Fotoalbum

NEVNES BØR EN STEINALDER-KULTUR I ESTLAND: "KUNDA-KULTUREN" CA.8000 BC- NÆRT BYEN: SINDI. FUNN TILHØRENDE DENNE KULTUREN ER OGSÅ FUNNET I SØRLIGE FINLAND LATVIA OG LITAUEN. BEIN FLINT OG KVARTS ER BENYTTET. "KUNDA-KULTUREN" TOK I BRUK KERAMIKK CA. 4900-4000 BC. CA.3200 BC OPPSTÅR DET KAMKERAMIKK I ESTLAND. FUNNENE ER KNYTTET TIL ØSTERSJØ-FINSKE FOLKEGRUPPER: KANSKJE FORFEDRE TIL ESTERE FINNER LIVERE. FORSKERE MENER DET BLE TALT URALSK SPRÅK HER SIDEN SISTE ISTID. OGSÅ FUNN FRA NORD-FINLAND TIL PREUSSEN.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE