Fotoalbum

THE BORDERS IN NORTH-NORWAY HAVE CHANGES MANY TIMES- AMONG YEARS. SEEMS LIKE STORTINGET IN OSLO LIKE TO RULE AND CHANGE- AS QUICK AS POSSIBLE-- TO BE INCONSEKVENT.LITT OM:

GRENSE-FORHOLDENE I HÅLØYGELAND/ BJARMELAND [:NORD-NORGE/ KOLA]. O.A.
 

OM JORDEIENDOMMER I NORD-NORGE FRA GAMMEL TID.

00. -ANGER ENDELSEN PÅ FJORDENE. DENNE SKRIVE-MÅTEN FOR FJORD ER ELDRE ENN HARALD HÅRFAGRE OG RIKS-SAMLINGEN PÅ 800-TALLET- SIER HISTORIKERNE.

10. UMBA OG VEGESTAFR PÅ KOLA- VAR GRENSEN ØSTOVER FOR VIKINGENES SKATTEKRAV FRAM TIL 1222- ÅRET DA DEN SISTE BJARMELANDSFEREDN BLE FORETATT.[BJARMELANDS-FERDENE/ "FINNESYSSELEN"].

20. HISTORIKERENE: HALVDAN KOTH [:"NORK URADEL" UTK.CA.1939] OG OSCAR ALBERT JOHNSEN [: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" UTK.1923 CHRISTIANIA (SPESIELT OM KOLA-HALVØEN) GJENNOMGÅR I SINE BØKER GRENSE-FORHOLDENE I NORD-NORGE OG KOLA- FRA GAMMEL TID: NØYE INFORMASJON OM SKATTEGRENSENE OG GRENSEFORHOLDENE PÅ NORDCALOTTEN I GAMMEL TID.

30. BÅHUSLEN- WARDØHUS BORG/ FESTNING 1360. OM BYGGINGEN AV "WARDØHVS"- ETTER 200 ÅR MED KARELSKE HERJETOKT OG PLYNDRINGER LANGS KYSTEN AV NORD-NORGE (:KARELERNE BLE OPPFORDRET TIL DISSE HERJE-TOKTENE AV DE RUSSISKE TSARER- IFØLGE EN RUSSISK HISTORIKER). ETTER BYGGINGEN AV DENNE FESTNINGEN I 1360- VIGSLET AV ERKEBISKOP JØRUND- VARDØ I ØST-FINNMARK- HAR NORGE FAKTISK IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND. SAMTIDIG I PERIODEN 1262-1380 LÅ ISLAND UNDER KONGERIKET NORGE.

40. NORDLAND- NORRLAND/ JEMPTLAND/ HERJEDALEN. OM SVESKENES OVERTAGELSE AV DISSE OMRÅDENE.

50. BJARKØY-ÆTTAS EIENDOMMER I VEST-FINNMARCK [:KOBBE-VEIDENE OG DUN-VÆRENE PÅ SØRØYA).

60. KVITBERGET I KVÆNANGEN I PRIVAT EIE I GAMMEL TID.

70. INGER TIL AUSTRÅTS KOBBEVEIDER PÅ SØRØYA- STÅR ANTAGELIG I ET HISTORISK EIENDOMSFORHOLD TIL BJARKØYKONGENE I HARSTAD-OMRÅDET.

80. ANGELL-FAMILIENS EIENDOMMER I TROMS AMT 1600. [-OVERTATT FRA DEN DANSK-NORSKE KONGEN SOM TILBAKEBETALING FOR LÅNT KRIGS-GJELD (: TROMSØ-GODSET- SKJERVEØYGODSET OG LYNGENGODSET)]

90. GRENSE-OPPGANGENE I NORD-NORGE PÅ 1700 OG 1800- TALLET.

FYLKESGRENSEN IDAG- MELLOM TROMS OG FINNMARCK [:VED ALTEIDET I NORD-TROMS] GIKK ENGANG [CA.1800] FRA GRENSE- JACOBS-ELV/ ØST-FINNMARCK- HELT NED TIL SKJERVØY.

OGSÅ: KART OVER INNVANDRING TIL NORGE FRA CA.900 >>>
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE