Fotoalbum

HARALD HAARFAGRE OG SNEFRID SVÅSESDATTER SOM VAR JOTN ELLER LAPP/ SAME/ FINN. NORSK FRIMERKE.

HÅKON DEN GODE. HALVBROR TIL EIRIK HARALDSON BLODØKS.

MYNT AV EIRIK BLODØKS. FUNNET I ENGLAND.

ERIK I HARALDSON- I EN RUSSISK FRAMSTILLING.

OM:
DRONNING GUNNHILD "KONGSMOR" G.M. EIRICH I HARALDSØNN "BLODØKS" (933-935-960) SØNN AV HARALD HAARFAGRE 865-933- KONGE AV NORGE- AVALDSNES I HAUGESUND/ ROGALAND. 

QUEENANGER= "DRONNING-FJORDEN"= KVÆNANGEN I NORDTROMS. NAVNET MINNER OM AT GUNNHILD OSSURDATTER (:OTTARDATTER ??) LOPP KOM HERIFRA OG BLE DRONNING AV NORGE (:OGSÅ AV ENGLAND EN KORT TID). ERICH I HARALDSON "BLODØKS" FANT HENNE I ØKSJORD-OMRÅDET CA. 5 MIL FRA KVÆNANGEN. HAN HADDE SEILT I "ØSTERLED" PÅ "BJARMELANDSFERD" = KOLA-HALVØYEN OG KREVD SKATT HER.

URGAMLE SKATTEKRAV SOM OGSÅ HÅLÖYGEN OTTAR (:OMLAG 890) FORETOK 40 ÅR TIDLIGERE. OTTAR BODDE NORDLIGST AV ALLE NORDMENN FORTELLES DET I KONG ALFRED THE GREATS "OSARIUS VERDENSHISTORIE". 

OSLO-HISTORIKEREN: GUSTAV HEBER I SIN BOK "NORSK ADEL" (:UTK. 1936>>) MENER "OTTAR JARL" MEST SANNSYNLIG MÅ HA BODD I NORDTROMS: QUEENANGEN (ALTEIDET). FOR NORDOM HAN BODDE DET BARE FANGSTFOLK (:NOMADER)= FINNMORCK (:LIKSOM I "FINLAND" OG "SJÖFINN" "FJELLFINN" (ELDRE UTRYKK FOR LAPP LOPP OG SAME).

TYPISK NOK DÖPTE NORDEN FJELDSKJE DAMPSKIBS SELSKAB [:NFDS] I TRONDHJEM ALLE FARTÖYER MED KONGE- ELLER JARL-NAVN. 2 AV DEM BLE DÖPT "OTTAR JARL".

KAPTEIN I FFR-HAMMERFEST OG FORFATTER AV BOKA "FFR 75 ÅR 1916-1991" NEVNER GUNNHILD OSSURDATTER OG ERICH I HARALDSÖNN SITT MÖTE I VEST-FINNMARCK- PÅ SIDE 17 I SAMME BOK.

OGSÅ ISBREENE: "ØKSFJORD-JØKULEN" OG "HARDANGER-JØKULEN" I OMRÅDENE QUEENANGER OG HARDANGER [:DE ENESTE 2 MED DISSE NAVN I NORGE] BEVITNER AT SNORRE STURLASSONS HISTORIE ER SANN.

ERICH I HARALDSON 933-935 NORGES KONGE- BODDE SAMMEN MED FAREN: HARALD I HAARFAGRE 865-933 NORSK KONGE- PÅ AVALDSNES KONGSGÅRD I YTRE HARDANGER.  

SNORRE NEVNER GUNNHILD OSSDURDATTER LOPP "I NORDRE HÅLØYGELAND" I BØKENE: EIGLA= EGILS SAGA- HEIMSKRINGLA OG OLAV TRYGVASSONS SAGA.

"... BODDE BLANDT LAPPENE- OG VAR GAMMEL- MEN UVANLIG PEN..." SIER SAGAEN.

ORDET "LOPP" (JFR: LOPP-HAVET") BRUKES FORTSATT PÅ KOLAHALVÖYA I BETYDNINGEN LAPP=SAME=FINN (JFR: FINNMARK FINLAND).

EN HISTORIE-BOK SOM MANGLER FORFATTER-NAVN: "HISTORIA NORVEGIÄ" SOM UTKOM I PERIODEN ETTER SNORRE STURLASSONS SAGA-LITTERATUR- MENER HUN BODDE I DENMARCK. 

GRUNNLEGGEREN AV OSLO BY- OG KONGE AV NORGE OG ENGLAND: HARALD HARDRÅDE 1045-1066 EKTET EN RUSSISK-FÖDT DRONNING: ELISABETH AV KIEV 

ELISABETH VAR DATTER AV TZAR JAROSLAV 1 BOSATT I HOVEDSTADEN I UKRAINA= RUSSLANDS HOVEDSTAD I 370 ÅR- OG BRENT NED I 1340 SAMMEN MED 14 ANDRE RUSSISKE BYER AV MONGOLSKE KRIGERSTAMMER- ÖST FOR URAL-FJELLENE.

RUNDT 1070 FLYTTET ELISABETH AV KIEV FRA ENGLAND TIL ÖSTLANDS-OMRÅDET- RUNDT OSLO-(:VIKEN) ETTER 1066 (..OG LEVDE NOEN ÅR ETTER HAN...) 

DERFOR KAN OGSÅ GUNNHILD OSSURDATTER AV QUEENANGEN I NORD-TROMS (:LIKSOM ELISABETH 1: DRONNINGER AV NORGE OG ENGLAND) HA VÄRT BOSATT SOM NEVNT I "HISTORIA NORVEGIÄ" LENGERE SÖR:  BLANT KONGER I DENMARCK- ETTER ERICH I HARALDSÖNN "BLODÖKS" DAGER- DA ANDRE KONGER OVERTOK I ENGLAND RUNDT ÅR 950.

I NORGE OVERLOT PÅ DENNE TIDEN KONG ERICH I HARALDSÖNN TRONEN TIL SIN HALVBROR: HÅKON I HARALDSÖNN "DEN GODE" (CA.930-960).

"BJARMELANDSFERD" OG SKATTE-OPPKREVING FORETOK SOM NEVNT HÅLØYGKONGEN OTTAR I 890- HVORETTER HAN SEILTE TIL KONG ALFRED "THE GREAT" (:840-899)- AV ENGLAND SAMME ÅR. 

HISTORIKEREN GUSTAV HEBER MENER I SIN BÖKER: "NORSK ADEL" UTK: OSLO BLA.1939 (:OG I BOKA "HAALOGALANDS URTID OG FORTID")  AT OTTAR BODDE I NORD-TROMS. ANTAGELIG PÅ ALTEIDET [:10 MIL FRA VERDENS STØRSTE HELLERISTNINGS-FELTER (:FORDELT PÅ 5 REGIONER) I ALTAFJORDEN]. 

EN MENGDE OLDSAKS-FUNN FRA VIKINGETIDEN ER GJORDT I ALLE DISSE OMRÅDENE.
I ALTAFJORDEN ER DET GJORDT FUNN (:1930 LATHARI) AV NORGES STÖRSTE NORMANNER-SMYKKE I SÖLV (412 GRAM).

SVERD FRA VIKINGTIDEN I VEST-FINNMARCK ER FUNNET I LOPPA (BERGSFJORD 1947)- SÖRVÄR- INGÖY TAMSÖY OG LADNJA (:2 SISTNEVNTE I PORSANGER) OG I NORDKAPP (:GJESVÄRSTAPPEN). I ÖSTFINNMARCK VED MORTENSNES (:ET SVERDHJALT).

OPPRINNELSEN TIL HÅRFAGREÆTTA ER: VESTFOLD/ TØNSBERG-OMRÅDET DER FLERE VIKINGSKIP BLE FUNNET. HARALD FLYTTET TIL ROGALAND OG AVALDSNES NÆRT HAUGESUND. HANS FAR VAR: HALFDAN SVARTE. 

HARALD HÅRFAGRE HADDE MANGE KONER (OGSÅ RAGNHILD "AV OPPLANDENE") OG GJENNOM EN AV DEM: ÅSA HÅKONSDATTER HLADE I TRØNDELAG- BLE HÅRFAGREÆTTA INNGIFTET MOT "HÅLØYGEÆTTA" SOM ER DEN ELDSTE STAMTAVLE I NORGE- MED UTGANGSPUNKT PÅ CA.300-TALLET. KALT "FÖR-KRISTEN TID" ELLER "GUDE-TIDEN".

"GOTER-TIDEN" PÅ 300-TALLET- MED SITT URHJEM PÅ GOTLAND I SVERIGE. DISSE NORRÖNE FOLKESTAMMENE GRUNNLA ETTERHVERT DE FÖRSTE KJENTE DYNASTIENE "ÖST-GOTERNE" NORDOM SVARTEHAVET I UKRAINA. NAVN PÅ DISSE GOTER-KONGENE ER IDAG BEVART. OGSÅ "VEST-GOTERNE" MED BOSTNINGS-OMRÅDER HELT TIL SPANIA: STAMMET FRA GOTLAND I ÖSTERSJÖEN.

PÅ BJARKÖY VED HARSTAD FINNES VERDENS NORDLIGSTE SLEKTSTRE FRA VIKING-TIDEN (:ASBJÖRN SELSBANE OG TORE HUND M.FL CA.900>>), OGSÅ STORMANNS-ÄTTER PÅ TRONDARNES OG BJARKÖY LENGERE NORD- FORETOK SEILINGER TIL BJARMELAND (:EN URGAMMEL SEDVANE-RETT BLANDT HÅLÖYG-KONGENE- FORETATT KANSKJE HELT FRA 300-TALLET..DA DEN FÖRSTE AV DEM: SAUMING (JFR: "BÅTSAUM") OG "SKI-DRONNINGEN" SKADE TJASSESDATTER DUKKER OPP I DEN TIDLIGSTE DEL AV NORRÖN SKREVEN HISTORIE.

YNGVEFREY I UPPSALA/ SVERIGE....
SAUMING I HÅLØYGELAND
SKJOLD I LEJRE I DANMARK- OG IKKE MINST 
BALDER/ BALDEGG I YORK-OMRÅDET I ENGLAND VAR:

BRØDRE OG SØSKEN....ALLE NEMLIG MED FELLES FAR:
ODIN. (:4 SØNNER AV HAM). 
   
ODINSDAG TORSDAG FRØYASDAG
WEDNESDAY THURSDAY FREIDAY
MITTWOCH-DONNERSDAG. FREITAG

I RUSSLAND UTTALES TALLET 1= ODIN
I KINA UTTALES TALLET 2= TAO

TO: FARGER SORT OG HVIT=TAOISME= (:SJACK-BRETT= SJOCK-BRETT)

   
DET FANTES I SOLØR/ ØSTLANDS-OMRÅDET VED OSLO- ENGANG EN ELDGAMMEL KONGEÆTT: "SOLVE-ÆTTA".     

DEN OG ANDRE GAMLE ÆTTER [BLA.ROGALAND/ HORDALAND (:FØR HARALD HÅRFAGRES TID) SKAL JEG ENGANG PRØVE Å FÅ LAGT INN PÅ DENNE SIDEN.

MESTEPARTEN AV DISSE ÆTTENE BLE LIKE FØR WW2- BEHANDLET/ SYSTEMATISERT AV HALFDAN KOTH. HAN BRUKTE DEN ISLANDSKE SAGA-LITTERATUREN OG ANDRE KILDER I DET HISTORISKE ARBEIDET].

VIKTIGE BØKER INNENFOR DISSE FELT BLE OGSÅ SKREVET AV: P.A. MUNCH: "NORRØNE GUDE OG HELTESAGN". SOM UTKOM FLERE GANGER MELLOM 1850-1900 OG FREMDELES ER Å FÅ TAK I- I MODERNE UTGAVER.

HÅRFAGRE-ÆTTA STAMMER FRA UPPSALA- NORDOM STOCKHOLM- TILBAKE TIL GUDE-HOVENE DER- OG ODIN-DYRKELSEN DER I "GUDE-TIDEN". 

STAMFAR TIL YNGLINGEÆTTA I UPPSALA- OG DERMED OGSÅ DEN SENERE HÅRFAGRE-ÆTTA I TØNSBERG-OMRÅDET OG ROGALAND ER: YNGVE-FREY. SVENSKENES ELDSTE SLEKSTBOK ER "YNGLINGETAL". SKREVET OGSÅ DEN PÅ ISLAND.

HÅLOGAÆTTA- MED HOVEDSÆTE I NAMDALEN [:NAUMEDØLA] OG HÅLØYG-JARLENES STAMFAR ER: SAUMING/ SÆMING GIFT MED SKADE [ANG-SACHS: SKATE= GÅ PÅ IS ELLER SNØ]. SKADE VAR SKI-DRONNING OG AV JOTNE-ÆTT. 

HÅLØYGE-ÆTTENS HSITORISKE HOVEDKILDER ER: "HÅLØYGJATAL" OG "HÅKONARMÅL"- DEN FØRSTE NEDTEGNET [:AV ØYVIND SKALDESPILLER SOM FLYTTET FRA HÅLØYGELAND TIL ISLAND] I 962.

DERSOM AVDØDE HANS LINDKJØLEN D.E. [:FORFATTET 12 BØKER I NORDISK HISTORIE] SOM JEG HADDE KONTAKT MED I BREV OG TELEFON-FORM FOR 20 ÅR SIDEN PÅ ØSTLANDET HADDE RETT:>

"SAMER/ FINNER/ LAPPER OG JOTNER ER SAMME FOLKEGRUPPE". HAN HADDE SELV ENGANG LEST I ET GAMMELT NORSK LEKSIKON- NETTOPP DENNE FORKLARINGEN: JOTNER= SAMER.

DA KAN DET BETY AT NORGE- GJENNOM HISTORIEN [: I TIDSROMMET 300- 950 HAR HATT 3 SAMISKE DRONNINGER- SOM LAR SEG DOKUMENTERE GJENNOM DEN GAMLE ISLANDS-LITTERATUREN- NEMLIG:
01:
SAUMING G.M. JOTNEN OG SKIDRONNINGEN SKADE/SKATE. [SAUMING ER STAMFAR TIL HÅLØYGE-ÆTTA]
02:
HARALD HÅRFAGRE G.M. SNEFRØYD SVÅSESDATTER- OG BARN MED HENNE.
03:
EIRIK I HARALDSON BLODØKS G.M. GUNNHILD FRA FINNMORK/ NORDRE HÅLOGALAND.

DET BETYR VIDERE- SOM JEG OGSÅ SA TIL MIN BARNDOMSVENN/ PROFESSOR I SAMISK HISTORIE OG MYTOLOGI VED UNIVERSITET I TROMSØ: OLE HENRIK MAGGA/ KAUTOKEINO: 

"SAMENES ELDSTE HISTORIE- FØRST SOM LAPPER/FINNER OG SAMER- FØR DEN TID SOM "JOTNER"- LIGGER ALT BEVART I DEN ISLANDSKE SAGA-SKRIVINGEN. INGEN HAR TATT DET FRAM- JOBBET MED DET- OG DET STÅR I FARE FOR Å FORSVINNE I GJEMSEL OG GLEMSEL TIL EVIG TID".

(NÅR DET GJELDER UTSTREKNINGEN OG STØRRELSEN PÅ BEGREPET OG NAVNET "HÅLOGALAND": SKRIVER HALVDAN KOTH CA.1940 I BOKA "NORSK ADEL [:UR-ADEL] AT HÅLØYGE-LANDS GRENSER GIKK VED LOPPA. ALTSÅ: TRØNDELAG TIL LOPPA.

INGER TIL AUSTRÅT/ TRØNDELAG HADDE KOBBEVEIDER PÅ SØRØYA I FINNMARK PÅ 1500-TALLET. MEN JEG MENER Å HA LEST ENGANG AT SØRØYA SKAL HA TILHØRT DE GAMLE NORSKE KONGENE.[DETTE LIGGER MULIGENS FORKLART I EN AV BØKENE TIL NIELS A. YTREBERG/ TROMSØ- ELLER AXEL COLDEVIN`S: "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORDNORGE" SOM BLE SKREVET PÅ DØNNA/ HELGELAND.

DEN FØRSTE KIRKEN SOM BLE BYGD PÅ 1500-TALLET I VEST-FINNMARK BLE LAGT TIL SØRØYA/ HASVÅG- OG ALT INNE I FJORDENE [ANGÅENDE KIRKENE] BLE AV DE GEISTLIGE PÅ DEN TID STYRT FRA SØRØYA. [JFR: ALTA HISTORIE BD.1. FORFATTER: JENS PETTER NIELSEN PÅ OPPDRAG AV ALTA KOMMUNE].

EIRIKS HARALDSON BLODØKS HALV-BROR VAR DEN NORSKE VIKING-KONGEN: HÅKON I HARALDSSON ADELSTEINSFOSTRE "DEN GODE" 930-960.

SNORRE STURLASON [:SKALD FRA ISLAND]- FORTELLER I "HEIMSKRINGLA" OG "EIGILS SAGA" [:"EIGLA"]:

DA KONG EIRIK I HARALDSSON BLODØKS 9333-935- HADDE VÆRT PÅ "BJARMELANDSFERD" [:KOLA-HALVØEN] TRAFF HAN PÅ SEILINGA HJEMOVER TIL ROGALAND- EN UVANLIG PEN/ VAKKER ELDRE KVINNE I FINNMARCK- SOM HAN EKTET OG TOK TIL VIV [:ANG-SACHS: WIFE]. HENNE GJORDE HAN TIL DRONNING AV NORGE.

HAR UNDERSØKT WWW.WIKIPEDIA.ORG/ ENDEL SAGA-LITTERATUR M.M. OG HISTORIEN STEMMER OVERENS MED DEN NORRØNE SAGALITTERATUREN. 

LIKEVEL SÅES DET TVIL I "HISTORICA NORVEGIAE" AB.1100- DER MAN PÅSTÅR AT GUNNHILD SKAL HA VÆRT FRA DANMARK- OG I FAMILIE MED DE FØRSTE DANSKE KONGER. DE LÆRDE STRIDES.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE