Fotoalbum

LURØY GÅRD.

MECHLENBORG:

OMKRING 1920 VAR SLEKTSGÅRDEN "LURØEN" ENNÅ I FAMILIEN MECHLENBORGS EIE. 

DEN NÅLEVENDE FAMILE MED DETTE NAVNET [:I NORDLAND] NEDSTAMMER AGNATISK- MEN IKKE KOGNATISK [: GJENNOM ET KVINNE-SLEKTS-LEDD] FRA FOGED OVER HELGELAND: JENS MECHLENBORG F. O.1560 D.18/06-1626 PÅ LURØY HOVEDGÅRD. SØNN AV OLUF MECHLENBORG -"DER EDNU I 1598 0G 1602" OMTALES SOM "BORGER I FLENSBURG OG DREV HANDEL PÅ TRONDHJEM STIFT OG NORDLANDENE". 

[KILDE: S.152 "SLEKTEN BENKESTOK" AV WILHELMINE BRANDT UTK CA. 1920- FAKSIMILE-UTGAVE FRA 1985. DAMMS ANTIKVARIAT A-S. CLAES NYEGAARD. OSLO 1985].

MELØY:
ELLING MECHLENBORG F.1752 GÅSVÆR. SKIPPER OG HANDELSMANN PÅ INDRE-STØT [:STØTVÆR OG STØTBERGET] I MELØY D.1808. G.M:
ELISABETH LUCIA MECHLENBORG F.1755 HESTMANDØY D.1810 [:ELLING`S KUSINE OG DATTER AV SKIPPER: HANS CHRISTENSEN MECHLENBORG F.1714 D.1767 OG DOROTHEA JENSDATTER HØNNICHEN F. NESNA 1725 D.1794].

EIENDOMMER I MELØY O.A. EID AV MECHLENBORG-FAMILIEN: FORE/ MELØ-SKAGEN/ KVARØEN/ VATNE I SKJERSTAD/ HESTMANDØY OG ONØEN I LURØY/ GÅSVÆR/ SELSØY-VIKEN/ MYKLEBOSTAD OG FUGELSTAD I NESNA/ MYRLAND I HADSEL.

HESTMANNØY:
EVA CHRISTENSDATTER MECHLENBORG F.1680 D.1762 FRA LURØY G.1700 M. CHRISTEN HANSEN F.1670. BODDE PÅ HESTMANNØY I LURØY 1701. HADDE "3 DRENGE". D.1744. 8 BARN.

EVAS FAR VAR: CHRISTEN OLSEN MECHLENBORG F.1640 LURØY GAARD.

FRA DENNE FAMILIEN PÅ HESTMANNØY NEDSTAMMER ALLE NÅVÆRENDE MED NAVNET "MECHLENBORG" I NORDLAND FYLKE.

SELSØYVIK:
KAREN CHRISTENSDATTER MECHLENBORG F.1750 PÅ GÅSVÆR. D.1799 SELSØYVIK. G.1777 M. OLE HARVIG HVID F.1751 MJØNES I SKJÆRSTAD. BLE  FIKK KONGELIG BEVILLING AV 08/03-1777 SOM HANDELSMANN OG SKIPPER PÅ SELSØYVIK I RØDØY. HAN VAR I 1802 BOSATT PÅ HANDELSTEDET BALLSTADØEN I BUKSNES. D.03-09-1808. 

SORTLAND/ MYRE:
BARBRO MARIA MECHLENBORG F.1774 KVARØEN D.1853 G.1795 M. ANDREAS WALNUM RIBER F.1768 KVARØEN OG SENERE PÅ BYGD I SORTLAND. D.1839. 7 BARN. 

KAREN MARGRETHE MECHLENBORG F.1779 PÅ ONØEN I LURØY D.13-09-1844 G.07-06-1814 M. SIN TREMENNING: JENS ELLINGSEN F.17/08-1786 D.03-02-1826. HANDELSMANN PÅ SORTLAND. JENS ELLINGSEN SAMLET ALLE SMÅBRUK PÅ SORTLAND TIL ET STORBRUK I 1818.

[:HAN VAR SØNN AV: ABEL ELLINGSEN F.1753 D.1828 AV BENKESTOCK-SLEKTEN I MELØY OG VAR HENNES TREMENNING. KAREN OG JENS HADDE BEGGE TO SLEKT FRA CA.1490 [:BENCKETOCK] OG 1550 [:MECHLENBORG] I MELØY OG LURØY- OMRÅDET. (:PÅ DENNE PORTALEN ER NOEN AV DE VIKTIGSTE SLEKTLEDD- ANGÅENDE DISSE GAMLE SLEKTENE VIDERE NEVNT- I EGNE MAPPER). ]. 4 BARN I FØRSTE EKTESKAP. 
KAREN MARGRETHE MECHLENBORG  BLE SENERE (2) G.1830 M. ABEL CHRISTENSEN ELLINGSEN F.11/10-1804 D.10/03-1881. OGSÅ HAN VAR HENNES TREMENNING OG DREV HANDEL PÅ SORTLAND.     

ETTERKOMMERE AV ELLINGSEN [:MECHLENBORG/ BENCKESTOCK] DREV SENERE FLERE HANDELSHUS PÅ SORTLAND. MANGE I OMRÅDET IDAG- NEDSTAMMER FRA DEM.

JENS CASPER MECHLENBORG F.10/11-1827. BODDE FRA 9 ÅRS-ALDEREN  HOS SIN FASTER: KAREN MECHLENBORG G.M JENS ELLINGESEN: HANDELSMANN PÅ SORTLAND. JENS MECHLENBORG DREV SOM HANDELSMANN OG DAMPSKIBS-EKSPEDITØR PÅ MYRE I DVERBERG FRA 1864-1875- SENERE PÅ STOKMARKNES I HADSEL OG FRA 1890 PÅ MYRLAND I HADSEL.

HOS KAREN MECHLENBORG PÅ SORTLAND BODDE OGSÅ:  CHRISTEN STRØM MECHLENBORG F.15-12-1818 HUSBY G.15/09-1853 M. JENSINE URSULA HOLST F. 19/11-1830 I IBESTAD [: DATTER AV HANDELSMANN PÅ IGELAND OG LAVANGSNES IBESTAD: LORENTZ DIDRIK KLUWER HOLST F.1790 I VERDALEN I TRØNDELAG G.M. CORNELIA SUSANNE DONS. [:PÅ MOR OG FAR-SIDEN VAR LORENTZ I SLEKT MED THOMAS ANGELL OG DERMED ADGANGS-BERETTIGET TIL ANGELL-STIFTELSEN I TRONDHJEM BY]. 

CHRISTEN STRØM MECHLENBORG FREKVENTERTE DET NYOPPRETTEDE "TROMSØ STIFTS SEMINARIUM" SOM VAR STASJONERT PÅ TRONDARNES I HARSTAD. HAN VAR SENERE ORGANIST I HADSEL. DERETTER LÆRER VED KVÆNANGEN KOBBERVERK I NORD-TROMS INNTIL NEDLEGGELSEN AV GRUVEN. SENERE BESTYRTE HAN KONSUL: JOH. FRIEDRICK MACKS HANDEL PÅ SKORPA I KVÆNANGEN OG STARTED SELV SOM HANDELSMANN PÅ ELVELUND I SALANGEN/ IBESTAD HVOR HAN HADDE FLERE TILLITSVERV BLA: "FORLIGELSESKOMMISÆR". D. 16/05-1882. 3 BARN.

BERGEN/ NORDMØRE/ LURØY/ LOFOTEN:
OLUF MECHLENBORG (:DEN YNGRE) F.1691 FOGD OG TOLDER PÅ NORDMØRE TIL 1625. BLE I 1626 FOGD I LOFOTEN. FRATRÅDTE EMBETET FØR 1633 OG BODDE PÅ LURØ GÅRD  [74 ÅR GAMMEL] I 1665. HADDE "4 DRENGE OG 3 HUSMÆND". G. 1629 M. ABELONE CHRISTENSDATTER- HVOR HENNES FAR VAR: CHRISTEN OLSEN- SOGNEPREST TIL BRØNØ FRA 1611-1624. 

EN SØSTER AV OLUF: ANNA JENSDATTER MECHLENBORG F.1600 D. 1694 BODDE I BERGEN OG VAR GIFT MED JONAS PEDERSEN F.1592 D.19/10-1671- SOGNEPREST I BERGENS KORSKIRKE.

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE