Fotoalbum

PRINS CARL= HAAKON VII M.W: PRINSESSE MAUD PÅ BUCKINGHAM PALACE 22 JULI 1896.

HAAKON VII 1872-1957 NORGES KONGE 1905-1957 OG QUEEN MAUD 1869-1968. FRA KRONINGEN I NIDAROSDOMEN 22 JUNI 1906.

HARALD V SIGNINGEN I NIDAROSDOMEN: 23 JUNI 1991.

OLAV I TRYGVASØNN 995-1000. GRUNNLA TRONDHEIM BY.

OLAV II HARALDSØNN DEN "HELLIGE" 1015-1030.

HARALD III SIGURDSØNN HARDRAADE 1045-1066

ØYSTEIN I MAGNUSSØNN 1103-1123

STYRBORD SIDE [:HØYRE] VESTVEGGEN. KONGER MED NORDISKE KONGEKRONER.

BABORD SIDE [VENSTRE] VESTVEGGEN. 3 KONGER MED NORSKE KONGEKRONER.

<<GUD SIGN VÅR KONGE GOD>>

01:
GUD SIGN VÅR KONGE GOD
SIGN HAM MED CRAFT OG MOT
SIGN HJEM OG SLOTT
LYS FOR HAM MED DIN ÅND
KNYTT MED DIN STERKE HÅND
HELLIGE TROSSKAPS-BÅND
OM FOLK OG DROTT !!!!!!

02:
HØYT SVERGER NORGES MANN
HVER I SITT KALL OG STAND:
"TROSKAP TIL SLOTT" !!!!!!
TROFAST I LIV OG DØD
TAPPER I KRIG OG NØD
ALLTID VÅRT NORGE LØD:
"GUD OG SIN DROTT" !!!!!!

MEGET GAMMEL KRONINGS-SALME I NORGE MED COMPOSISJONS-MESSIGE ANER=SPOR ANTAGELIG TILBAKE TIL SEN VIKING-TID. OGSÅ TEKSTEN ER AV GAMMEL DATO. 

EN SVÆRT DYKTIG SKREVET OG  COMPONERT SALME !

DEN KAN HA BLITT TIL RUNDT TIDEN DA NIDAROSDOMEN/ CATHEDRAL BLE BYGD CA.1100. 

DET ER MULIG AT FLERE VERS ANTAGELIG ER FORSVUNNET OPP GJENNOM TIDERNE. [:EN FORELØPIG TEORI]. 

DETTE SKJER JO OGSÅ I MODERNE TID FORDI: DENNE KRONINGS-SALMEN SOM HADDE 2 VERS I 1958 UNDER KRONINGEN AV KONG OLAV V (1957-1991) INNEHOLDER NÅ BARE 1 VERS- ETTER AT "LANDSTADS NYE REVIDERTE SALMEBOK" [=SAMLEBOK !!] BLE TRYKKET NYLIG !!! (:NOKSÅ TYPISK.. I DISSE TIDER- SPØR DU MEG !!)

VERS 1 OG 2  ER ORIGINAL-TEKSTEN SLIK VI KJENNER DEM IDAG BEVART AV: NICOLAY FOGTMANN 1788 DENMARCK. 

BEGGE 2 ER GJENGITT I "NORSK SALMEBOK" OG BLA: "SKOLENS SANGBOK" AV MADS SANDBERG- SIDE 70. UTG: H.ASCHOUG OG CO 1958. 

OTTAR GRIMSTAD [:HISTORIKER- LÆRER OG KOR-DIRIGENT MED UTDANNELSE FRA: "NIDAROS DOMKOR" SAMT DIRIGENT VED "ALTA MOTETTKOR"] FORKLARER: AT VERS 1 ER FORANDRET I FØRSTE LINJE OG VERS 2 ER UTELATT I LANDSTADS NYE REVIDERTE SALMEBOK. [:VERS 2 ER SOM SAGT FORTSATT Å FINNE SOM NEVNT I "SKOLENS SANGBOK" AV: MADS BERG. H.ASCHEHOUG OG CO. 1958. OSLO]. 

DEN ER GJENGITT I "GAMLE LANDSTADS SALMEBOK" (:LANDSTAD GA UT DEN FØRSTE SALMEBOK (:OPPRINNELIG: "SAMLEBOK") I 1855. MEST BRUKT I NORGE) OG MED SIKKERHET GJENGITT (:FØR BØKENE OVENFOR) I "THOMAS KINGOs SALMEBOK" OMKRING 1700-TALLET (:DANSK).

SOM MAN SER HER: ET TYDELIG BEVIS PÅ AT VERS UTELATES- OG SETNINGER FORANDRES UNDER REVIDERING/ KOIPIERING- SELV I MODERNE TID ! 

...UTELATES OG FORANDRES (: KANSKJE MED VITENDE OG VILJE OG MED OVERLEGG SOM MED "SÅ MYKJE AINNA")...

LIGNENDE EKSEMPEL: BORG- BERG- BURG....ODEL ADEL EDEL...HAALOGALAND HÅLØYGELAND- HELGELAND....OSV OSV..!

DERSOM MAN LYTTER NØYE TIL DETTE OPPTAKET [:FORETATT/ GJORDT AV NRK (:NORSK RIKS KRINGKASTING- OSLO MARIENLYST) I 1958: UNDER DEN HØYTIDELIGE SIGNINGEN AV KONG OLAV V- I NIDAROS-DOMEN] HØRES DET UT SOM SIGNINGS-FOLKET SYNGER UTFRA FORSKJELLIGE SALMEBØKER (OPPRINNELIG: "SAMLE-BØKER"). DET HAR SKJEDD FØR- NÅR SETNINGER ER FORSIKTIG REGULERT ELLER JUSTERT/FORANDRET: VED NY-REVIDERINGER AV SALMEBØKER.

DERSOM MAN ALTSÅ LYTTER NØYE OG INTENS OVER LENGRE TID- SYNES MAN Å KUNNE HØRE [:SKIMTE= SÅVIDT KUNNE SE...ANE- FØLE... OSV.] AT NOEN SYNGER SVAKT ETTER DISSE VERSENE I SINE BØKER- (ÅRSAK: BRUK AV FORSKJELLIGE SALMEBØKER- MED ELDRE VERS SOM I SENERE UTGAVER- ER BLITT UTELATT ELLER FJERNET):

03: 
"SYNG OLAV ERICHSON
SYNG ERICH SVERKERSON
HELLIGE OLAVSON
OG FOLK OG DROTT"

[:ET MULIG RECONSTRUERT VERS- UTFRA ET 60 ÅRS GAMMELT OPPTAK AV NRK I 1958..."MUSIC/TEKST-ARCHEOLOGI"= ET NYTT FAGOMRÅDE.!!]

DERSOM DET ER TILFELLE- ER NAVNENE SOM BRUKES HER REELLE KONGENAVN OG I TILLEGG NAVN PÅ NÆRE SLEKTS-FORBINDELSER TIL KONGEN SOM BLE KRONET DER OG DA- DA TEKSTEN OG ORGEL-TONEN BLE SKREVET.

"SVERKER" OG "ERICH" VAR 2 KONGER I SVERIGE SOM LÅ I STRID MED HVERANDRE OM KONGE-TITTELEN.

"HELLIGE OLAVSSON" SOM SÅVIDT KAN HØRES SUNGET I FORHOLD TIL RESTEN AV SIGNINGSFOLKETS STEMMER- I FOLKEHAVET- I DETTE 60 ÅRS GAMLE OPPTAKET- KAN NOK NEPPE VÆRE:  MAGNUS I OLAVSSON "DEN GODE" 1035-1047- SOM VAR KONGE I NORGE: 30 ÅR FØR NIDAROSDOMEN BLE PÅBEGYNT.

DET ANDRE OG SVÆRT SANNSYNLIGE ALTERNATIVET SOM FINNES (:BARE 2 KONGER MED VEKSLE-NAVNET: OLAVSSON PÅ DEN NORSKE KONGEREKKEN/ HÅRFAGRE-ÆTTEN HAR REGJERT I NORGE) BLIR: MAGNUS III "OLAVSON "BERRFØTT" 1095-1103. 

DENNE KONGEN VAR FORRESTEN OFTE I STEIGEN I HAALØYGELAND= NORDLAND (NORRLAND?) PGA.SIGURD RANESSON SOM BODDE HER-  SOM SAMMEN MED SIN BROR ULV MED PÅ KONG MAGNUS BERRFØTT PÅ "VESTERHAVTOG" TIL ISLAND OG GRØNLAND- ILAG SOM GODE VENNER. 

SIGURD RANESSON HADDE FÅTT ANSVAR FOR NORSK SKATTE-OPPKREVING I HÅLØYG-KONGENES GAMLE SKATTELAND "BJARMELAND" HELT NED TIL GRENSEBYEN UMBA I KVITSJØEN. 

DET VAR EN GAMMEL SEDVANE-RETT FRA TIDEN FØR 890 FRAM TIL 1222 OG DEN SISTE BJARMELANDSFERD FORETATT AV NORDMENN.[:ETTER 1222 KOM DET 220 ÅR MED KARELSKE OG RUSSISKE HERJETOKT [:VISSTNOK PÅ OPPDRAG AV TZARENE I NOVGOROD (:NYGÅRD)] OG KRIGER OVER NORDKALOTTEN SOM ENDTE OPP MED "NØTEBORGSFREDEN" I 1445. ETTER 1445 HAR NORGE ALDRI VÆRT I KRIG MED RUSSLAND. SVERIGE DRO NORTGE MED I DENNE LANGVARIGE KRIGEN- OG FORTSATTE SELV Å KRIGE MED RUSSLAND ENNÅ CA.50 ÅR ETTER 1445.

OGSÅ OTTAR AV NORDTROMS KVÆNANGEN/ QUEENANGEN [:IFØLGE GUSTAV HEBER I BOKA "NORSK ADEL" SIDE 22.EN ANNEN VIKTIG BOK I DENNE FORBINDELSE ER OGSÅ: "HAALOGALANDS URTID OG FORTID" AV SAMME FORFATTER SOM LEVDE I ÅRNENE FØR OG 2. VERDENSKRIG. "NORSK ADEL" BLE PÅBEGYNT I 1939 OG EN AV FLERE UTGAVER BLE TRYKKET I 1944]. HÅLØYGKONGEN OTTAR- NORDLIGST AV ALLE NORDMENN NÆRT "FINNMORK"= FINNENS MARK" OG "LAPPENES HAV"= LOPPA- HADDE SEILT PÅ BJARMELAND OG SENERE I 890 BESØKT KONG ALFRED AV ENGLAND: BOSATT I WESSEX I SØR-ENGLAND NÆRT I VÅR TID BYEN: SOUTHAMPTON.

DEN STØRSTE BAUTASTEIN "PILA" LIGGER NETTOPP I STEIGEN KOMMUNE. 

EN ØY HER HETER "ENGEL-ØYA" SOM KAN HA SIN OPPRINNELSE I ORDET-NAVNET ANGEL- ANGLIA= ENGLAND. 

UNITED KINGDOM= ENGLANDs TILSTEDEVÆRELSE I NORDNORGE ER AV GAMMEL DATO.

I ALTA ER DET FUNNET MYNTER PÅ STRANDEN LATHARI AV: EDWARD I 1302-1310 KONGE I UNITED KINGDOM- ENGLAND. 

PÅ SØR-HELGELAND FINNES DET JO RESTER AV ORNAMENTERT KLEBERSTEIN TIL EN STEINKIRKE AV EN STEINKIRKE: ST.KNUTS KIRKE" I HARM PÅ TILREM [NORR:TJALGARHEIM]  VED BRØNNØY NÆR MARKEDSPALSSEN- SOM SKAL HA VÆRT VIET TIL ST.KNUT -1086 AV DENMARCK OG ENGLAND. MURENE VAR 1,5- 2 METER TYKKE. KORET VAR 9 GANGER 6 METER OG SKIPET 17 GANGER 10 METER STOR. I ASLAK BOLTS JORDEBOK FRA 1430- VAR KIRKEN ANTAGELIG NEDLAGT. I 1934 FORETOK MAN ARCHEOLOGISKE UNDERSØKELSER HER OG RUINENE BLE GRAVD FRAM. 

[REFERANCE: "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE" AV AXEL COLDEVIN. 1989. LOKALHISTORISK FORLAG. ESPA (REVIDERT UTGAVE) SIDE 15. OG I FØRSTE UTGAVE AV SAMME BOK OG TITTEL- TRYKT VED J.BRUNS BOKHANDELS FORLAG. TRONDHJEM 1943. SIDE.5].

ANDRE ARCHEOLOGISKE FUNN KAN OGSÅ NEVNES- MED UTGANGSPUNKT I ENGLAND-MEN OGSÅ MOTSATT VEI: NORSKE ETTERLATENSKAPER FRA VIKINGTIDEN: FUNNET I ENGLAND !..ELLER KANSKJE STJÅLET...SOM DENNE SALMEN SOM PÅSTÅES Å VÆRE ENGELSK ?!?!!??

MAN HAR I TILLEGG REGISTER OVER NAVN PÅ SAMTLIGE EIERE AV "STEIGEN HOVEDGÅRD" TILBAKE TIL ÅR 900 !!

BYGGE-PERIODEN FOR NIDAROS-CATHEDRALEN ER REGNET Å VÆRE FRA CA.1070-1300.

KONG SVERKER "DEN ELDRE" LEVDE I SVEARIKET=SVERIGE CA.1091- 25 DECEMBER 1156

KONG ERICH DEN HELLIGE 1120-18 MAI 1160 VAR DEN FØRSTE REGENT I SVERIGE AV "ERICH-ÆTTA".

NAVNENE SOM BRUKES (:I DETTE OM MULIG RECONSTRUERT VERSET) AVSLØRER I HVILKE PERIODE DENNE SALMEN KAN HA BLITT SKREVET- OG SIKKERET OGSÅ SATT MELODI TIL/ TONESATT- SIDEN DET HELE ER TEMMELIG SAMSTEMT OG SAMKJØRT OG SYNCRONISERT. DET TYDER PÅ AT BÅDE TEKST OG MELODI HAR VÆRT SKREVET PÅ SAMME TIDSPUNKT.

ETTER MIN FORELØPIGE TEORI  BETYR DET 2 TING:

01:
DETTE OM MULIGE RECONSTRUERT OG FORSVUNDNE SALME-VERSET OG ORGEL-COMPOSITIONEN:  "GUD SIGNE VÅR KONGE GOD" KAN UTFRA TALLENE PÅ KONGER NEVNT I TEKSTEN- HA BLITT SKREVET OG COMPONERT MELLOM 1090 OG 1160.

DERSOM DET ER RIKTIG HAR VI OPPNÅDD EN PRECISJON PÅ CA.70 ÅR FOR NÅR DEN BLE COMPONERT- OG FØRSTE GANG BRUKT I EN HØYTIDELIG KRONINGS-SEREMONI I NIDAROSDOMEN. 

DEN ER DA ETTER ALL SANNSYNLIGHET KOMPONERT I OG RUNDT DE GEISTLIGE OG ADLIGE MILJØENE I TRONDHJEM- FORDI KRONING ALLTID HAR FOREGÅTT I TRONDHJEM ETTER AT NIDAROSDOMEN STO FERDIG.

I TIDEN MELLOM 1090 OG 1160 HAR DET LEVD OG REGJERT CA.10 KONGER I NORGE. DE FLESTE I EN KORT REGJERINGS-TID.

AV KONGER SOM UTMERKER SEG I FORHOLD TIL NORGE OG ER NEVNT UNDER SNORRE- MEN OGSÅ I SENERE OG MODERNE TID VIL JEG NEVNE:

01:
MAGNUS IV SIGURDSON BLINDE 1030-1035.KANSKJE FORDI HAN HADDE FAMILIE I STEIGEN OG OFTE BESØKTE SIGURD RANESSON HER. HAN NEVNES OFTE I NORDNORSK LITTERATUR BLA. NORDLANDS-FORFATTEREN: AXEL COLDEVIN TAR HAN OFTE FRAM I SINE BØKER.

02:
SIGURD MAGNUSSON "JORDSALAFAR" ER NEVNT I DENNE TIDS-EPOKEN. OFTE FREMHEVET I KRISTNE NORSKE MILJØER FORDI HAN REISTE TIL MIKLAGARD)= CONSTANTINOPEL OG SENERE JERUSALEM. DERAV NAVNET "JORDSALAFAR"= Å SEILE RUNDTOM PÅ JORDEN. 

VIKINGER SOM GJORDE LANGE OG DRISTIGE REISER MED SKIP VAR ALLTID POPULÆRE DA SOM NÅ. 

TENKER DA SPESIELT PÅ: LEIV ERICHSON SOM OPPDAGET AMERICA MED EN KONE FRA YTRE HEBRIDENE [:LEWIS]: TORGUNNA. DET BLE FORRESTEN FUNNET 8 SJAKKBRETT MED BRIKKER PÅ EN BADESTRAND I LEWIS- SOM ALLE ER PRODUSERT I TRONDHJEM- IFØLGE BRITISH MUSEUM.

03:
MAGNUS III OLAVSSON "BERRFØTT". MENER DET I KRONINGS-VERSET SYNGES "HELLIGE OLAVSSON". 

HVORVIDT HAN KAN VÆRE RELEVANT I FORHOLD TIL DE SVENSKE KONGENE: ERICH "DEN HELLIGE" OG SVERKER "DEN ELDRE" VITES ICKE- UTEN Å HA STUDERT "SNORRE STURLASONS KONGESAGAER" ELLER ANDRE REFERANCER.


KONGEN DET HER ER TALE OM I KRONINGS-SALMEN- HADDE FORBINDELSER TIL DE SVENSKE KONGE-RIKET. OGSÅ JEMTLAND OG HERJEDALEN VAR ANTAGELIG DENGANG KRON-GODS SOM TILHØRTE NORGE.

MANGE HENDELSER I NORGE OG NABO-LANDENE RUNDT OSS- STEMMER OGSÅ OVERENS- FOR TIDSROMMET DET HER ER TALE OM. SÆRLIG FORHOLDET TIL SVERIGE OG DE SVENSKE KONGENE.

BJARKØYRETTEN" ER FKS. EN BYLOV SOM GJALDT FOR BÅDE TRONDHJEM BY OG STOCKHOLM BY ETTER AT OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" FALT VED SLAGET PÅ STIKLESTAD I ÅR 1030. 

"BJARKØYRETTEN" ER NIDAROS ELDSTE BYLOV. DET ER BEMERKELSES-VERDIG AT HOVEDSETET PÅ BJARKØY- DER HÅLØYG-KONGEN: TORE HUND BODDE [:BJARKØY HOVEDGÅRD] ER KOBLET SÅ NÆRT OPP MOT TRONDHJEM- VED EN BYLOV SOM OGSÅ GJALDT FOR STOCKHOLM- ETTER AT HAN HADDE GÅTT TIL KAMP MOT DEN KRISTNEDE OLAV "DEN HELLIGE" OG DREPTE HAM PÅ STILKESTAD I 1030. 

UTEN Å HA GÅTT GJENNOM DENNE BY-LOVEN PR.IDAG ER DET UMULIG Å UTTALE SEG OM DET. 

BÅDE DEN NORSKE OG DEN SVENSKE UTGAVEN AV "BJARKØYRETTEN" ER TILGJENGELIG I BOKFORM- MEN OGSÅ VIA INTERNET- I VÅRT MODERNE DATA-SAMFUNN.

MANGE VIL NOK HEVDE AT DET NORSKE SPRÅKET I VERSENE- MÅ HA VÆRT UTTALT PÅ EN HELT ANNEN MÅTE PÅ 1100-TALLET- I FORHOLD TIL HVORDAN TEKSTEN SYNGES OG ER NEDTEGNET I VÅR TID.

DET ER ET MEGET GODT MOT-ARGUMENT. 

SÆRLIG MED TANKE PÅ DET MAN SER AV SKRIVEMÅTER I ANDRE SAMMENHENGER FRA DENNE PERIODEN [:SLEKTSHISTORIE- NORSK HISTORIE- LOVTEKSTER JORDEBØKER- TRAKTATER BYLOVER O.L.]

MEN DET HAR DA SOM NÅ OGSÅ EKSISTERT FLERE MÅTER Å SKRIVE PÅ [:DIALEKTER- DANSK ELLER SVENSK-SPRÅKLIG PÅVIRKNING OSV. NOEN AV DEM KAN VÆRE SVÆRT LIKT VÅRT SPRÅK- SLIK VI PRATER DET I DAG.

DESSUTEN KAN ENKELTE ORD HA VÆRT SKREVET OG UTTALT LITT ANNERLEDES- MEN FREMDELES HA LATT SEG FREMFØRE OG SYNGE- OG BLITT REVIDERT OG OMGJORDT MED SMÅE FORANDRINGER OPP GJENNOM ÅRHUNDRENE I DATIDENS SALMEBØKER.

FOR IKKE Å MISTE DENNE GAMLE SANGEN PGA. FORANDRINGER I DET NORSKE SPRÅKET- HAR DEN BLITT FORSIKTIG REVIDERT- OG FREMDELES VÆRT SYNGELIG.

MANGE ORD ER FORANDRET I NORRØNT SPRÅK GJENNOM SÅ LANG TID. MEN NOEN ORD BESTÅR FDREMDELES I UFORANDRET FORM. 

VI HAR JO FREMDELES ORD I NORSK SPRÅK SOM ER FLERE 1000 ÅR GAMLE- OG ENNÅ TALES OG BRUKES UFORANDRET. 

ORDENE ER SÅ GAMLE AT DE BRUKES I ALLE SPRÅK PÅ NORD-CALOTTEN I SAMME SPRÅKDRAKT- OG HAR ALDRI BLITT OMGJORDT. . 

ET GODT EKSEMPEL ER: NOTVANNET- NOTOZERO- NOT JÆRVI OG NOTJAVRRE. 

ALTSÅ ER ORDET "NOT" ET UFORRANDRET NORRØNT ORD AV SVÆRT GAMMEL DATO.

NÅR DET GJELDER VERS 2- I "GUD SIGNE VÅR KONGE GOD" BÅDE HØRER OG FORSTÅR MAN AT DET ER GAMLE ORD- VENDINGER OG TALEMÅTER SOM HER ER BRUKT. 

DETTE VERSET- SOM NÅ KANSKJE DERFOR- OG AV NETTOPP DEN GRUNN- ER BLITT FJERNET [:GAMMELT SPRÅK SOM INGEN UNGE FOLK VIL BRUKE LENGER] I "LANDSTADs NYE REVIDERTE SALMEBOK"  TALER MEST FOR AT DENNE SALMEN ER AV MEGET GAMMEL DATO.

DET ER OGSÅ I DETTE VERSET MAN KAN SKIMTE ELLER ANE ET 3. VERS- SOM JEG LITT FRIMODIG HAR PRØVD Å RECONSTRUERE.
MEN SIKKER KAN MAN ALDRI BLI- RIKTIGNOK.

MIN PERSONLIGE TEORI ER AT DEN ER SKREVET LIKE ETTER AT NIDAROSDOMEN BLE BYGGET.

OG TIL DET ÅRSTALL SOM FRAMKOM VED Å UNDERSØKE REGJERINGS-TIDEN FOR DE NEVNTE KONGENE MAN SÅVIDT KAN HØRE I DEN BAKEN-FORLIGGENDE TEKSTEN.

DA MÅ DET ALTSÅ EKSISTERE SALMEBØKER- SOM FOR 60 ÅR SIDEN BLE BRUKT UNDER SIGNINGEN AV OLAV V- SOM INNEHOLDER NETTOPP DISSE TEKSTENE SOM MAN SYNES Å HØRE VED LYTTING TIL SALMESANGEN.

02:
DEN ER I SÅ FALL DEFINITIVT ICKE ENGELSK !!! 

NAVNET "SVERKERSON" SOM MULIGENS SVAKT KAN HØRES SYNGES [:OM HVERANDRE- MED ULIKE TEKSTER I SANGBØKENE] ER ET SVENSK KONGE-NAVN CA.1130-TALLET- DA NIDAROSDOMEN STO FERDIGBYGD. 

DET BEKREFTER TEORIEN OM AT KANSKJE BÅDE KIRKE-ORGEL-TONEN OG TEKSTEN TIL DENNE SALMEN ER FRA DENNE PERIODEN.

"SVERKER-ÆTTEN" VAR 1 AV 2 ÆTTER SOM SLOSS OM KONGEMAKTEN I SVERIGE [:SVEA-RIKET= SVEALAND] MELLOM 1130 OG 1250 ! NAVNET KOMMER AV DEN FØRSTE KONGEN I ÆTTEN: "SVERKER DEN ELDRE" 1091 TIL 25-12-1156 KONGE AV SVERIGE [:SVEARIKET]..

"SVERKERÆTTEN" DØDE UT PÅ MANNSLINJEN I ÅR 1222 [:FAKTISK SAMME ÅR SOM DEN SISTE BJARMELANDSFERD BLE FORETATT AV HÅLØYG-ÆTTEN I NORGE- OG DE KARELSKE HERJETOKT STARTER. ÅRET ETTER I 1223 ANGREP I TILLEGG DJENGIS KHAN OG MONGOLERNE RUSSLAND OG BRENTE SIDEN 14 BYER- INCLUDERT MOSKVA OG KIEV. REFERANCER: https://www.no/ wikipedia.org/ OG ANDRE STORE OPPSLAGSVERK]. 

JOHAN SVERKERSON VAR DEN SISTE AV "SVERKERÆTTEN" PÅ MANNS-LINJEN. 

DEN ANDRE ÆTTEN VAR "ERICH-ÆTTEN" HVORAV DEN FØRSTE VAR KONG ERICH "DEN HELLIGE" 1120 TIL 18-05-1160. HAN VAR UTVILSOMT I SLEKT MED SVERIGE KONG ERICH SEGERSELL [BETYR=SEIERS-SIKRE- Å SEIRE].

"SVERKER-ÆTTEN" VAR TRADISJONELLT SETT ORIENTERT MOT DENMARCK- MENS "ERICH-ÆTTEN" PÅ SAMME MÅTE ORIENTERTE SEG MOT NORGE FOR ALLIANCER OG STØTTE.

UNDER "SVERKER DEN ELDRE" VAR "ÅSATROEN" (:ODIN- TOR OG FRØYA= NORRØNE GUDE- OG HELTESAGN)- MED ELDGAMMELT OPPHAV FRA UPPSALA- I BRUK I SVERIGE. [:ETTER KRISTNINGEN I DISSE LANDENE- BLE ODIN OG TOR REGNET SOM HEDENSK GUDER. 

MEN VI HAR ENNÅ SPOR AV DISSE NORRØNE GUDENE I UKEDAGENE: OVER HELE DEN VESTLIGE VERDEN INCLUDERT ENGLAND- AUSTRALIA OG AMERICA= WEDNEDAY- THURSDAY- FRIDAY

NAVNENE ER IHVERTFALL BYGGET OPP PÅ EN COMBINASJON AV KONGE-NAVN TIL ENEVOLDS-KONGER SOM BEVISELIG HAR LEVD. 

"HARALD" OG ERICH" ER NAVNET PÅ DE 2 ALLER FØRST KONGENE I NORGE- NEMLIG: HARALD I HALFDANSØNN HÅRFAGRE 865-933 OG ERICH I HARALDSØNN "BLODØKS" 933-935 SISTNEVNTE [:ERICH I VAR OGSÅ KONGE AV ENGLAND EN KORT PERIODE OG FANT SIN DRONNING GUNNHILD OSSDUR-DATTER SOM "BODDE I NORDRE HAALOGALAND BLANDT LAPPENE" [:LOPPA I FINNMORCK] I ØKSFJORD CA.933 ETTER EN "BJARMELANDS-FERD)= SEILING I "ØSTERLED"= KOLA-HALVØYA] IFØLGE SNORRE STURLASSON. HUN ER NEVNT I BÅDE "HEIMSKRINGLA" "EIGLA" OG "OLAV TRYGVASSONS KONGESAGA".

DE ANDRE COMBINASJONS-NAVN KAN VÆRE DIKTNING VED BRUK AV NAVN PÅ NIESER- TANTER- ONKLER SVOGRER OG LIGNENDE- TIL DEN SOM BLE KRONET DER OG DA- (:OG SOM SATT FREMST I FOLKEMENGDEN I NIDAROSDOMEN).

ER DET TILFELLET- KAN VERSET HA BLITT FJERNET TILSLUTT- FORDI DENNE FAMILIEN IKKE LENGER LEVDE OG VAR RELEVANT FOR SLEKTER I DE SENERE ÅRHUNDRER- KANSKJE ALLEREDE DA SALMEN BLE BRUKT PÅNYTT NESTE GANG TIL KRONINGS-FORMÅL [:CROWNING= ANGEL-SACHSISH LANGUAGE]. 

FOR Å KOMME TIL BUNNS I ALT DETTE- Å TIDFESTE HVILKE KONGE DEN FØRST BLE SUNGET TIL- MÅ SAMTLIGE BEVARTE HISTORIER OM KONGENE FOR PERIODEN 1090-1160 GJENNOMGÅES I DETALJ.

SPESIELT MED HENBLIKK PÅ HVORVIDT DE KAN HA HATT FORBINDELSER TIL DE 2 SVENSKE KONGENE: SVERKER "DEN ELDRE" OG ERICH "DEN HELLIGE". SLIKE DETALJER KAN OGSÅ LIGGE BEVART I SVENSKE KILDE-SKRIV FOR DENNE TIDS-EPOKEN.

DERSOM DISSE TEORIER STEMMER ER DENNE GAMLE SALMEN FORELØPIG TIDFESTET INNENFOR EN TIDSRAMME PÅ 65 ÅR.

DENNE TRADISJONELLE OG DYKTIG COMPONERTE OG TEKSTMESSIG SKREVNE GAMLE KIRKE-ORGEL-TONEN HAR VÆRT BRUKT BÅDE I NORGE OG ENGLAND ALTSÅ LENGE FØR 1905- DA KONG HAAKON VII 1905-1957 BLE KRONET I NIDAROS-DOMEN.  

I VÅR TID BLE DEN IHVERTFALL PÅ 50 OG 60-TALLET SPILT PÅ RADIO I NORGE TIL VANLIG UNDERHOLDNING. SÅ DEN HAR ALTSÅ IKKE BARE VÆRT BRUKT TIL KUN HØYTIDELIGE KIRKELIGE SEREMONIER- I FORBINDELSE MED KONGEHUSET I NORGE.

DEN ER VELKJENT I FOR DE FLESTE AV ELDRE ÅRGANG. VI HUSKER DEN FRA SKOLEÅRENE OG FLITTIG SPILT- AV OG TIL PÅ NRK-RADIOEN PÅ 50 OG 60-TALLET OG BRUKT I KOR OG OGSÅ I.FORB.M. SANG-UNDERVISNINGEN I SKOLENE. 

MED ANDRE ORD EN SVÆRT POPULÆR SALME- IHVERTFALL FOR DEN GENERASJONEN SOM HADDE OPPLEVD WW2. [1. OG 2. VERDENS-KRIG].

HAR IKKE HØRT SNAKK OM AT DENNE MELODIEN/ ORGEL-COMPOSITIOEN BRUKES TIL ANDRE TEKSTER EN DEN VI IDAG KJENNER- JA KANSKJE I ENGLAND- DET VET MAN LITE OM- OG KAN DERMED IKKE HELLER UTTALE OSS NOE SIKKERT OM.

ALT TYDER PÅ AT DENNE KIRKE-MUSIKKEN KAN VÆRE HELT FRA 1100-TALLET- OG IHVERTFALL MED SIKKERHET HA SIKRE ANER-SPOR RØTTER OG LINJER TIL DENNE TIDEN. ALT PEKER I DEN RETNING- OG BÅDE HØRES Å FØLES SÅNN...

AT VERSE-LINJENE UNDER FREMFØRINGEN I NIDAROSDOMEN I 1958 ER UTYDELIG OG DIFFUS- VIRKER UKLAR- KAN HA SIN FORKLARING I AT DET SYNGES (:SJUNGES= SINGING) FRA FORSKJELLIGE SALMEBØKER [PRIVATE MEDBRAKTE-OG KANSKJE TIL OG MED NOEN OVERSATT FRA GAMLE ENGELSKE UTGAVER. 

DENNE KJENTE SALME-TONEN PÅSTÅES Å VÆRE AV ANGEL-SAKSISK OPPRINNELSE [:UNITED KINGDOMS= GREAT BRITAIN= ANGLIA= ENGLAND]. 

MEN MAN VET JO AT NORGES KONGER ALLEREDE I TIDLIG VIKINGTID EIDE-REGJERTE OG STYRTE BÅDE ØYA: "MAN" I VEST-ENGLAND OG YTRE SCOTLAND"- SÅ DET KAN JO ABSOLUTT DISCUTERES HVORVIDT DEN ER AV ENSIDIG ENGELSK OPPHAV ELLER EI..!!!

MAN VET OGSÅ AT DET I DENNE TIDEN OPPSTO ET SAMARBEIDE [:ETSLAGS "NORDISK RÅD"] MELLOM LANDENE I NORDEN: DEN SÅKALTE "KALMAR-UNIONEN" SOM VAR EN PERSONAL-UNION MELLOM KONGERIKENE NORGE DENMARCK OG SVERIGE- LIKE ETTER AT NORGE BLE OVERTATT AV DENMARCK I 1388 MED DEN FØRSTE REGENTEN FOR NORGE-DENMARCK: MARGRETHE I 1388-1412. "KALMAR-UNIONEN" VARTE FRA 1397-1523.

UNIONS-BREVET FRA 1397 SOM BLE LAGET SIGNERT OG UNDERSKREVET AV DE 3 KONGENE DENGANG- ER BEVART- OG HAR GITT OPPHAV TIL ULIKE HISTORISKE TOLKNINGER AV HVORDAN DE 3 KONGE-RIKENE BLE STYRT.

LIKE ETTERPÅ KOM "NORGE-SVERIGE-UNIONEN". 

[JFR: DET DIGITALE OPPSLAGSVERKET WIKIPEDIA.ORG].

SELVE MELODIEN- TONENE OG COMPOSITIONEN SOM HER ER BRUKT-  ER BYGGET OVER SAMME LEST OG I SAMME STØPE-SKJE- SOM ET UTALL AV NORSKE SALMER SOM ER- OG HAR VÆRT VANLIG- IHVERTFALL HER I NORGE. BARE DET PEKER I DEN RETNING AT DENNE SALMEN HAR ET SOLID NORDISK OPPHAV !! 

HVA TILFELLE ER FOR ENGLAND MHT. MUSIC-TRADISJON OG SKRIVEMÅTE/ COMPOSITION ER DET VANSKELIGERE Å SI NOE SIKKERET OM. 

MULIG AT KIRKE-MUSIKKEN I ENGLAND OG NORGE HAR FELLESTREKK OG ER SVÆRT LIK. TROR DET.

IFØLGE: O.GRIMSTAD 
[:HISTORIKER LÆRER DIRIGENT UTDANNET/ MEDLEM: NIDAROS DOMKOR/ ALTA MOTETT-KOR M.FL.] SIER HANS OPPSLAGSVERK AT COMPOSITION-MELODI ER GJORDT AV THESAURUS MUSICUS I 1743-1744 I LONDON. 

ISÅFALL KAN T.M. HA HENTET MATERIALE ELLER COPIERT/ COMPONERT UTFRA KILDER AV ELDRE KIRKE-MUSIC ELLER GAMLE FOLKETONER AV NORRØN ANGEL-SAKSISK OPPRINNELSE [-ELLER EN SAMMENBLANING AV DISSE TO].

AT DENNE SALMEN ENSIDIG ER AV ENGELSK OPPRINNELSE SLIK MAN HEVDER- ER EN SANNHET MED MODIFICATIONER SOM KAN DISCUTERES I DET LANGE OG DET BREDE...SÆRLIG NÅR MAN SELV I MODERNE TID FORANDRER- UTELATER OG OM-STRUKTURER TIL SIN EGEN FORDEL- OG BEVISELIG HAR FJERNET VERS 2 NYLIG- SÅ DET KUN GJENSTÅR 1 VERS- I DEN "NYE LANDSTADS REVIDERTE SALMEBOK".!! [..."UGRESS OVERALT OG INGEN SLÅR DET NED !!"]

NÅR DET GJELDER SELVE TONE-SETTINGEN OG COMPOSITIONEN HØRES DET UT SOM EN REIN KIRKEORGEL-COMPOSITION. 

OM DEN HAR VÆRT BRUKT PÅ ORGEL-TYPER FØR HAMMER-TECHNOLOGIEN OPPSTO PÅ ORGLER- FÅR DENNE KIRKE-ORGEL-TONEN ET SKIKKELIG LØFT OG TYNGDE (:MUSIKALSK SETT) VED BRUK AV DETTE PIPE-ORGLET I NIDAROSDOMEN- SOM IKKE ER AV DE MINSTE I LANDERT....DET STORE STEIN-LOKALET GIR EN UTROLIG ACUSTIC. 

DETTE AUDIO-OPPTAKET AV NRK ER KVALITETSMESSIG OG HISTORISK UNIKT- ETTER AT BEDRE TECHNIC INNENFOR RADIO OG TV-TECNICH OG LYD-OPPTAK OPPSTO PÅ 50-TALLET. 

ANTAGELIG OGSÅ DET ELDSTE LEVENDE  OPPTAKET VI HAR AV DENNE FLOTTE SALMEN. 

DEN ER COMPONERT FØR OPPFINNELSEN AV KIRKEORGLER OG PIPEORGLER- DERSOM ANALYSEN HER ER RIKTIG. 

OG FØR KIRKE-ORGLER BRUKTE MAN OFTE SPINETT OG CEMBALO. OG DA OPPHOLDER MAN SEG TIDSMESSIG ANTAGELIG NED MOT ÅR 1500 OG FØR DEN TID- NÅR DET GJELDER DENNE TYPE KIRKE-MUSIC-COMPOSITIONER. 

TECHNOLOGIEN MED HAMMER-ORGEL-PRINSIPPET [= PIANO-STRENG OG BEVELIG HAMMER VED VED BRUK AV CLAVIATUR] FORANDRET BÅDE LYD OG MÅTEN DET VAR MULIG Å SPILLE- COMPONERE PÅ- IFØLGE OTTAR GRIMSTAD.

IDAG KAN MAN SKALTE OG VALTE MED ELECTRONICH KIRKEMUSIKK DIGITALT- I ALLE VINKLER OG RETNINGER- ETTER AT HAMMOND-ORGLET OPPSTO.

DENGANG VAR DET KUN MATRIAL-TEKNISKE MULIGHETER TIL Å FORANDRE PÅ LYDEN.

ALTSÅ: EN SVÆRT GAMMEL- VERDSATT OG VELKJENT SALME-TONE I BRUK BÅDE I NORGE OG ENGLAND DEN DAG I DAG.

I UNITED KINGDOMS KJENT SOM: "GOD SAVE THE QUEEN".

RESEARCH: 10-07-2017. 
MECHLENBORG DATA-ARHIV.


Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE