Fotoalbum

TEMPERATUR-CHANGES AMONG 784000 YEARS

INNLANDSISEN DEKTE HELE NORDEN/ SCANDINAVIA
FOR 11000 ÅR SIDEN.

KUN EN SMAL ÅPEN KYSTLINJE VAR BEBOELIG.

FARTØYER OG BÅTER VAR ENESTE FRAMKOMST-MIDLER PÅ DEN TIDEN 
LANGS NORSKE-KYSTEN.

I NORGE VAR MAN DENGANG TVUNGET TIL Å LÆRE SKIPSBYGGING FOR Å OVERLEVE...

SKIPS-KUNST OG KUNSTEN MED Å BYGGE SJØDYKTIGE FARTØYER UTVIKLET SEG GJENNOM 10000 ÅR:

THEREFORE: THE VIKINGS !

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE