Fotoalbum


OM OSS:

MECHLENBORG ARCHIVES
(NORGE-NORWAY)

MAIN WORKING AREA:

ROYAL FAMILY-TREES (WITH LINKS TO ROYAL HOUSES)
NORDIC ENGLISH AND NORTHWEST RUSSIAN HISTORY
SHIPS-HISTORY- YARDS- HURTIGRUTEN

MUSIC [MP3-WAW-MPG-MP4-WMV-WEBM] (LINKS A.O)
WEB-TELEVISION (LINKS)
NEWSPAPERS (LINKS)

LITTERATURE (E-BOOKS REFERANCER AND PHOTO)
OLD SAGA-LITTERATURE (E-BOOKS)
UNIVERSITIES (PRESENTATION OF IMPORTANT BOOKS)
SYMBOLIC- GRAFICH- LOGOS (PHOTO)

IMPORTENT POPULAR WEB-PAGES (LINKS)
SHAREWARE AND FREEWARE SECURITYWARE FOR PC (LINKS)
MAPS AND WEATHER (LINKS AND PHOTO)
MILITARY PAGES- RESCUE (LINKS AND PHOTO)

OUR FILM-UPLOADING ON INTERNET:
YOUTUBE.COM: 328
FACEBOOK.COM: 56
PICOSONG.COM: CA.100 MP3-SONGS (DOWNLOAD-ABLE)
A.O.

VI HAR VÆRT PÅ NETT SIDEN (REPRESETATED ON INTERNET SINCE) 1997.

BARE FRAGMENTER AV DISSE SIDENE EKSISTERER PÅ INTERNET I DAG:  DA SERVEREN VI BRUKTE DENGANG ER LAGT NED. (WIKIPEDIA.ORG WORLDROOTS.COM (BIRGITHE GASTEL LLOYD) OG ANDRE HENVISTE TIL VÅRE SIDER DENGANG).

[: SERVEREN VI BENYTTET MELLOM 1997 OG 2002: MAMUT.COM (SENERE OMDØPT MAMUT.NET) BLE ETTERHVERT NEDLAGT]. 

MESTEPARTEN AV HISTORIE-ARBEIDET DENGANG ER FLYTTET OVER REVIDERT OG FORNYET PÅ DENNE HJEMMESIDEN."ET LANDS IDENTITET ER FREMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE".

CHRONOLOGISK NØYAKTIG NEDTEGNET HISTORIE- ÅR FOR ÅR SOM  KONGEDØMMENE HAR KLART- VIA KONGELIGE SAGA-SKRIVERE MYNTSLAGERE OG BILLEDHUGGERE O.A.GJENNOM OVER 1000 ÅR I NORD-EUROPA.

"ET LAND UTEN HISTORIE ER ET FATTIG LAND"

MANGE KAN HA INTERESSE AV Å NEDGRADERE- NEDBYGGE NORGEs OG VÅRE NABOLANDs (:OFTE FELLES) ELDSTE HISTORIE........

ÅRSAKENE KAN VÆRE MANGE- MEN HOVEDGRUNNEN ER MANGEL PÅ (:DOKUMENTERT) HISTORISK TILHØRIGHET OG IDENTITET I VÅRT OMRÅDET...HVERKEN SPRÅKLIG ELLER HISTORISK....

ET SLAGS FORSØK PÅ Å INVADERE VÅRE LAND- IKKE BARE HISTORISK- MEN OGSÅ SPRÅKELIG OG CULTURELT...ALTSÅ FORSØKE Å: "BESTEMME HVOR SKAPET SKAL STÅ- I FRAMTIDEN......"

DET MANGLER ICKE PÅ CONSTITUIONS-FORMER  OG SAMFUNNS-SYSTEM UTI VERDEN I DAG- OFTE AV EN HELT ANNEN CHARACTER ENN KONGEDØMMENE I WEST-EUROPA TIL NÅ HAR VÆRT VANT MED.........

DET ER BLA: SNAKK KONKURRANSE (:EN ENORM CULTURELL KAMP PÅGÅR UTE I VERDEN IDAG) FRA ETTERKOMMERE AV DE FØRSTE BYDANNELSER OG 6000 ÅR GAMLE UTDØDDE OLDTIDS-BYER OH ICKE MINST CULTUR-KAMP FRA FRA NATURFOLK (:SOM FOR NOEN ÅRHUNDRER SIDEN VAR ANALFABETER- OG SOM IDAG BRUKER BÅDE CLOCKE COMPUTERE OG MOBIL-TELEFONER MED DEN STØRSTE SELVFØLGELIGHET). 

DE ELDSTE OG FØRSTE HØY-CULTURENE BRUKTE TALL OG SKRIFT-SYSTEMER. 6000 ÅRS GAMLE DYNASTIER (LENGE FØR PYRAMIDENE I EGYPT) HAR VÆRT MED Å UTVIKLE DET MODERNE VERDENS-SAMFUNNET OG DEN SAMFUNN-STRUCTUREN VI HAR I DAG. 

VERDEN HAR FÅTT SE MANGE HØY-CULTURER OPPSTÅ- OG SENERE GÅ TIL GRUNNE: SUMERERNES BABYLONIA- FAROENES EGYPT- GREKERNES HELLAS OG ROMERRIKET I ITALIA.

DET ENGELSKE KONGDØMME- OG MED ENGELSK SOM VERDENS-SPRÅK- Å DET AT HELE VERDEN STILLE CLOCKA ETTER LONDON (GMT) ER KANSKJE DET NÆRMESTE MAN KAN SAMMENLIGNE Å KOMME OLDTIDS-KULTURENE DENGANG.

DEN MODERNE VESTLIGE CULTUR ER FUNDAMENTERT PÅ: SKIPSBYGGING- OPPFINNELSER AV MOTORER- DATATECHNOLOGI- OLJE OG ATOM-CRAFT. DEN INDUSTRIELLE REVOLUSJON KOM RUNDT 1800-TALLET DA ENGELSKMENN FANT OPP DAMPMASKINEN OG SKRU-PROPELLEN.

DE FØRSTE BYDANNELSER I EUROPA KOM SVÆRT SENT: RUNDT CA.ÅR 1000.
MEN KORNDYRKINGEN HADDE NÅDDE JÆREN OG SØRLANDET FOR CA.6000 ÅR SIDEN.

FØR DET LEVDE HELE EUROPA PÅ FANGST OG FISKE-STADIET..SOM NOMADER- VED Å PINE Å PLAGE: FUGL FISK OG DYR- FOR SELV Å HA DET BRA. 

GREENPEACE SOM HJELPER 50 LANG BLÅHVAL (:VERDENS STØRSTE DYR- FORDI LIVET ER OPPSTÅTT I HAVET) OG VEGETARIANERE (60 MILLIONER AV DEM I INDIA) VAR ICKE OPPSTÅTT DENGANG. 

CONTACT:
E-POST: ROALDHMECHLENBORG@EPOST.NO


HELP US: (:DONATION):

01:
CONTO-NUMBER: O539 18 89092 (DNB)

02:
5126 8805 4267 8001 (MASTERCARD- SPAREBANK 1)

03:
5410 6300 5143 4576 (MASTERCARD- REMEMBER)

04:
5280 2110 0906 8365 (MASTERCARD- CRESCO)Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE