FotoalbumNORMANNERSMYKKER/ VIKING-SMYKKER OG ANDRE SMYKKE-TYPER [:RUSSISKE/ FINSK-UGRISKE] FRA:

01.
FUNNSTEDER I SØRNORGE- DANMARCK- SVERIGE OG ENGLAND- ER PÅ DENNE MAPPEN.

02.
FUNN-STEDENE: NORD-NORGE- RUSSLAND- BALTICA- POLEN OG TYSKLAND- ER SPESIELT BEHANDLET UNDER DEN NORD-NORSKE BOLKEN PÅ DENNE HOVED-MAPPEN.

[:SMYKKE-FUNN O.A. I NORD-NORGE-OG TRØNDELAG- LIGGER UNDER DE NORD-NORSKE MAPPENE PÅ DENNE SIDEN].
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE