ON WWW MANY YEARS AGO. "NORRØN LITTERATURE" WAS WROTED BY ØYVIND/ SKALDESPILLER AND EGIL SKALDAGRIMSSON BORN AND GROW UP IN A AREA AROUND SANDNESSJØEN/ NORDLAND- WHO LATER SEATTLE DOWN ON "BORG"/ ICELAND AB. 950. [: THEIR BOOKS WAS LATER COPIED BY SNORRE STURLASON B.1178 D.23-09-1241 A.O. WROTERS AFTER HIM- UNTIL TODAY].
300- 900. "HAALOYGE-AETTA: HÅLOGA-ÆTTA FRA EN UTGIVELSE I 1939/ 1944. OLDEST FAMILY-TREE IN NORWAY. CONTAINS THE HAALOYG-KINGS [:TROENDELAG/NORDLAND/TROMS/FINNMARCK. REFERANCE: "NORSK ADEL" GUSTAF HEBER 1939. ALL THE UNKNOWN HAALOYG-KINGS-NAME WHICH THE HISTORICALLY RESEARCHES DIDNT KNOW IN 1939- IS NOW FOUND WITH NAMES. ALL THE NAMES ON THEM IS TO FIND IN MY WORK FROM 1998-2000 IN TALVIK ON THE URL-ADRESS: HTTPS://WWW.MAMUT.NET/JANSNESDISTRIKTSPSYK [:BUT NO SEATTLEMENT WITH NAMES (:THEIR LIVING PLACES IN TROENDELAG OR NORTH-NORWAY) BEFORE HARALD TRONDSON NAUMDOELA-JARL WHO LIVED IN NAMDALEN TROENDELAG AB. YEAR 715] IS KNOWN UNTIL TODAY 2015. WHEN HAAKON GRJOTGARSSON JARL 815-868 GET THE QUESTION: "WHERE DID YOVR FORFATHERS COME FROM IN OLD TIME ?" HE ANSWERED. "FROM NORTH OF ME". IT MEANS NORTH OF NAMDALEN- AND PERHAPS COULD BE THE OLD COAST-AEREA NEAR THE POLARCIRLE IN NORWAY. FROM HERE THE HAALOYG-KINGS USED TO SAIL ON "BJARMELAND" LONG TIME BEFORE "OTTAR" FROM KVÆNANGEN OR MALANGEN IN YEAR 890 TAKE THAT ROUTE- AND AFTER THAT SAILED TO ALFRED THE GREAT 871-899: EARL AND KING IN WESSEX-ENGLAND. OTTARS HISTORY IS THE OLDEST KNOWN DOWN-WROTED HISTORY FROM NORWAY- [:THIS HISTORY IS TAKEN CARE OF IN: "OROSIUS WORLD-HISTORY"- A PRIVAT WORLDHISTORY-BOOK WHO WAS OWNED AND WRITTEN BY HOFF-WRITERS TO ALFRED THE GREAT IN UNITED KINGDOMS-UK. "BJARMELANDSFERDENE" MED NORSKE SKATTEKRAV TIL "UMBA" I KVIT-SJØEN" KAN HA FORGÅTT HELT SIDEN DEN FØRSTE HAALOYG-KONGEN. "SAUMING" M.W: NJORD LEVDE CA.300. AT "OTTAR" AV MALANGEN ELLER KVÆNANGEN I ÅR 890 SEILTE ØSTOVER LANGS KOLA-KYSTEN TIL DVINA- UTEN AT NOEN VÅGDE Å LØSNE EN PIL MOT HAM- FORTELLER EN GOD DEL OM DE NORSKE HAALØYGKONGENES SEDVANE HEVD OG RETT TIL Å FORETA DISSE TURENE. OGSÅ ERICH I HARALSSON 933-935 NORSK OG ENGELSK KONGE I HARDANGER- GJORDE BJARMELANDSFERDER. PÅ TILBAKETUREN STOPPET HAN PÅ LOPPA OG SKAFFET SEG EN DRONNING HER. GUNNHILD OSSURDATTER LOPP. SIDEN GUSTAF HEBER I 1939 I BOKA. "NORSK ADEL" PÅSTÅR AT OTTAR I ÅR 890- SANNSYNLIGVIS BODDE I KVÆNANGEN [:ALTEIDET] KAN LIKE GJÆRNE OGSÅ GUNNHILD HA TILHØRT KVÆNANGEN- ELLER ANDRE STEDER I LOPPA-OMRÅDET OG RUNDT ØKSFJORD-JØKULEN. ISBRE-NAVNENE: "HARDANGER-JØKULEN" OG "ØKSFJORD-JØKULEN" I KVÆNANGEN- BEVISER AT SNORRE STURLASSON PRATER SANT I "HEIMSKRINGLA"- EIGLA" OG "OLAV TRYGGVASONS SAGA". INGEN ANDRE STEDER I NORGE HAR "JØKUL"-NAVN !! HARALD I HALFDANSSON HAARFAGRE 865-933 SLO SEG NED PÅ AVALDSNES- MEN KOM OPPRINNELIG FRA DET GAMLE TØNSBERG- DER DE 1000-ÅRIGE GOKSTAD OG OSEBERG-SKIPENE ER FUNNET. ELDSTE NAVN I HAUGESUND-OMRÅDET ER HARDANGER [SOM I: VARANGER- PORSANGER KVÆNANGER MALANGR OG GEIRANGER- EN NORRØN SKRIVEMÅTE SOM VAR SLUTT OG IKKE LENGER I BRUK- ALLEREDE I TIDLIG VIKINGTID]. HAAKON JARL I TRØNDELAG 815-868 VAR 50 ÅR GAMMEL DA HARALD HAARFAGRE VAR 15 ÅR !! MEN HARALD HAARFAGRE GIFTET SEG MED DATTEREN AV HAAKON JARL: ÅSA HAAKONSDATTER HLADE- DERMED VAR ALLE KONGER ETTER HAM [: FRAM TIL 1388- DA DANMARK OVERTO NORGE] I SLEKT MED HAALOYG-KONGENE TILBAKE TIL DEN FØRSTE AV DEM: SAUMING M.W. NJORD CA. ÅR 300 !! [: DET FOREKOMMER INNCONSEKVENS ANGÅENDE KJØNN PÅ GUDENE I DEN ELDSTE SAGA-LITTERATUREN- OGSÅ I DETTE TILFELLET: GUDEN NJORD].
300-900: THE HAALOYG-KINGS. BUILDT UP BY GUSTAV HEBER IN HIS 2 BOOKS: "NORSK ADEL" AND "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" [:UTK. OSLO 1939-1944]. HE USED A BOOKS WROTED IN 962 BY OIVIND SKALDESPILLER ON ICELAND:"HAALOYGJA-TAL" AND "HAAKONAR-MAL". ALSO BOOKS WROTED BY EGIL SKALDAGRIMSON CA.970 ON ICELAND [:SAGA-LITTERATUR]. ALSO SNORRE STURLASSON HAD TO USE THIS 2 OLD WROTERS AB.950 ON ICELAND- TO EXPLAIN THE "VIKING-AGE" AND "GOD-AGE". P.A. MUNCH WROTED THE BOOK: "NORROENE GUDE- OG HELTESAGN" AB.1850 WHO ALSO IS IMPORTENT WORK.
"VESTFOLD-KONGENES ÆTT" ER DEN NEST ELDSTE SLEKTSTAVLE I NORGE ETTER "HÅLØYGE-ÆTTA". OLAV INGJALDSON TRETELJA (:SØNN AV INGJALD ILLRÅDE G.M. GAUTHILD AV GØTALAND) G.M. SOLVEIG HALFDANSDATTER I SOLØR (DATTER AV HALFDAN SOLVESSON GULDTANN OG GUDRØD). HALFDAN ØISTEINSON G.M. HILD ERIKSDATTER. ETTER SAGN-TRADISJONEN VAR HALDAN SVARTE SØNN AV GUDRØD VEIDEKONGE SOM TILHØRTE "YNGLINGE-ÆTTEN". YNGLINGEÆTTEN ER DEN ELDST KJENTE KONGEÆTT I SVEARIKET MED SETE I UPPSALA NORDOM STOCKHOLM. ÆTTEN REGJERTE I FOLKEVANDRINGS-TIDEN OG OPPGIS I KONGEREKKENE Å STAMME FRA ODINS SØNNESØNN YNGVE-FRØY. HALFDAN SVARTE ARVET DET NORDLIGE VESTFOLD OG LA UNDER SEG OPPLANDENE OG VIKEN. HAN DRUKNET VED Å KJØRE GJENNOM ISEN PÅ RANDSFJORDEN FØR 850. YNGLINGE-ÆTTEN DØDE UT PÅ MANNSLINJEN MED MAGNUS IIII SIGURDSSON "DEN BLINDE" 1130-1135. GJENNOM DATTEREN AV OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" 1015-1030: ULFHILD- SOM VAR GIFT MED HERTUG OTTO [:ORDULF] AV SACHSEN OG STAMMOR TIL HUSET OLDENBURG- KAN DET NÅVÆRENDE NORSKE KONGEHUS REGNE SIN AVSTAMNING TILBAKE TIL "YNGLINGE-ÆTTEN". HALFDAN SVARTE VAR FAR TIL HARALD I HAARFAGRE 865-933 NORSK RIKSSAMLER OG KONGE SOM FLYTTET TIL AVALDSNES KONGSGAARD VED HAUGESUND. EN AV HARALD HAARFAGREs MANGE EKTESKAP VAR MED ÅSA HÅKON-JARLS-DATTER I TRØNDELAG. HÅKON GRJOTGARDSON JARL 815-868 TILHØRTE HAALOYGE-ÆTTEN SOM ER DEN ELDSTE SLEKTS-TAVLE I NORGE- MED TILHOLDSTED I TRØNDELAG- NAMDALEN OG NORD-NORGE FRA 300-TALLET. HAAKON JARLS OLDEFAR VAR HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL F.725 G.M. SIGNY SIGURDSDATTER. TIDSROMMET FRA 300-TALLET [:"GUDE-TIDEN" OG "GOTER-TIDEN" (: ØST-GOTERE OG VEST-GOTERE MED OPPHAV I SVERIGE) ER FORLØPEREN FOR VIKING-TIDEN. DE ELDSTE RUNE-STEINER I NORDEN ER FRA CA.200-TALLET. MESTEPARTEN AV KILDE-MATRIALET INNENFOR NORRØN MYTOLOGI OG ELDRE VIKINGTID BLE SKREVET PÅ ISLAND AV FORFATTERNE: EIVIND SKALDESPILLER OG EGIL SKALDAGRIMSON BLA: "HÅKONARMÅL" "HAALØYGJATAL" (962) OG "EIGLA". BØKERNE: "GAMLE EDDA" "NYE EDDA" OG "VOLVESPÅ" TAR FOR SEG SAGNTIDEN OG SAGNKONGENE. EN DEL AV FORFATTEREN THOR HEYERDAHL`S TEORIER MHT: DE NORRØNE GUDENES HISTORISKE FORBINDELSER TIL VEST-GOTERNE OG ØST-GOTERNE SER UT TIL Å STAMME- OG KANSKJE OGSÅ HA FORBINDELSE TIL SCHYTER-KONGENE I PERSIA- NOE NORRØNT MÅL OGSÅ DELVIS KAN TYDE PÅ (:LIKHET MED DELER AV UR-PERSISK SPRÅK OG DENNE GRENEN AV INDO-EUROPEISKE MED TYPISKE ORD OG ENDELSER). AT MANGE AV DE SVENSKE OG NORSKE KONGER HADDE GAMLE HANDELS-FORBINDELSER OG SLEKTSKAPS-FORBINDELSER I DET FORHISTORISKE RUSSLAND OG UKRAINA: RURIK G.M. INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN (850) OLAV TRYGVASSON (995) OG HARALD HARDRAADE (1045)] KAN TYDE PÅ DET. I OMRÅDET HVOR VESTFOLD-KONGENE REGJERTE ER DET FUNNET FLERE GODT BEVARTE VIKINGSKIP FRA CA. 900-TALLET [:OSEBERG-SKIPET OG GOKSTAD-SKIPET- BEGGE FRA STEDER RUNDT TØNSBERG].
300-1000. ROYAL FAMILY-TREES FOR THE KINGDOMS IN NORTH-WEST EVROPA: ENGLAND- NORWAY- DENMARCK- SWEDEN AND ROSSIA/ RUSSIA/ RUSSLAND [:NORR:GARDARIKET] AND PROBABLY DIFFUSE LINES BACK TO THE EAST GOTHES IN UKRAINA AB. 300-500. A PART OF THE VERY OLD RUSSIAN LINES IS GONE LOOSE- AND PERHAPS IS FOR THE RUSSIAN SCIENCE- STILL TO FIND IN RUSSIAN ARCHIVES [:CHURCH OR KLOSTER-ARCHIVES] ABOUT THE EAST- AND WEST-GOTHIAN STORIES [:NOT TO FIND UNDER THE "NESTOR-CHRONICHLE"/ "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE"- DOWNWROTED IN UKRAINA/KIEV AB.YEAR 1100 BY THE RUSSIAN PRIEST: NESTOR]. [> A LOT OF UNSURE MOMENTS ABOUT THIS OLD LINE CAN STILL EXIST). FIRST RUSSIAN TSAR: RURIK FROM SVEALAND 800-879 WAS MARRIED WITH INGRID EFANRDA VAN NOORWEGEN- URMAN. THIS ROOT/LINES BEFORE RURIK AB.850 GOES PERHAPS BACK TO VOLSUNGE-ÆTTEN AND THE VEGGDEGG/VITRGILS-ROOTS. MUCH OF THE LINES/ROOTS AFTER VOLSUNGE-AETTEN AND VEGGDEGG/VITRGILS IS GOONE LOOSE [:LOST INFORMATION ABOUT SOME LINES FROM WEST-GOTHIA AND "SVEA-RIKET" WHO GOES BACK TO RUSSIA AND UKRAINA AB.300-500 AND THE EAST-GOTHES WHO LIVED THERE].
FAMILY-TREE FROM ENGLAND- FROM YEAR 300-900.
300-850. VOLSUNGEÆTTA OG YLVINGAÆTTA.
600-1000. OLD FAMILY-TREE FROM ENGLAND.
KONGER 488-510 LANGOBARDENES GUDER: ODIN OG FRØYA. REFEANCE: WIKIPEDIA.ORG AND "NORDISKA FOLKSTAMMAR OCH FOLKNAMN" WROTED BY: ELIAS WESSEL- B.15-04-1889 [:PROFESSOR IN NORDICH LANGUAGE].
270-750. LANGOBARDER. KONGEREKKE.
350-550. ØST-GOTERE: LEAVED SCANDINAVIA [:GOTLAND-SWEDEN] AND SEATTLE DOWN IN AEREAS IN UKRAINA ABOUT YEAR 300.
370-530. VESTGOTERE PART 01: SCANDINAVIA/ NORDEN: OLD ROOTS IN SOUTH-SWEDEN= GOTLAND.
530-710. WEST-GOTHS. PART 02.
900- 2000. REGENT-LINES IN NORWAY- SINCE HARALD HÅRFAGRE AB.865 >> UNTIL TODAY: HARALD V.
850>>TODAY. REGENTS/ MONARCH/ KINGS: GREAT BRITAIN.
HAAKON IV TWO LINES: [01]: UNTIL OLAV IV HAAKONSSON 1381-1387 [THE LAST NORWEGIAN KING IN NORWAY- ON HÅRFAGRE-ÆTTEN] AND [02]: THE KAABY-MECHLENBORG LINES ON MØRE/ NORDLAND [:LURØY/ HESTMANNØY/MELØY AND SORTLAND] AND WEST-FINNMARCK [:LOPPA/TALVIK/ALTA] : LINES AFTER HÅKON IV HÅKONSSONS CHILD WITH KANGA "THE YOUNG"- [:A "FRILLE" HE WAS MARRIED WITH BEFORE 1225- BEFORE QUEEN MARGRETHE SKULESDATTER HE WAS MARRIED WITH SAME YEAR IN HÅKONSHALLEN/NORDNES/ BERGEN]. THE NORTH-GERMAN/ DANSIH FAMILY: MECHLENBORG CAME TO NORWAY AB.1250- AND ARE ALSO IN FAMILY WITH KNUT LAVARD 1091 D.07-01-1131 HERTUG IN SLESVIG [BELONGS TO DENMARCK THEN] AND FATHER TO: ERIK EJEGOD 1095-1103 KING OF DENMARCK.
KAABYE-MECHLENBORG-LINES AND THE SEATTLEMENT ON LOPPA. THE KAABYE [:KAABY/KOBY/KOBI] IS A DANSIH FAMILY WHO CAME AS A PRIEST-FAMILY TO SURNADAL ON MØRE- FROM SAMSØ IN DANMARCK- IN OLD TIME. THE MECHLENBORG LINES- FIRST ON LURØY IN NORDLAND AB.1550- ALSO CAME FROM THE MØRE-COAST. MECHLENBORG CAME TO NORWAY FROM NORTH-GERMANY AB. YEAR 1200 AND WAS MARRIED WITH THE NORWEGIAN KINGS ON THAT TIME. THE MECHLENBORG ROOTS/ LINES ON MØRE/ NORDLAND-COAST AND LOPPA IS FIRST MENTION AFTER YEAR 1500. ON LOPPA IN OLD TIME: ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935- KING OF NORWAY AND ENGLAND- FOUND HIS QUEEN AFTER A "BJARMELAND-SAILING= KOLA-COAST] ON LOPPA IN WEST-FINNMARCK: GUNNHILD OSSURDATTER LOPP. SHE LIVED AMONG LAPS/ NOMADS. THEREFORE 2 ICEMOUNTAINS IN NORWAY IS CALLED: "ØKSFJORDJØKULEN" AND "HARADANGERJØKULEN"- BECAUSE ERICH I AND GUNNHULD OSSURDATTER LIVED AND WAS GROWN UP THERE. THE WORDS: "JØKUL" NOT IS IN USE OTHER PLACES IN NORWAY. QUEEN GUNNHILD IS MENTIEN BY SNORRE IN HIS BOOKS: "HEIMSKRINGLA" "EIGLA" AND "OLAV TRYGVASSONS SAGA". WWW.WIKIPEDIA.ORG REFERATS: "GUNNHILD LIVED IN "NOTHERN HAALOYGELAND". THE HISTORY-WROTER IN NORWAY 1939: GUSTAV HEBER WROTE IN HIS BOOK "NORSK ADEL" THAT HAALOYGING OTTAR- WHO ALSO SAILED ON "BJARMELAND" AND LATER IN YEAR 890 VISIT KING ALFRED THE GREAT OF ENGLAND/ WESSEX- COULD HAVE BEEN SEATTLED DOWN ON ALTEIDET IN KVÆNANGEN. A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND ON SKJERVØY-KVÆNANGEN LOPPA AND ALTA. ALTA ALSO HAVE WORLD BIGGEST ROCK-CARVINGS- DEALED OUT=ALLOCATE ON 3 FELTS/ AEREAS IN ALTA-FJORDEN. LATER SOUTH IN COAST-NORWAY: IN STEIGEN IN NORDLAND LIVED SIGURD RANESSON ASB.1090. HE WAS MARRIED WITH SKJALDVOR= HALF-SISTER TO MAGNUS III OLAVSON "BERRFØTT" 1093-1103 KING OF NORWAY. SIGURD AND HIS BROTHER USED TO SAIL WITH KING MAGNUS IN "VESTERLED" "VESTERHAVSTOKT"= ISLAND AND GRØNLAND. SIGURD ALSO SAILED ON "BJARMELANDSFERD" = KOLA- SINCE HE HAD THAT JOB FROM THE KINGS. SIGURD RANESON HAD A SON: NICHOLAS SIGURDSON WHO TAKE OVER HIS FATHERS SETTLEMENT IN STEIGEN. AFTER NICHOLAS DIED IN A VIKINGBATTLE IN TRONDHEIM AGAINST "BIRKEBEINERNE" WAS STEIGEN HOVEDGAARD OWNED BY SVERRE 1177-1202 KING OF NORWAY. AB. YEAR 1090 THERE WAS HALF-FYLKESTING ON KJEFSOY AT MOLLDOERA IN LOFOTEN. ALSO TRONDENES FYLKESTING IN TROMS WAS IN USE IN THIS TIME. LATER AFTER "STEIGEN HOVEDGAARD" IN NORDLAND WAS SEATTLEMENT FOR "LAGMANNEN I HAALOGALAND". TORD BENCKESTOCK FROM MELØY WAS "LAGMANN IN STEIGEN" IN 1582. BECKESTOCK CAME FROM ROGALAND TO MELØY AB.1520 AND ALSO HAD SEATTLEMENT ON FAROYAR AS THEY WAS IN FAMILY WITH THE "SMØR-FAMILY" IN BERGEN. "SMØR" HAD THEIR OLD ROOTS ON FARØYAR SINCE GRIMUR KAMBAN AB. YEAR 850. ON HAALOGALANDS LAGMANNSTING IN STEIGEN [:ON DATO 17 JUNI] HERE WAS "LAGTING" UNTIL 1797. REFERANCE: "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORDNORGE" (:SIDE 5- 200- 201) AV AXEL COLDEVIN. F.BRUNS FORLAG. TRONDHEIM 1943.
STUDIES AND WORK I DID IN 1998. GENEOLOGIST: BIRGITHE GASTEL LLOYD LATER USED THIS PAGE ON THE FRONT ON HER HOMEPAGE-LINK: "MECHLENBORG". BIRGITHE LLOYD HAS SEATLLED DOWN IN AMERICA- CALIFORNIA NOW. SAD THAT HER VERY BIG GENEOLOGICAL SITE WWW.WORLDROOTS.COM DONT EXIST ANYMORE. ALL THE KINGDOMS IN EVROPA WAS REPRESENTED ON HER WEB-PAGE. ON THAT TIME I HAD SOME E-POST CONNECTION WITH HER-LIVING IN GERMANY THEN. RMH 03-2015.
820>> UNTIL TODAY. YEARS OF REGENTS FROM GREAT BRITAIN= ENGLAND= UNITED KINGDOMS.
DANMARCK 950-1250
750-1030. DENMARCK.
900>> UNTIL TODAY. DENMARCK. MONARCHS.
850-1110. SWEDEN
990>> UNTIL TODAY. SWEDEN.
880-1810. NETHERLAND- HOLLAND.
1810>> UNTIL TODAY. NERTHERTLAND- HOLLAND.
780-1150. ROMAN EMPEROR. KINGS OF GERMANY ITALY AND BURGUNDI.
850-1050. MONARCHS: GERMANY SACHSEN.
900-1920: REGENTS IN GERMANY.
930-1500. REGENTS: BELGIUM SACHSEN.
1500-1800. KINGS REGENTS: BELGIUM SACHSEN.
1800>> UNTIL TODAY: BELGIUM.
850-1917. RUSSIAN TSARS. THIS 1000 YEARS OLD FAMILY-TREE NOT RULE IN RUSSIA ANYMORE BECAUSE OF THE RUSSIAN REVOLUTION IN 1917- WHEN THE MONARCH-FAMILY WAS KILLED BY THE COMMUNISTS- BOLSJEVIKS. AFTER THAT "THE COLD WAR" CAME IN 70 YEARS.
1150-1600. RUSSIAN TSARS.
500-1000. FRANCE KINGS. THIS OLD FAMILY-TREE WITH MONARCHS FROM AB.500 WAS BRUTALLY KILLED UNDER THE FRANCE REVOLUTION AB.1790- JUST LIKE IN RUSSIA IN 1918.
996-1380. REGENTS IN FRANCE
1380-1792. MONARCHS IN FRANCE
1095-1580. REGENTS IN PORTUGAL
1580-1910. REGENTS IN PORTUGAL
710-1000. MONARCHS IN SPAIN.
1000-1500. SPAIN.
1500>>UNTIL TODAY. SPAIN.
FØR ÅR 1500. I LOPPA-KVÆNANGEN OMRÅDET KJENNER MAN 2 NAVN: [01:] HAALOYGEN OTTAR SOM SEILTE PÅ BJARMELANDS-FERD OG BESØKTE ALFRED THE GREAT I ÅR 890- KONGE AV WESSEX OG ENGLAND. GUSTAV HEBER MENER I BOKEN: "NORSK ADEL" UTKOMMET: 1939-1944- AT OTTAR BODDE I KVÆNANGEN/ ALTEIDET CA.100 KILOMETER FRA EN AV VERDENS STØRSTE HELLERISTNINGSFELTER: HJEMMELUFT/ SIMANES/ AMTMANNSNES-FELTENE I ALTA-FJORDEN. [02:] GUNNHILD OSSURDATTER LOPP SOM GIFTET SEG MED ERICH I HARALDSSON "BLODØKS" 933-935 ETTER EN BJARMELANDS-FERD. SNORRE BESKRIVER HENNE SOM "GAMMEL- MEN UVANLIG VAKKER". HUN MÅTTE SPØRRE SIN FAR: OSSUR TOTE I "NORDRE HAALOGALAND" OM HUN FIKK GIFTE SEG MED ERICH I- NOE HAN HADDE SVART JA PÅ. GUNNHILD OSSURDATTER [:DRONNING AV NORGE OG ENGLAND] ER NEVNT I SAGA-LITTERATUREN- DVS: 3 AV SNORRE STULASSON`S BØKER: "EIGLA" "HEIMSKRINGLA" OG "OLAV TRYGGVASSONS SAGA". STEDSNAVNET "ØKSFJORD" ER OPPKALT ETTER ERICH I HARALDSSON "BLODØKS"- SØNN AV HARALD HÅRFAGRE 865-933 NORGES FØRSTE KONGE. BEGGE TO BODDE RUNDT JØKLENE: "ØKSFJORD-JØKULEN" OG "HARDANGER-JØKULEN". INGEN ANDRE STEDER I NORGE BRUKES DET FINSK-UGRISKE ORDET [:UR-SAMISK]: JEAKKI=JØKUL=ISBRE- KUN I LOPPA [: YTRE KVENANGEN I NORD-TROMS] OG VED AVALDSNES KONGSGÅRD [:YTRE HARDANGER] VED HAUGESUND- SOM VAR NORGES FØRSTE HOVEDSTAD- I VIKINGTIDEN. GUNNHILD OSSURDATTER ER OGSÅ NEVNT I "FAGRSKRINNA" I FORBINDELSE MED MOTTUL FINNEKONGE O.930. ET SAGN OM EN FINNEKONGE I KONGSFJORD VED BERLEVÅG SKAL VÆRE NEDSKREVET I ELDRE DOKUMENTER. EN FORSEGGJORDT BRØNN SKAL FINNES DER FREMDELES. RESTER AV EN BORG EKSISTERTE DER PÅ AMTMANN LILLIENSKIOLDS TID- HAN HAR NEVNT SAGNET I SINE BØKER.
ROCK-CARVINGS/ MOUNTAIN-ART/ BERG-KUNST/ HELLE-RISTNINGER IN ALTA/ FINNMARCK FROM AGE-ROOM: 6000-2500 BC. 3 BIG AERAS IS LOCATED HERE: 01: HJEMMELUFT- 02: AMTMANNSNES IN CENTRUM OM ALTA- 03: KAAFJORD/ AUSKARNESNES. ALSO ON THE WEST-FINNMARCK-COAST: NORTH-SIDE OF SØRØYA/ SOUTH-ISLAND- AN MUCH OLDER AREA THERE ARE FOUNDS WITH ROCK-CARVINGS. ON ALL THIS PLACES FRAGMENTS OF CAM-CERAMIC CUPS IS REGISTRATED. BUT THE CENTRUM OF ORNAMENTED CAM-CERAMIC IN NORTH-NORWAY LYING IN THE VARANGER-FJORD [:VAGGETEM/ NOATUN- HIGH UP IN THE PASVIK-VALLEY- 2000 DESTROYED PIECES OF BIG CUPS- WHERE ONCE FOUND HERE. THERE ARE A CONNECTION IN ORNAMENTED-ART HERE TO OLD CHINA-CERAMIC NOONE CAN EXPLAIN. IN VARANGER-FJORD AND LAKSEFJORD MANY OLD ARCHEOLOGICAL EQUIPMENT IS FOUND [KJELMSØY-CULTURE/ BAUTA-STONE RAISED BY ROSSIAN VIKINGS [:OLD TALES] ON MORTENSNES/ ECKERØY-GRAVE FROM THE VIKING-AGE. AND NORWAY BIGGEST GOLD-FOUND IS DONE IN LAKSEFJORD: THINGS FROM THE VIKING-AGE- NOW HIDED AWAY- IN A BANK IN ÅLESUND. OLDER THAN THIS IS IN ALTA: THE "KOMSA-CULTURE [UP TO 11000 BC- REGISTRATED BY ARCHEOLOG: ANDERS NUMMEDAL/ OSLO AB.1920]. MECHLENBORG DATA-ARCHIV MAI 2014.
ESPESIALLY MUCH VIKING-EQUIPMENT FOUND IN QUEENANGER LOPPA AND ALTA. ALSO WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA BELONGS TO HERE.
ALFRED THE GREAT AND HAALOYGEN OTTAR IN YEAR 890. GUSTAV HEBER IN HIS BOOK FROM 1939: "NORSK ADEL" WROTE THAT OTTAR PERHAPS LIVED IN NORD-TROMS NEAR ALTEIDET OR BURFJORD. A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND IN GROUND IN NORD-TROMS/ KVÆNANGEN AND ALTA-LOPPA IN WEST-FINNMARCK WEST OF PORSANGER. ALSO IN VARANGER A LOT OF VIKING-EQUIPMENT IS FOUND. I LAKSEFJORD [:EIKVIK] ER NORGES STØRSTE GULLFUNN FRA VIKINGETIDEN GJORDT. DETTE FUNNET LIGGER I ET BANKHVELV I ÅLESUND IDAG. PHOTO-MONTAGE BY:MECHLENBORG DATA-ARCHIV. 2014.
NORWAYS OLDEST DOWN-WROTED HISTORY: ABOUT THE "HÅLOGA-KING: OTTAR" FROM TROMS OR FINNMARCK [:HE REALLY ALSO COULD HAVE STAYED/LIVED IN EAST-FINNMARCK- AS A LOT OF VIKING-EQUPMENT IS FOUND IN GROUND- ALSO THERE !!] THE STORY ABOUT OTTAR WAS DOWNWOTED IN ENGLAND- BY THE KING THERE IN 890: ALFRED THE GREAT- WHEN OTTAR FROM HAALOGALAND VISIT HIM.
REFERANCE: GUSTAF HEBER PÅSTÅR I BOKA "NORSK ADEL" UTK.1939-44 SIDE 22: AT HAALOYGEN OTTAR BODDE I KVÆNANGEN [:ALTEIDET] NORD-TROMS. UTSKRIFT FRA BOKEN. ALTEIDET IS 80 KILOMITERS FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING-SENTRA IN ALTA-FJORDEN [: SHARED ON 3 AREAS IN BOSSECOP]. NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK MENTION FEW TIMES IN OLD HISTORY-BOOKS. 01: OTTAR [:IF HE REALLY LIVED IN KVÆNANGEN YEAR 890]. 02: ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY [:AND ENGLAND] WHO FOUND HIS QUEEN GUNNHILD OSSURDATTER LIVING AMONG LAPS/ SAMER/ NOMADS/ NATURE-PEOPLE IN LOPPA NEAR ØKSFJORD. [:THEREFORE ONLY 2 ICEMOUNTAINS WITH THAT NAME IN NORWAY: "ØKSFJORD-JØKULEN" AND "HARDANGER-JØKULEN". ERICH I- SON OF HARALD HAIRFAIR LIVED IN OUTER HARDANGER [:AVALDSNES ROYAL HOUSES]. (:JIEKKI= ICEMOUNTAIN ON FI-UGR. LANGUAGE). 03: A BATTLE BETWEEN NOMADS/LAPS AND BIRKEBEINERE AB. YEAR 1100 IN LANGFJORD/ TAPPELUFT. 04: WAR BEETWEEN CARELIAN SHIPS BETWEEN 1222 AND 1360- WHEN WARDØHVS CASTLE NEAR VARANGER WAS BUILDT. CARELIAN [:FI-UGR PEOPLE] SPEAKED A KIND OF FINNISH LANGUAGE- BUT WROTE WITH KYRILLIAN LETTERS- ARCHEOLOGISH STUDY SHOWS. THIS WARS WAS ALMOST/PARTIALLY RECOMMENDED BY THE TSARS- RUSSIAN HISTORY-WROTERS TELLS.
ERICH I HARALDSSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND- FOUND HER QUEEN: GUNNHILD OSSURDATTER TOTE- IN LOPPA IN WEST-FINNMARCK AFTER A "BJARMELANDSFERD". THEREFORE THE 2 ICEMOUTAINS IN NORWAY IS CALLED "HARDANGERJØKULEN" OG "ØKSFJORDJØKULEN". SNORRE STURLASON MENTION HER IN 3 BOOKS: "HEIMSKRINGLA" "EIGLA" AND OLAV TRYGVASSONS SAGA". HE TELLS SHE LIVED AMONG LAPS [RUSS: LOPP] NOMAD-PEOPLE. QUEENANGER= QUEENANGEN= KVÆNANGEN= THE FJORDS OF THE QUEEN= GUNNHILD OSSURDAUGHTER LOPP MW. ERICH I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 REGENT FOR NORWAY AND GREAT BRITAIN. BY "MECHLENBORG DATA-ARCHIV". QUEENANGEN-LOPPA-ALTA. 01-10-2015.
QUEEN GUNNHILD OSSURDATTER [:LOPP/LAPP/SAME] MARRIED WITH ERIK I HARALDSON "BLOODAXE". SHE IS MENTION IN SNORRE STURLASSONS BOOKS: "HEIMSKRINGLA"/ "EIGLA"= "EGILS SAGA" AND "OLAV TRYGVASSONS SAGA". THE ICE-MOUNTAINS: "ØKSFJORD-JØKULEN" WHERE SHE GROW UP- AND "HARDANGER-JØKULEN" FEW MILES FROM HARALD HAIRFAIR AND EIRIK I "BLOODAXE" [:933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND] HOMEPLACE: AVALDSNES IN ROGALAND- SHOWS THAT SNORRE STURLASSON TALK TROUTH IN HIS SEVERAL BOOKS. THE COIN IN COPPER- HERE ON THIS MONTASJE- IS FOUND IN ENGLAND AND MADE BY HIM AS KING THERE. THE MONUMENT ON SAME MONTASJE IS OF ERIK I HARALDSONS BROTHER: HAAKON "THE GOOD" 930-960- KING OF NORWAY. CHRISTIAN KROGH`S PAINTING OF QUEEN GUNNHILD [WORK FROM AB.1880] IS BESIDE THE COIN. ALL THE KINGS IN NORWAY UNTIL THE LAST ONE OF THEM: OLAV IV HAAKONSON 1381-1387- WAS IN FAMILY WITH QUEEN GUNNHILD OF LOPPA- A PLACE AROUND THE ØKSFJORD-ICE-MOUNTAIN: "ØKSFJORD-JØKULEN". NOT SURPRISING THAT NR.2 OF WORLD NOTHERNMOST VIKING-SWORDS JUST IS FOUND IN LOPPA. (THERE ALSO IS FOUND A SWORD ON GJESVÆR-STAPPEN IN NORDCAP/FINNMARCK]. FRIMERKET [:POST-STAMP] FROM NORWAY SHOWS HARALD FAIRHAIR WITH HIS LAPPISH/ SAMISH WIFE: SNEFRID SVÅSEDATTER- WHO HE HAD CHILD WITH. [:HARALD FAIRHAIR HAD 8 WIFES].
HARALD HÅRFAGRE/ FAIRHAIR`S SØNN: EIRIK I "BLODØKS" HARALDSØNN 932-935: KONGE OVER NORGE.......... HAN DRO SOM 20-ÅRING TIL BJARMELAND [:KOLA-HALVØEN] (KILDE: SNORRE STURLASON- SKALD PÅ ISLAND). "-FOR NORD TIL FINNMORK OG HELT TIL BJARMELAND (:FRA ROGALAND) OG HOLDT DER EN STOR STRID OG VANT SEIER". [HER GJENNGITT FRA KILDE: S.76 "EN REISE I DET RUSSISKE NORD" FORFATTER: ØYVIND RAVNA. FINNMARK UTDANNINGSKONTOR. 2000. (WWW.RAVNA.COM/BARENTSFOTO).......... PÅ HJEMVEIEN FANT HAN EN UVANLIG VAKKER ELDRE KVINNE "NORD I HÅLØYGELAND" SOM BLE HANS VIV [ENG: WIFE] OG HUN BLE I ÅRENE 933-935 DRONNING AV NORGE.......... IFØLGE "HEIMSKRINGLA" OG "ORKENØYINGENES SAGA" DRO HUN ETTER 954 (DA EIRIK I HARALDSON DØDE VED SLAGET PÅ STAINMORE I ENGLAND 954] TIL KONG HARALD I BLÅTANN AV DANMARK OG SENERE TIL ORKENØYENE- HVOR BRØDRENE ARNKJELL JARL- ERLEND JARL OG TORFINN SKALLEKLØYVER BODDE.........HÅKON JARL GRJOTGARDSØNN DEN ELDRE B.A.815- FALT VED SLAGET PÅ STAVNESVÅGEN I ÅR 868. [HANS FARFARFAR VAR: HARALD TRONDSSØNN NAUMDØLAJARL (:HARALD JARL-NAMDALEN) M.W. SIGNY SIGURDSDTR. HAAKON JARL DEN ELDRES DATTER VAR: ÅSA HÅKONSDATTER HLADE FRA TRØNDELAG: EN AV HARALD HÅRFAGRES MANGE DRONNINGER. [HAN HADDE OGSÅ BARN MED EN LAPPEKONE: SNEFRID SVÅSESDATTER] OG DET ER DETTE VERK SOM HARALD HÅRFAGRE ETTER SLAGET PÅ HAFRSFJORD I 873 FORTSETTER ETTER HÅKON JARLS FALL. HARALD HÅRFAGRE BLE NEMLIG HERRE OVER HELE DEN NORSKE KYST OG OVER VESTERHAVSØYENE TIL OG MED ØYA MAN I ENGLAND.......... UTSTREKNINGEN FOR BEGREPET "HÅLØYGELAND" GIKK PÅ DEN TID [:IFØLGE FORFATTEREN I NORDISK HISTORIE OG NORRØN LITTERATUR RETT FØR KRIGEN: GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" NORDOVER TIL: VEST-FINNMARCK: LOPPA. ANTAGELIG OGSÅ SØRØYA OG SEILANDS-OMRÅDET- FORDI DETTE NAVNET ELLERS KUN [: I NORGES LAND] ER BRUKT I ROGALAND OG I LOPPA-OMRÅDET- NEMLIG: "ØKSFJORD-JØKULEN"- "SEILANDS-JØKULEN" OG "LANGFJORD-JØKULEN" I VEST-FINNMARCK- OG "HARDANGER-JØKULEN" I ROGALAND/ HORDALAND- DER ERIK I HARALDSON "BLODØKS" HØRTE TIL SAMMEN MED SIN FAR HARALD HÅRFAGRE OG BROR HÅKON DEN GODE. ORDET: "JØKUL" [LAPPISK/ SAMISK: "JIEKKI"] OM ISBREER. ET UR-SAMISK [:OLD-FI-UGR.] ORD. NAVNET "ØKSFJORD" HENSPEILER DERFOR NETTOPP PÅ EIRIK "BLODØKS" I HARALDSØNN- 932-954- NORGES KONGE.......... DENNE LAPPEKVINNEN: GUNNHILD- [:MED FAR FRA "NORDRE HÅLOGALAND": OSSUR TOTE]- BÅDE I SAGALITTERATUR/ STEDSNAVN OG IKKE MINST VIKINGEFUNN- NÆRMERE BEHANDLET ANDRE STEDER PÅ DENNE WEB-SIDEN. GUNNHILD BODDE HOS LAPPENE/ SAMENE-OG ER NEVNT I FLERE AV SAGA-LITTERATURENS BØKER- OGSÅ I "OLAV TRYGVASSONS SAGA" OG "EIGLA" [:EIGIL SKALDAGRIMSØNNS SAGA] OG "HEIMSKRINGLA".........."LOPPHAVET" KAN BETY: "LAPPHAVET" [JFR: SVENSK LAPPLAND/ FINSK LAPPLAND/ RUSSISK LAPPLAND- OG ORDET ER OGSÅ BRUKT PÅ DEN GAMLE BOKEN VED NAVN "LAPPONIA" [:EN SVÆRT GAMMEL BOK OM FORHOLDENE HER NORD I ELDRE TIDER].......... ANSATT HISTORIKER VED TROMSØ MUSEUM IDAG: HÅVARD DAHL BRATTREIN- SIER PR.TLF AT PÅ KOLA BRUKES ORDET "LOPP"- FREMDELES IDAG OM LAPPER/ SAMER/ FINNER !!!!!.......... MEN HAN MENER OGSÅ AT ORDET LAPP/LOPP IKKE ER NEVNT I ELDRE LITTERATUR FØR CA.1200. GIFTEMÅLET MELLOM EIRIK I HARALDSON "BLODØKS"- FANT STED SOM MAN VET- CA.270 ÅR TIDLIGERE.......... MEN SNORRE STURLASSON BODDE PÅ ISLAND- OG MYE AV MATRIALET HAN BRUKTE VAR BARE KOPIER AV FORFATTERE FØR HAM- NEMLIG: HÅLØYG-FORAFATTERENE: ØYVIND SKALDESPILLER [CA.932] OG EGIL SKALDAGRIMMSON FRA SANDNESSJØEN-OMRÅDET I NORDLAND- SOM SLO SEG NED PÅ BORG PÅ ØSTKYSTEN AV ISLAND.......... INGEN AV DISSE FORFATTERNE BEHØVER Å HA HATT FORSTÅELSE OG KJENNSKAP TIL STEDSNAVN SOM "LOPP"/"LAPP"- LANGT NORD I HÅLØYGELAND- IKKE MINST PGA. AVSTANDEN TIL SØNDRE HÅLØYGELAND..... DET ER JO OGSÅ LITT MERKELIG AT ORDET "LAPP" BRUKES I 4 LAND: NEMLIG PÅ: KOLA [PÅ RUSSISK:"LOPP"..... FINSK LAPPLAND..... SVENSK LAPPLAND..... OG STEDVIS I NORGE ["LAPPOLUBBAL" VED KAUTOKEINO]..........SÅ NÅR DETTE ORDET "LAPP" ER SÅ VIDT FORGRENET OVERALT PÅ NORDKALOTTEN- ER DET TEMMELIG SIKKERT- UTFRA MIN SYNSVINKEL- AT DET ER MYE ELDRE ENN 1200-TALLET- SOM HÅVARD DAHL BRATTREIN MENER..........ORDET "JØKUL" OM ISBREER ER AV UR-SAMISK SPRÅK-OPPHAV.......... DETTE SAMISKE ORDET HAR ANTAGELIG TATT VEIEN TIL HARDANGER-OMRÅDET- GJENNOM DRONNING GUNNHILD FRA VEST-FINNMARCK RUNDT ÅRENE 935 ! ETTER EIRIK I HARALDSSON "BLODØKS" FALL VED SLAGET I PÅ STAINMORE I ENGLAND I 945- OVERTOK HANS BROR "HÅKON DEN GODE I HARALDSONS ADELSTEIN-FOSTRE" STYRINGA AV NORGE.......... RMH. <MECHLENBORG- ELECTRONIC DATA-ARCHIV>. APRIL 2014.
REFERANCE: RUSSIAN FIRST REGENTS [:TSAR] OF NOVGOROD: RORIK/RURIK/RØRIK FROM SVEALAND [:SWEDEN] 800-879 MARRIED WITH INGRID EFANDA VAAN NOORWEGE-URMAN. "SHE WAS DAUGTER OF A NORWEGIAN KING"- THE STORY TELLS.
RURIK 850 >> DEN FØRSTE RUSSISKE TSAREN VAR GIFT MED INGRID EFANDRA VON NOORWEGEN.
GROUNDER OF OSLO CITY: HARALD III SIGURDSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY. THIS MONTAGE UP ON THE RIGHT SIDE SHOWS: FRESKEN [:ICON] OF ELISABETH JAROSLAVSDAUGTER FROM KIEV [:DAUGHTER OF JAROSLAV I- 1016-1017 TSAR IN KIEV] IS PAINTED ON A WALL IN "THE SOPHIA-CATHEDRAL" IN KIEV-UKRAINA. SHE WAS QUEEN OF NORWAY- LATER ALSO IN ENGLAND- MARRIED WITH HARALD III SIGURDSSON HARDRAADE- 1045-1066- KING OF NORWAY AND ENGLAND. (HARALD HARDRAADE WAS HALF-BROTHER TO THE NORWEGIAN KING: OLAV DEN HELLIGE]. WHEN HE DIED IN ENGLAND 1066- SHE WENT TO ØSTFOLD [:NEAR OSLO] AND LIVE HERE UNTIL SHE DIED AB.1080. ALL THE NORWEGIAN KINGS LATER [:HERE IN NORWAY] WAS IN FAMILY WITH HER. HISTORIES AROUND HER IS MENTION IN THE SAGA-LITTERATUR BY SNORRE STURLASSON ON ICELAND/ REYKJAVIK [:HARALD HARDRAADES SAGA]. HARALD III SIGURDSON HARDRAADE LIVED FOR YEARS IN ROSSIA AND ALSO STAYED IN BYSANTS. KIEV IN UKRAINA WAS ON THAT TIME MAIN-CAPITOL IN ROSSIA. WHEN HARALD LIVED IN RUSSIA- HE FOUND HIS QUEEN: ELLISEV/ ELISABETH JAROSLAVSDAUGTER.[ELASIBETH ALSO HAD A SISTER: ANNA AV KIEV 1024-1075- WHO WAS MARRIED WITH KING HENRIK I: REGENT OF FRANCE]..........ON THE MONTASJE UPPER-LEFT SIDE: MONUMENT IN OSLO WHO SHOWS HARALD HARDRAADE ON HIS HORSE- AND UNDER HIM A COINT MADE BY HIMSELVES.......... 250 YEAR LATER THE LAST REST OF THE VIKINGS IN ROSSIA ASSIMILATED AND THE VIKING-WORDS/ NORRØN LANGUAGE AFTER THAT NEARLY DISSAPEARED. LAST "BJARMELANDSFERD" [:C> SAILING ON KOLA] WAS IN 1222. THE RUSSIAN HISTORICAL WROTER: I.F.USJAKOV SAYS THAT THE RULERS=TSARS FROM AB. 1222 WANT AND STARTED THIS RUSSIAN FIGHTING. [:ALMOST ATTACKS FROM KARELIAN PEOPLE [=A FINNISH-UGRISK LANGUAGE-TALKING PEOPLE-GROUP WHO WROTE WITH CYRILLIC LETTERS] THEIR ATTACKS CAME ALONG THE NORWEGIAN COAST BETWEEN 1222 AND 1445 [=223 YEARS]. ON SAME TIME SWEDEN ALSO FIGHT WITH KARELIA AND RUSSIA- AND SWEDEN PERHAPS ALSO STARTED IT ALL- BECAUSE NORWAY UNDER THIS PERIOD WAS RULED BY SWEDEN SEVERAL YEARS. IN NORTH NORWAY THIS EPOKE IN OVR HISTORY IS CALLED: "DE KARELSKE PLYNDRINGS- OG HERJINGS-TOKT"(: TSJUDE-SAGNENE" AND "TSJUDE-TIDEN". AFTER "WARDØHVS BORG/FESTNING" IN EAST-FINNMARCK WAS BUILD IN 1306 BY THE NORWEGIAN KING: HAAKON V MAGNUSSON 1299-1319 THE ATTACKS STOPPED UP- BUT STILL THERE IS MENTION SOME OF THEM- UNTIL 1445- WHEN THE PEACE CAME. AS LONG FAR AS: MO I RANA (:NORDLAND- OLD SWEDISH: NORRLAND) PLACE-NAME AS: "RØSSVATN" AND "RØSSAAGA" IS CALLED AFTER HAPPENINGS HERE (:RUSSIAN-CARELIAN FIGHTERS DRUNKED ON THIS LAKE- HISTORIAN RESEARCH SAYS THAT THIS KARELIAN GROUPS CAME TO NORDLAND IN NORWAY- VIA NORRBOTN IN NORTH-SWEDEN).). IN FINNMARCK/ TROMS AND NORDLAND- A LOT OF PLACES HAVE NAMES FROM THIS TIME/AGE: "RUSSENES"- "RUSSELV"- "RUSSELUFT" "RUSSEVÅGEN" RUSSEFLÅGET"- "RØSSVATN" A.O. TELLS ABOUT THIS TIME- WITH WAR AND UNPEACE. TIME WHO WE STILL TODAY CALL: "TSJUDE-TIDEN" OG "TSJUDE-SAGNENE" [:OLD HISTORIES WHO IS TACEN CARE OF UNTIL TODAY- ALSO AMONG THE LAPPS=NOMADS IN FINNMARCK- TROMS AND NORDLAND. A LOT OF STORIES EXISTS). AFTER WARDOEHUS WAS BUILDT I 1306 THE SITUATION CALM DOWN AND STOPPED UP IN 1445. AFTER 1222 [: LAST SAILING FROM NORWAY ALONG THE KOLA-COAST= "BJARMELAND SINCE BEFORE OTTAR IN 890] NEW PEOPLE-GROUPS WAS MARRIED AMONG THE TSARS-FAMILIES- AND THE VIKING-AGE WAS OVER AMONG THE TSARS- BUT WHO HAD LINES AND ROOTS BACK TO THEM [:VARJAGER OR SWEDISK VIKING-KINGS (RORIK AND OLEG=HELGE) THE OLD VIKING-FUTURE IN RUSSIA IS THE SAME AS IN NORWAY ENGLAND DANMARCK AND SWEDEN. VERY SPECIAL IS THAT TODAY IN ROSSIA THEY STILL SAY FOR 1: "ODIN" [NORR:EN/ ANG-SACHS: ONE/ EIN]. ODIN= ONE IS A NAME ON A NORRØN GOD AB.300 AC OR SURE BEFORE THAT. IT SHOWS THAT ROSSIA IN OLD TIME REALLY HAVE CONNECTION TO THE VIKINGS- AND THE WORD WAS IN USE UNDER RUSSIA`S FIRST TSAR: RORIK (:MARRIED WITH INGRID EFANDRA FROM NORWAY) AND OLEG=HELGE- RUSSIAS 2 FIRST TSARS AB.850 IN NOVGOROD AND KIEV=UKRAINA. THIS WORD:"ODIN"=1....PERHAPS HAVE OLDER ROOTS> BACK TO THE EAST-GOTERS [: SWEDISH PEOPLE-GROUPS FROM GOTLAND] AB.300 AC- WHO SEATTLED DOWN AROUND KRIM AND UKRAINA- AND CAME FROM PLACES AROUND GOTLAND IN SWEDEN [:EAST-GOTHS AND WEST-GOTHS]. MUCH FAR EAST: IN CHINA THEY STILL USE THE WORD "TAO" ON THE TWO COLORS: BLACK AND WHITE= "TAOISM"- AN VERY OLD RELIGION IN CHINA- WITH NO NAME ON THE CREATOR. IN NORRØN MYTOLOGY WE HAVE A GOD: "TOR"..........PERHAPS THE SPELLING IN ANCIENT TIME WAS: "ODIN" "TOR" ???? [DIFF. LANG: EN-TO/ EIN-SWEI/ ONE-TWO/ ODIN DVA]. 2=TO=TVAA=TWO= BLACK AND WHITE AS IN CHESS-A OLD CHINEESE GAME. "TWO" IN AMERICA AND AUSTRALIA STILL IS USE FOR THE WEEK-DAYS AND THE NORRØN GODS: WEDNESDAY- THURSDAY- FRIDAY.......... IN GERMANY: MITTWOCH-DONNERSDAG [:DONNER= HEAVY DANGEROUS WEATHER MADE BY THE GOD "TOR". ALSO ANOTHER WAR-GOD IS MENTION IN NORRØN MYTOLOGY ON ICELAND: TY].. AND FREITAG. (FRØYA/ FREY= NORRØN GODS TOO)..........IN TRØNDELAG AN LITTLE "OY" NEAR THE COAST HAVE THE OLD NAME: "FRØYA".....AS MY FISHING-BOAT ONCE ALSO HAD SAME NAME...WHEN I WAS A YOUNG FISHER IN ALTA-FJORDEN AND ALSO THEN AS NO- INTERESTED IN- AND LOVED OLD NORRØN HISTORY AND MYTOLOGY. MECHLENBORG DATA-ARCHIV 10-05-2014.
ABOUT: THE KAABYE-MECHLENBORG-LINE IN LOPPA- MELØY- RØDØY- LURØY AND MØRE TODAY- WHO GOES BACK TO HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263 KING FROM NORWAY- AND HIS 3 CHILD WITH KANGA THE YOUNG [13 YEARS OLD "FRILLE"/ TJENESTEPIKE- WHO WAS HIS FIRST WIFE]. AFTER THAT: HAAKON IV HAAKONSON 25-05-1225 [:IN "HAAKONS-BORG" IN BERGEN (:"HÅKONSHALLEN" ON NORDNES/ "FESTNINGS-KAIEN [:BORG-PORT]) WAS MARRIED WITH QUEEN: MARGRETHE SKULESDATTER AND GET KINGS-SONS LICE: MAGNUS VI HAAKONSON LAGABØTER 1263-1280- KING FROM NORWAY. HAAKON IV HAAKONSON NEKTET ALLE FARTØYER- UTFRA DATIDENS LOVER- Å SEILE NORDOM BERGEN [:HANDELS-FARTØYER] FOR Å BESKYTTE NORSKE HANDELSFOLK- SÆRLIG I TRONHJEM OG BERGEN [:DATIDENS: FINNESYSEL OG HANDEL MED "BJARMELAND/ DATIDENS "FINNMARKS-FARERE" OG TØRRFISKHANDELEN MED: VÅGAN I LOFOTEN- DENNE HANDELEN MED BERGEN- SOM VAR EN REALITET ALLEREDE I VIKINTIDEN. SENERE KONGER- BÅDE UNDER CHRISTIAN IV I 1591 OG UNDER FREDRIK II I 1648- SLO FAST AT HVERKEN UTLENDINGER ELLER INNENLANDSKE KJØPMENN FRA BYER SOM: FLENSBORG/ KØBENHAVN O.L. MÅTTE FORDRISTE SEG TIL Å KRENKE FORBUDET MOT BESEILING AV "NORDLANDENE HELT OPP TIL WARDØHVS". SENERE MISTET OGSÅ DE NORSKE BYENE SIN "HANDEL PÅ FINNMARCKEN". BARE I NORDLAND [c: NORDLAND OG TROMS] BEHOLDT DE LENGE SIN GAMLE PRIVILGERTE STILLING (>HELT FRA VIKINGE-TIDEN). ANGÅENDE BERGENS-HANDELEN SENERE: HANDELEN BLE GITT HELT FRI I 1789 I SENJEN OG TROMS- SOM SAMTIDIG BLE SKILT FRA SINE GAMLE FORBINDELSER MED NORDLAND AMT. DET HELE BLE FLYTTET TIL FINNMARCKENS AMT. EN VANSKELIG TID OPPSTÅ UNDER KRIGS-ÅRENE: 1808-1814. RESTEN AV NORDLAND BLE GITT FRI HANDEL I 1813 [:TO ÅR FØR EIDSVOLL-SAMLINGEN] DEN GAMLE FORBINDELSEN MED BERGEN OPPHØRTE. I SENJEN OG TROMS OPPHØRTE BERGENSHANDELEN MED NORDLANDS-JEKTENE ALLEREDE CA.1850. I RESTEN AV NORDLAND VARTE DEN TIL CA.1880. EN NY STORHETSTID ANGÅENDE HANDELEN OPPSTO UTOVER I DET 19. ÅRHUNDRE [ETTER INDUSTRIALISMENS FREM-MARSJ FRA CA.1850]. A BOOK ABOUT THIS FAMILY-LINES- WHO CAME TO NORWAY AB.1250 WAS WROTED AB. YEAR 2000. SOME CHURCH-BOOKS WAS GONE LOOSE IN LOPPA- MANY HOUNDREDS OF YEARS AGO- BUT THE MAIN DATA/ REFERANCES WAS TACEN CARE OF ON MØRE IN WEST-NORWAY].......... ANOTHER OLD FAMILY-LINE TO MENTION: "THE BENCKE-STOCK- SMØR"- FAMILY" (:IN MELØY- WITH ROOTS TO ROGALAND AND FAROYAR/ FÆRØYENE: FIRST SEATTLEMENT HERE BY THEM AND THE MAN: GRIMUR KAMBAN AB. 850) IS TO FIND ABOUT- ON A OWN MAP ON THIS HOMEPAGE. MECHLENBORG DATA-ARCHIV 05-2014.
REFERANCE: ABOUT ERICH I HARALDSON "BLOODAXE" 933-935 KING OF NORWAY AND ENGLAND [: SON OF HARALD HAIRFAIR 865-933 KING NR.1 IN NORWAY]- WHO FOUND HER WIFE [NORR: VIV] AND QUEEN PERHAPS IN "QUEENANGEN"= KVÆNANGR [: NORTH-TROMS] FEW MILES FROM "ØKSFJORD-JØKULEN" AND 10 MILES FROM WORLD BIGGEST ROCK-CARVING AEREA: ALTA COMMUNITY WITH 4 ROCK-CARVINGS PLACES. SHE SAILED FROM "ØKSFJORD-JØKULEN": HER FATHERLAND... TO "AVALDSNES KONGSGÅRD" NEAR "HARADANGER-JØKULEN" HIS HOMEPLACE. AND ONLY TO "JØKULER" IN WHOLE NORWAY STILL ARE....SO ALSO THE ICE-MOUNTAINS HAVE TACEN CARE OF THIS 1000 YEARS OLD HISTORY IN NORWAY !! NOT ONLY SNORRE STURRLASON IN THE ICELANDIC SAGA-LITTERATURE..WHO MENTION: QUEEN GUNNHILD OSSUR-DAUGHTER LOPP- LIVING AMONG LAPS= LOPS= LOPPA: FROM NORTH-TROMS/ WEST-FINNMARCK "NOTHERN HAALOGALAND" [: ØKSFJORD= AXE-FJORD] IN 4 OF HIS BOOKS: "HEIMSKRINGLA"- "EIGLA"= "EGILS SAGA" AND ALSO IN "OLAV TRYGVASSONS SAGA". THIS PHOTO-PAGE ABOVE IS FROM THE BOOK: "FFR 75 ÅR 1916-1991". SIDE: 17 BY LEIF A. FRIBERG. GRAFICK PRODUCTION: FAGTRYKK ALTA AS & JULIUS MASKE AS- TRONDHEIM. : A DOCOMENTATION IN BOOK-FORM ABOUT WORLD NOTHERN-MOST SHIPS-ETABLISSEMENT: HAMMERFEST DAMPSKIPS-SELSKAP AB.1870/ VEST-FINNMARK AMTS-REDERI AB.1890/ FINNMARK FYLKESREDERI OG RUTESELSKAP= "FFR" GROUNDED IN 1916. BUT FEW YEARS AGO "FFR" WAS SOLD TO FRANCE BY "FYLKES-TINGET PÅ VADSØ [: A TOWN FULL OF FINNISH PEOPLE] BY FYLKESORDFØRER EVY ANN MIDTHUN. AFTER THAT IN 2014 ALSO "HURTIGRUTEN" WAS SOLD TO ENGLAND BY ERNA SOLBERG- WHO DONT WANT TO DEFENCE THIS SHIPS. IN THE NEWS-PAPER "NORDLYS" IN TROMSØ THEY WROTE SAME DAY: "SALGET AV HURTIGRUTEN TIL ENGLAND: ET HÅN MOT KYST-KULTUREN !!!" THE SALE WAS NOT MENTION IN THE OSLO-NEWS-PAPER AT ALL !! AND TELENOR LAY DOWN THE MOBIL-NET SAME DAY THE BOAT WAS SOLD !! REASON: "WE UPDATE THE TELENOR-MOBIL-SERVERS" !! OSLO WHO IS FJORD HALF OF THE YEAR FULL OF ICE....[:MUCH VIKINGS HERE 1000 YEARS AGO!!] ...STILL BERGEN- TRONDHJEM AND HAUGESUND IS THE OLDEST REGENT-CAPITOLS IN NORWAY...NOT OSLO-FJORD WITH THEIR ICE-BREAKERS WHO LEIF ERICSON [:OF COURSE BORN IN A ICEFJORD- FAIR AND KIND WITH SHIPS] USED TO DISCOVER AMERICA [:LAND OF MEADOW/ NEW FOUNDLAND] AB. YEAR 900....AND HE ALSO LIKED FJORDS: HALF YEAR FULL OF ICE..AS HIS WOMAN WAS BORN ON LEWIS ON OUTHER-HEBRIDENE...AND SEATTLE DOWN IN AMERICA..SHE TOO !!.. OSLO SOLD OVR BOATS: HURTIGRUTEN- 150 YEARS FROM BERGEN TO KIRKENES= RIKSVEI NR.1- TO ENGLAND..NOTICE THAT !!!!! BUT ENGLAND BUILDT OVR FIRST STEAMSHIP: "CONSTITUTIONEN" AB. 1827 AND ALSO "HAAKON JARL I" [:NFDS] AB. 1850 IN DUMBARTON/ ENGLAND...SO PERHAPS THE EARLS [:JARLER] AND THE ODEL-ADEL-EDEL-OLD PEOPLE IN GREAT BRITAIN [AND THEIR STILL LIVING "EARLS"= "JARLS" WHO DONT EXIST IN "COMMUNISM-NORWAY" ANYMORE= NOT AFTER YEAR 1388] WANT THEIR SHIPS BACK AGAIN AFTER 150 YEARS ALONG THE NORWEGIAN-COAST...AS THEY HELPED US TO BUILD THE FIRST ONE OF THEM...GOD KNOWS. PERHAPS QUEEN MAUD- PRINCESS OF WALES AND LATER QUEEN OF NORWAY COULD HAVE ANSWERED ON THIS DIFFICULT QUESTIONS OR HER MAN: HAAKON VII 1905-1957- KING OF NORWAY... BUT THEY DONT ARE AMONG US ANYMORE..."NORWAY: LAST COMMUNIST-STATE IN EVROPA" SOMETIMES SOMEONE SAYS...!....SÅ AT VERDENS STØRSTE COPPERGRYTE FRA 800-TALLET- PÅ 250 LITERS ROM-INNHOLD FUNNET NÆRT GRYTØYA VED HARSTAD FORSVINNER SØROVER TIL OLDSAKS-SAMLINGEN I OSLO- OG.... VIKINGSVERDENE: "LOPPASVERDET" FUNNET I BERGSFJORD I 1947- "MÅSØYSVERDET" "NORKAPPSVERDET" FUNNET PÅ GJESVÆRSTAPPEN- "PORSANGERSVERDET" FUNNET VED LADNJA I INDRE PORSANGER OG "VARANGERSVERDET" FUNNET PÅ MORTENSNES... STJELES NED TIL TROMSØ MUSEUM FORTELLER ALT OM "RAIDDPAKKET" SOM STYRE NISSELANDET NORGE I DAG !! "DUSTENORGE" OG "DUSTENE PÅ STORTINGET" !!!..... MIN SPÅDOM: NÅR DET BLIR 4 DRONNINGDØMMER: ELISABETH I.... MARGRETHE II.... VICTOTRIA I... OG INGRID I... FORSVINNER KONGEDØMMENE I NORD-VEST-EVROPA !!...MEN LIKEVEL BARE 1 DRONNING I NORGE SIDEN 300-TALLET- NEMLIG: MARGRETHE 1 1388-1412 DEN FØRSTE REGENT AV NORGE-DANMARK UNIONEN. NÅR KONGEDØMMENE FORSVINNER PGA. DE NYE SKUTESKIPPERNE: "DE 4 DRONNINGER" VIL MANGE JUBLE !! SÆRLIG KOMMUNISTLAND OG REPUBLIKKER !!! NOTICE THAT !!! AT VIKINGENE VASKET BÅTENE RENE ETTER KVINNEBESØK OMBORD- FORTELLER BARE "KOR STEIN-HAKKE-TOILLAT DÆM VA".. Å NÅR MAN DA KAN LESE I BØNNEBØKER "Å PÅ MURVÆGGA" I SØR-EVROPA "FRI Å BEVARE OSS FOR NORMANNERNES VREDE.." BØR MAN HELST GLEMME DEM. "FYLLA HAR SKYLDA"... DEM HAR HERJA OG "RAST TOILLING" I MJØD-RUS [: 18% ALKOHOLINNHOLD LAGA PÅ HONNING].. D E NO MIN TEORI ! ADELEN [:SOM ENGLAND ENNÅ HAR- OG OGSÅ JARLER] FORSVANT I NORGE I 1814. DE NYE SKUTESKIPPERENE: "KVINNENE" FIKK STEMMERETT I NORGE I 1917..... KVINNELIGE CAPTEINER KAINN TAKLE EI SKUTA I ORKAN UTENFOR "ROCK-ALL" OG HEBRIDENE NORD AV SCOTTLAND.... HVIS KLIMAET SKULLE HARDNE TILL I NISSELANDET..PÅNYTT..! I SÅNNE SITUASJONER ER MANNFOLK VERDILØSE.. SIDEN DEM HAR JOBBA PÅ SKIPSVERFT..I GRUVEGANGA OG TUNELLA...OG PÅ FABRICK-GOLV....70 ÅR MED FRED. IKKE SÅ DÅRLIG BARE DET."....TØV OG TULL AV AMUNDSEN Å FARTE RUNDT PÅ SØR OG NORDPOLEN I 1911 OG 1926.. OG ENDA MERE TULL Å LEGGE HTTP:/WWW.KONGEHUSET.NO PÅ NETT: 01-01-2000 00:00 [=MILLENIUM]. VI HAR JO GMT= GREENWICH MEAN TIME I LONDON SOM T.O.M. PEKING MOSCOW OG NEW YORK MÅ STILLE SINE COMPUTERE OG KLOKKER EFTER. MÅ VI DA FARTE ROINNDT PÅ POLAN I TIDE OG UTIDE I "DUSTE-NORGE" ?? PUSSIG FOLKESLAG !! MVH: RMH. QUEENANGR-LOPPA-ALTA 28-10-2015 01:23.
HARALD TRONDSØNN NAUMDØLAJARL AB.725 [:NAMDALEN] M.W. SIGNY SIGURDSDATTER
HÅKON DEN GODE [:SON OF HARALD HÅRFAGRE 865-933- KONGE AV NORGE- AND HALF-BROTHER TO EIRIK I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 WHO FOUND HER NICE- BUT OLD QUEEN AFTER A "BJARMELANDSFERD" ON LOPPA IN WEST-FINNMARCK: GUNNHILD OSSDURDATTER LOPP WHO LIVED AMONG LAPS: NOMADS: NATURE-PEOPLE IN THE NORTH PART OF HÅLØYGELAND. SNORRE STURRALSON MENTION HER IN 3 BOOKS: HEIMSKRINGLA- EIGLA AND OLAV TRYGVASSONS SAGA. HER FATHER WAS: OSSUR TOTE. THEREFORE: ØKSFJORDJØKULEN AND HARDANGERJØKULEN AS JEIKKII MEANS ICE ON FINNISH-UGRISH LANGUAGE. 4 VIKINGSWORDS IS FOUND IN WEST-FINNMARCK- ONE IN BERGSFJORD: LOPPA IN 1947. VIKINGS ON THAT TIME COULD WORC WITH IRON COPPER SILVER AND GOLD. THERE USE OF BOATS IN ALL KIND OF SITUATIONS- GET BACK TO THEIR FORFATHERS 6000 BC- WHEN THE ICE COVERED AND LAY EVERYWHERE OVER SCANDINAVIA AND THE NORTH-COUNTRIES- AND FEW METERS OF THE LAND ALONG THE NORWEGIAN COAST WAS COUNTRYSIDE- EMPTY FROM THE ICE. AND THE PEOPLE HER IN WEST-FINNMARCK STILL USED ONLY BOATS UNTIL WW2 WHEN THE NAZISTS FROM GERMANY START TO BUILDT ROADS HERE. BEFORE THAT ONLY ONE ROAD WAS BUILDT- AS THE FIRST IN WHOLE FINNMARCK: THE HORSE-ROAD BETWEEN ALTEIDET IN TROMS FYLKE TO LANGFJORD IN ALTAFJORDEN IN FINNMARCK FYLKE. BECAUSE SOME PEOPLE COLD NOT HANDLE LOPPHAVET IN BOATS: THE HARD SEASIDE- ESPECIALLY IN THE DARK AND COLD WINTERMONTHS- OUTSIDE THE COAST OF WEST-FINNMARCK. THEREFORE. NORWAY STILL HAVE A RECVORDS ON BOATS: MOST TONNASJE:TONS PR. MAN IN THE WHOLE WORLD. AND THE VIKING: LEIV ERICSON DISCOVERED AMERICA: LAND OF MEADOW: NEW FOUNDLAND IN YEAR 962...SO...
OLAV TRYGGVASON 995-1000 NORGES KONGE. GROUNDED/ CREATED: TRONDHJEM/TRONDHEIM TOWN IN OLD NORWAY.
OLAV TRYGGVASSON GRUNNLA TRONDHJEM BY CA ÅR 1000. HAN LEVDE 4 GENERASJONER ETTER EIRICH I HARALDSSON "BLOODAXE"- SON OF HARALD I "FAIRHAIR" HALVDANSSON- THE FIRST 2 KINGS IN OLD NORWAY- BEFORE THAT THE HÅLØYG-JARLS/HAALOYG-EARLS/ KINGS HAD RULED NORTH-NORWAY SINCE AB.300 AC. ERICH I HARALDSSON 933-936- 2.KING OF NORWAY AND ENGLAND- FOUND HIS WIFE AND QUEEN: GFUNNHILD OSSUR-DAUGHTER "LOPP" IN LOPPA- AFTER A "BJARMELANDSFERD [:SAILING ON KOLA> DOWN TO "THE WHITESEA"- WHERE THEIR OLD TAX-BORDERS REACH DOWN TO THE PLACE: UMBA AND VARZUGA FROM VERY OLD SAILING-TRADITION [:USUAL ALSO BEFORE "OTTAR": WHO DID THE SAME SAILING TO "BJARMELAND"- AND AFTER THAT: VISIT HIS FRIEND: ALFRED THE GREAT- KING FROM ANGLIA/ ENGLAND/ WESSEX IN YEAR 890. GUSTAV HEBER [:NORWEGIAN HISTORY-WRITER] WROTE IN HIS BOOK: "NORSK ADEL" IN 1939: OTTAR COULD ALSO HAVE LIVED IN KVÆNANGER INSTEAD OF MALANGER- AND MENTION A PLACE: ALTEIDET [>ALT: OLD- ALDER- ELD- ILD> ALDAS: FI-URG= VERY OLD] AS A ALTERNATIV. WHOLE FINNMARCK- ALSO IN EAST OF THIS "FYLKE"> VARANGER HAVE RICH FOUNDS OF VIKING-EQUIPMENT IN GROUND. AND VARANGERBOTN ALSO HAVE: A 4000 YEARS OLD CULTURE: "THE KAMCERAMIK-CULTURE" IN PASVIKDALEN. 2000 EXEMPLARS OF GRYTER/POT/ BATTU- TO MADE FOOD: DESTROYED FRAGMENTS OF THEM ALL WAS FOUND THERE !! OLD AEREAS ALSO IN EAST-FINNMARCK- NEAR THE BORDER TO OLD RUSSIA. THE RUSSIAN OLDEST DOWNWROTED HISTORY- LIKE ENGLAND AND US IN SCANDINAVIA: ALSO STARTS WITH RULING BY VIKING-KINGS: RORIK AND OLEG [:HELGE] IN OLD NOVGOROD AND KIEV= UKRAINA. THE OLDEST HISTORYBOOK IN WHOLE RUSSIA IS WROTED DOWN IN KIEV AB.1100: "THE NESTOR-CHRONICLE" OR: "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" BY A PRIEST: NESTOR IN KIEV.
GROUNDER OF OSLO TOWN: HARALD III SIGURDSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY- MARRIED WITH ELIZABETH OF KIEV- QUEEN OF NORWAY- DAUGTHER OF JAROSLAV I- TSAR [:KING] IN KIEV/ UKRAINA. AFTER HARALD HARDRAADE DIED IN ENGLAND 1066- ELISABETH FROM KIEV WENT TO OSLO-AREA [:ØSTFOLD] AND DIED HERE AB- 1080. MONUMENT FROM OSLO ON THIS PHOTO.
MONUMENT OVER LEIV ERICSSON WHO DISCOVERED AMERICA AB. YEAR 1000 [: "VINLAND"- L`ANSE AUX MEADOWS- NEW FOUNDLAND].
ALFRED THE GREAT- ANLO-SAXONS KING. HE GET VISIT FROM HIS FRIEND: HAALOYGKING OTTAR FROM ALTEIDET IN NORTH-TROMS IN YEAR 890. REFERANCE-BOOK: "NORSK ADEL" BY: GUSTAV HEBER OSLO 1939-1944. [:SIDE 22]
RUSSLAND: VIKINGTSAR: RURIK 862-882. NOVGOROD WAS FIRST MAIN CAPITOL. RURIKS SON HELGE/ OLEG WAS TSAR IN KIEV IN WEST-UKRAINA. KIEV WAS RUSSIAN MAIN-CAPITOL NR.2 FOR 370 YEARS.
BIRGER JARL. 1200-TALLET. SVEARIKET.
A PRESENT TO NORWAY GIVEN: 31-07-1913- FROM THE GERMAN-ROMAN KAISER: WILHELM II. THE MONUMENT/ STATUE SHOWS: "FRITJOF DEN FRØKNE" MENTION IN A OLD BOOK IN ICELANDIC SAGA-LITTERATURE: " FRITJOFS SAGA INS FRÆKNA" [NORR: FRÆKNA: MOTIG-MODIG/ ANG-SACHS:BRAVE].
A KING-SWORD IN SILVER FROM NORDEN/ SCANDINAVIA. BELONGS TO DENMARCK.
SEASIDE OF KNM "HARALD HÅRFAGRE [:FAIRHAIR] WHERE I WAS STATIONATET IN 1978- IN THE ROYAL NAVY OF NORWAY- LATER SAME YEAR UNDER THE MILITARY-POLICE ON ORLOGSTATION KNM "OLAVSVERN"- TROMSØ. HÅKON MAGNUS- CROWNPRINCE OF NORWAY- ALSO HAVE BEEN EDUCATED FROM KNM "HARALD HÅRFAGRE" ON MADLA IN STAVANGER- THE OIL-CITY IN NORWAY. BUT HE IS ON I HIGHER DIMENTION IN THAT CASE- OF COURSE. A MONUMENT WHO SHOWS HARALD HAIRFAIR ON A HORSE- IS RAISED IN SOUTH-NORWAY SOME YEARS AGO.
MONUMENT [:3 VIKING-SWORDS] IN STAVANGER/ ROGALAND OVER HARALD I HALVDANSØN HÅRFAGRE 865-933: KING OF NORWAY.
A "ROUNDBORG" IN DENMARCK- LOT OF THEM THERE-ALSO IN SOUTH SWEDEN. A TYPE OF VIKING-BORGS WHO HARALD BLUETOOTH GORMSSON "THE GOOD" 940-985- KING OF DENMARCK. START THE BUILDING OF- AS I HAVE READ IN A DANISH HISTORY-BOOK...........BUT ARE THEY NOT OLDER THEN HIM ??? BELIVED THEY WAS MUCH OLDER. [-PERHAPS THEY HAVE SOME CONNECTION TO THE CELTIC CROSS IN ENGLAND ????- SAME SYMBOLIC- AT LEAST THEY HAVE].
HAUGESUND TRONDHJEM BERGEN AND OSLO HAVE BEEN REGENT-TOWNS SINCE HARALD HAIRFAIR IN 865. BEFORE THAT NORWAY WAS RULED BY YHE HAALOYGKINGS BACK TO YEAR 300. ON A QUESTION TO HAAKON I JARL ABOUT HIS FORFATHER HE ANSWERED NAUMDØLA= NAMDALEN IN NORTH-TROENDELAG [: WHERE HARALD JARL YEAR 725 WAS HAALØYKING M.W: SIGNY SIGURDS-DAUGHTER. REST OF THEM LIVED "HIGH IN THE NORTH" HAAKON JARL COULD TELL. [REFERANCE: "HAAKONAR-MAAL" AND "HAALKOYG-JA-TAL" WROTED IN YEAR 962 BY: OIVIND SKALESPILLER [FROM SANDNES-SEA-AEREA IN NORDLAND] WHO SEATTLE DOWN ON BORG [EAST- ISLAND IN THE ATLANTER-SEA]. IN 890 A HAALOYG-KING OTTAR LIVED ON ALTEIDET IN NORTH-TROMS. HE VISIT KING ALFRED THE GREAT IN ENGLAND SAME YEAR AFTER A "BJARMELANDS-FERD"= SAILING ON KOLA IN THE MURMANSCK-AEREA. 60 YEARS LATER ERICH I HARALDSON "BLODØKS" 933-935 KING NR.2 OF NORWAY [:SON OF HARALD I HALVDANSON FAIRHAIR 865-933 KING OF NORWAY IN OUTER-HARDANGER (HAUGESUND-AVALDSNES KINGBORG)] MARRIED: GUNNHILD OSSURDATTER LOPP- A QUEEN FROM QUEENANGEN= KVÆNANGEN NEAR ØKSFJORD. THEREFORE "LOPPHAVET"- "ØKSFJORD" AND "ØKSFJORD-JØKULEN"...THE FRIEND TO "HARDANGER-JØKULEN" NEAR AVALDSNES BORG IN HAUGESUND. RESEARCH: MECHLENBORG DATA-ARCHIV. QUEENANGEN- LOPPA- ALTA. 01-10-2015.
THE FIRST "HOLY-WAR"-FIGHTER IN NORWAY-KING OLAV II... 1000 YEARS AGO...
THE NIDAROS CATHEDRAL IN TRONDHJEM-TRONDHEIM. [:NIDAROS-DOMEN]. PHOTO OF THE THE WEST-WALL. OLAV I TRYGVASON [:995-1000 REGENT IN NORWAY] GROUNDED TRONDHJEM AS MAIN-CAPITOL IN NORWAY CA. YEAR 1000.
GERMANSKE FOLKE-STAMMER 1000 BC-500 AC. KELTERNE 1200 BC-400 AC. [:KELTERNE VAR I FAMILIE MED GERMANERNE].
STØRRE FOLKEGRUPPER I NORDVEST- EUROPA. GOTERE 100BC-500 AC. LANGOBARDER 98-700 AC. HERUL= ERUL= EARL= JARL= IARLAR: EN FOLKEGRUPPE SOM NEVNES I THULE= SCANDINAVIA I ÅR 260 UNDER KEISER GALLENUS. ANTAGELIG FORLØPERE TIL JARLENE SOM OPPSTO I HAALOGALAND OG GREAT BRITAIN NOEN ÅRHUNDRER SENERE. DE FØRSTE NORSKE JARLENE ER: BRAND JARL [BEG.AV DET 5 ÅRHUNDRE]. I ENGLAND NEVNES EN JARL MED SAMME NAVN OMENTRENT SAMTIDIG. SENERE VET VI OM HARALD TRONDSSØN NAUMDØLAJARL OMKRING ÅR 725 G.M. SIGNY SIGURDSDATTER. DE BODDE I TRØNDELAG: NAMDALEN.
VEST-GOTERE OG ØST-GOTERE VAR EN FOLKE-GRUPPE SOM STAMMET FRA SCANDINAVIA. ETTHERTHVERT OPPRETTET DE KONGEDØMMER I UKRAINA OG SØR-EUROPA.
GERMANERHØVDINGEN ARMENIUS.
ARMENIUS 18 BC- 21 AC. MONUMENT.
MAMA DON`T LIKE IT
MAMA SAYS- YES MAM - SWEET MAM
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE