Fotoalbum

A: NORGE - SVERIGE - DENMARCK- ENGLAND ? 4 KONGEDØMMER I LAG ???

B: UKRAINA TILHØRTE ENGANG ØST-GOTHER-KONGENE (:300-553 MED SITT URHJEM: GOTLAND I SVERIGE). GOTERNE HADDE SLEKTS-FORBINDELSER OGSÅ TIL "RUSSISK VIKING-TID" (:850-1240) OG DE RUSSISKE TZARENE FRA 850-1917- DA DET 1250 ÅRS GAMLE TZAR-DÖMMET BLE BRUTALT LIKVIDERT AV KOMMUNISTENE.

C

D: GODKJENT AV 2 FORSVARSMINISTER OG BEREDSKAPSMINISTER: BEGGE FRA ØST-FINNMARCK: OPPVOKST 17 MIL FRA ATOMUBÅTENE I MURMANCK-FJORDEN....!

E

F

G

H

I

J

K: RUSSLAND SAMARBEIDER MED KOMMUNIST-REGIMET I CHINA-SOM UNDER SOVJETUNIONEN (:1917 OG 1991) PGA: SANCTIONENE !!

L

M

N: 2018

O

P

Q: OVERSTYRING AV REGJERING OG STORTINGS-VEDTAK HAR SKJEDD FØR I "ANNERLEDES-FYLKET" FINNMARCK: UNDER KRAFT-UTBYGGINGEN I ALTAELVA I 1981.

R: SALGET AV FFR I HAMMERFEST (:TIL FRANKRIKE SOM DREPTE SITT KONGEHUS I 1790) SATTE SINNENE I KOK I KYST-FINNMARCK.

001: FLERE VAKSINEMONSTANDERE I VERDEN TROR PÅ EN KONSPIRASJONSTEORI- DER "DEN ONDE LEGEMIDDEL-INDUSTRIEN OG FARMASØYTENE" PRØVER Å OVERTA VERDENSHERREDØMMET. ENKELTE VAKSINASJONSMOTSTANDERE ER NEKTET INNREISE TIL AUSTRALIA.

002: "DEN GODE TID" UNDER GORBATSJOV JELTSIN PUTIN OG MEDVEDEV- HELT FRAM TIL DE URETTSMESSIGE SANKSJONENE MOT RUSSLAND 2014 PGA. KRISEN I UKRAINA. HISTORISK URETTSMESSIG FORDI: KIEV I UKRAINA VAR RUSSLANDS HOVEDSTAD I 370 ÅR FRA CA.900-TALLET !!!

007: SOVJETUNIONEN (:KOMMUNIST-STAT 1917-1991) DREPTE TZAR NICOLAI II OG DERMED OGSÅ DET 1200 ÅRS GAMLE TZAR-HUSET. (:FORBRYTELSEN FOREGIKK I 1918 I BYEN KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE). 70 ÅR MED "KALD KRIG" KOM I KJØLVANNET AV DETTE KONGEDRAPET. [:FRANKRIKE OG PORTUGAL HAR OGSÅ DREPT SINE KONGEHUS I 1790 OG 1908].

008: DEN RUSSISK-ORTODOKASE KIRKE HAR STEMPLET KOMMUNIST-REGIMETS DRAP PÅ TZAR NICOLAY II OG HANS FAMILE I 1918 SOM EN FORBRYTELSE ! (:5 MINUTTERS STILLHET RÅDET DA LEVNINGENE AV TZAR-FAMILIEN BLE TILBAKEFØRT BYEN ST.PETERSBURG).

009

010: NORGE HAR IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND SIDEN 1445 (: "DE KARELSK-RUSSISKE HERJETOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE 1222-1445). "KALMAR-UNIONEN" (1397-1526) OG VARDØHUS FESTNING (1306) OPPSTO PGA: DISSE KRIGENE.

013: ØVELSE MELLOM RUSSLAND KINA OG MONGOLIA HØSTEN 2018. MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN BRENTE 14 RUSSISKE BYER CA.ÅR 1240.

015: OM DEN RUSSISK-KINESISK-MONGOLSKE MILITÆR-ØVELSEN 11-09-2018.

016: MEN: DE PÅGÅENDE SANKSJONENE MOT RUSSLAND HAR NÅ SKAPT UVENTEDE NYE BÅND MELLOM RUSSLAND KINA OG IRAN....

017: UKRAINA OG KIEV HAR TILHØRT RUSSLAND SIDEN 900-TALLET !! MICHAIL GORBARSJOV TILLOT UKRAINA Å LØSRIVE SEG FRA RUSSLAND I 1991. EN UCORRECT AVGJØRELSE IFØLGE LANDETS 1200 ÅRS GAMLE HISTORIE !!

019: SANKSJONENE MOT RUSSLAND HAR LIKEVEL SKAPT ET KJØLIG FORHOLD I NORD-OMRÅDENE- SELVOM RUSSLAND IKKE HAR VÆRT I KRIG MED NORGE SIDEN 1445.

020: NORGE ENGLAND USA OG SOVJETUNIONEN VAR ALLIERT UNDER KRIGEN MOT NAZI-TYSKLAND I 1940-1945.

021: BARE 10% FELLESORD MED RUSSISK- FINSK (KARELSK) OG SAMISK- HAR SKAPT MANGE SÆREGNE EPISODER I FINNMARCK...HELT SIDEN VIKING-TIDEN !!

022: TZAR VLADIMIR MANOMACH (1113-1125 KIEV I UKRAINA) BLE NYLIG HEDRET VED EN MONUMENT-AVDUKING I MOSKVA AV PRESIDENT VALADIMIR PUTIN. FLERE RUSSISKE MARINE-FARTØY ER BÆRER GAMLE TZAR-NAVN I DAG: FKS:"PJOTR I" ("TZAR PETER DEN STORE" 1682-1725).

023: FØR 1991 VAR ALLE LAND ØSTENFOR VADSØ: KUN KOMMUNIST-REGIMER ELLER REPUBLICKER !! OG LANDENE VESTEN FOR VADSØ: KUN KONGEDØMMER !!

024: FINNMARCK: "FYLKET MELLOM VEST OG ØST" (:NORRØN OG ANGELSACHSISK CULTURE I MØTE MED FINSK-UGRISKE OG RUSSISK-SLAVISKE CULTURER...)

025

026: SKIP SOM SKAL JOBBE I DET ARCTISKE NORD- ET OMRÅDE MED STORE CULTUR-FORSKJELLER...

027

028

029

030: JAMMEN PÅ TIDE: ETTER NEDLEGGELSEN AV ALTA BATALJON OG HV17 I ALTA OG 12 ANDRE NEDLAGTE MILITÆRLEIRER NORDOM HARSTAD.

031

032

033

032

033

034

035

036

038

039

040

041

042

043

046

047

048

050

051

052

053

054

055

057

058

059

060

061

062

063

064

065

066

070.

071.

080.

082.

085

086

087

088

089

090

091

092

093

100

101

102

110

112

120

121

122

123

124

125

126

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

150

151

152

153. OM VARDØ-RADAREN

154: OM VARDØ-RADAREN. VARDØHUS FESTNING BLE GRUNNLAGT I 1306 MOT KARELSK-RUSSISK HERJETOKT I NORDEN.

155

156

157

158

159

160

161

170

171

172

173

178

180

181

190

191

192

193

200

213

214

215

216

217

218

219

220

221

230

231

232

233

234

235

236

240

241

242

245

246

247

248

249

250

251

252

255

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

280

281

282

290

291

300

310

320

340

350

351

352

353

354

360

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

381

382

383

390

400

401

405

406

410

411

420

430

431

432

435

440

450

459

460

461

462

463

464

466

467

468

470

510

520

530

540

541

545

546

547

548

549

550

551

552

560

561

562

570

580

590

591

592

593

594

595

596

597

598

600

NORWAY EUROPA WORLD- NEWS:  

A-L: SENASTE ACTUELLE NYHETER.

001-500:

OTHER NEWS REPRESENTED AFTER TEMA: CASE AFTER CASE: IN ORDER. 

(:ALSO OLDER NEWS AND REFERAT IN THE PAST). 

              

NO SPORT OR DISTURBING RECKLAME !!

VI UNNGÅR:

"NYHETER SOM IKKE ER NYHETER...." !

MOTTO:

"GIVE ME NEWS THAT I CAN USE".        

       

VI BRUKER KUN BLOCK-BOKSTAVER  [:LINAER A] LIKSOM VIKINGENE  [:FUTARCK-REKKEN] OG ROMERNE  [:LATIN BLOCK LINAER A] GJORDE. 

HELLAS [:GREECE ANTICK BLOCK ] OG RUSSLAND [:CYRILLICK BLOCK] BRUKER DETTE RYDDIGE ORDENS-MESSIGE SKRIFT-SYSTEMET- SOM DE ENESTE 2 GJENVÆRENDE LAND I HELE VERDEN I VÅR MODERNE TID !! 

VI ØNSKER (:NÆRMEST MILITÆR) ORDEN PÅ SKRIFT-SYSTEMENE I NORD-EUROPA- HVOR KUN DANSK TELEVISION [:DR) OG ENGELSK TELEVISISION [:BBC OG SKY-NEWS] HAR FORSTÅTT POENGET MED Å BRUKE BLOCK-SKRIFT I SINE NYHETS-SENDINGER- I EN VANSKELIG TID- PÅ SÅ MANGE OMRÅDER...!! 

RUSSISK TELEVISION HAR ALLTID BRUKT BROCKT BLOCK-SKRIFT- OGSÅ FØR 1991 [:SOVJETUNIONEN]- ANTAGELIG HELT SIDEN RUSSISK VIKINGTID (850-1220) OG GOTERTIDEN (300-600).

"LINDIS-FARNE-BIBELEN" (:FRA CA.ÅR 793 I UNITED KINGDOM)- SKAL VÆRE DET FØRSTE EKSEMPEL PÅ INNFØRSEL AV FREMMEDE BOKSTAV-TYPER (:BESLEKTED MED ARABISKE SKRIFT-SYSTEMER) SOM ICKE HAR RØTTER I VIKINGENES RYDDIGE BLOCK-FUTARCK-SKRIFT (:700-1100)- EN ARV MAN OVERTOK ETTER ØST-GOTERNE (300-600)!!

BÅDE ARABISKE OG KINESISKE SKRIFT-TEGN M.FL. ER KAOTISK I SIN OPPBYGNINGS-FORM: [:KOMPLISERT OG TOTALT UHENSIKTSMESSIG] !! 

[:DISSE KOMPLISERTE SKRIFT-SYSTEMENE FORHEFTER OGSÅ COMPUTERE OG MOBIL-TELEFONER OG GJØR DEM TREGERE PGA: KRAV TIL HØYT GRAFIKK-MINNE].

THEREFORE: "MECHLENBORG ARCHIVES" SKRIVER KUN MED RYDDIG BLOCK-SKRIFT !

AUTOMATICALLY NEWS: PAGE AFTER PAGE.

SIDENE ER NUMMERERT: OG KAN LETES OPP UNDER VISNINGS-VINDUET - OG ÅPNES I ET EGET VINDU (:FULLSKJERM) VED HÖYRE MUS-CLICK.

UPDATES: 

USUALLY EVERY WEEK. 

(:ESPECIALLY ON TOP- ACTUALLY CASES) !

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE