Fotoalbum

FRAGMENTS OF RUSSIAN PEOPLE- WHO WAS SEATTLE DOWN I TROMS AND FINNMARCK FROM MODERN TIME- THE POMOR-TIME [:1725-1917] AND BACK TO ANCIENT AND OLD TIME.

ABOUT NORRØN ARCHEOLOGICAL EQUIPMENT- FOUND ON RUSSIAN AEREA [- ALSO THINGS FROM POLAND AND GERMANY WHO BELONGS NORRØN TIME OR OLDER AGE ].


RUSSISK [:SLAVIC]- FINSK OG SAMISK [:FINNISH-UGRISH= URALSKE SPRÅK-GRUPPER] HAR CA. 05-10 % FELLES-ORD MED NORDISK OG ENGELSK [:NORRØNT OG ANGEL-SACHSICH].

[HERE: SOME EXAMPLE ON ARCHEOLOGICAL TRACK BETWEEN RUSSIAN AND NORRØN CULTURS AMONG YEARS]

01:
THE KAM-CERAMIC-CULTUR IN PASVIK-VALLEY [:VARANGERFJORDEN] FROM AB.2000 BC SEEMS TO HAVE CONNECTION TO CHINA> AS THE ORNAMENTIC ON THE FRAGMENTS [:2000 OF THEM IS FOUND AT A PLACE: VAGGETEM/ NOATUN IN PASVIK]] HAV E SAME ART AS IN CHINA ON SAME TIME.

01: WORLD OLDEST SKI [:USED TO SKATE ON SNOW IN WINTER-TIME] IS FOUND IN RUSSIA/ RUSSLAND. ALSO IN VARANGER  VERY OLD SKI IS FOUND [: NEAR VARANGERBOTN]. SOME OF THE OLDEST ARCHEOLOGICAL SKIES FOUND IN NORWAY.

02:
GAMLE SAGN EVENTYR  I ØST-FINNMARK OG VARANGEROMRÅDET- HAR LIKHETS-TREKK MED SAGN I HIMALAYA OG TIBET. OGSÅ "GRENEVEVEN" SOM BRUKES BLANDT SAMER/ LAPPER/ FINNER/ FOREKOMMER FORTSATT IDAG I TIBET-OMRÅDET.

02:
THE CARELIAN NECKLESS [NORR:"BRONSE-SMYKKE"] FOUND IN GROUND IN KVÆNANGEN/ NORTH-TROMS [:A HORSE WITH MOVING LEGS] IS THE SAME KIND OF ART- AS IS SHOWN ON PHOTO IN THE NORTH-SWEDISH BOOK: "VESTERBOTTENS HISTORIA". ALSO HERE THE HISTORICAL RESEARCH MEAN IT IS A CARELIAN PRODUCT.

03.
THE BAUTA-STONE IN VARANGER [:MORTENSNES] IS PERHAPS RAISED BY RUSSIA VIKINGS- AFTER A OLD STORY TOLD OVER HOUNDREDS OF YEARS [:SAGN/ SAGA] -IN VARANGFJORDEN. 

03:
A VIKING-SHIP WAS FOUND OUTSIDE THE KOLA-COAST AB. 15 YEARS AGO. MENTION ON NRK-TEXT TELEVISION ON SAME TIME.

IN THE OLDEST DOWN-WROTED BOOK IN RUSSIA [:"THE NESTOR-CHRONICLE" OR "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" WROTED IN KIEV-UKRAINA AB.1100] THE RUSSIAN [>FROM SWEDEN IN ROOTS/ LINES] VIKINGS ALSO WAS CALLED: "VARJAGER". THIS WORD PERHAPS HAVE CONNECTION WITH THE WORD: VARANGER".

05:
HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263 KING IN NORWAY- ALLOWED AND LET A GROUP OF RUSSIAN PEOPLE [:BJARMERE FROM KOLA] SEATTLE DOWN IN MALANGR IN 1238 IN TROMS ON THE NORTH SIDE OF THIS FJORD. THEIR ARGUMENTS FOR SEATTLEMENT WAS TROUBLE WITH THE MONGOL-FIGHTERS AND DJENGIS KHAN.

AS THIS STORY TELLS: ALSO BJARMELAND [:KOLA] FAR IN NORTH HAD CONNECTION WITH THE MONGOL-WARS WHO STARTED ON RUSSIA FROM THE FAR EAST AND AFTER 1222.

AS WE KNOW 14 CITIES/ TOWNS WAS BURNED IN RUSSIA BY THE MONGOLS: RUSSIA MAIN-CAPITOL ON THAT TIME: KIEV [:BURNED IN 1240] AND ASLO MOSCOW. [REFERANSER: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" OSCAR ALBERT JOHNSEN. CHRISTIANIA 1922 A.O. MATRIALES].

06:
SAGN HISTORIER OG STEDSNAVN I FINNMARK OG HELT NED TIL RANA [:RØSSVATN] BÅDE BLANDT SAMER OG NORMENN- FORTELLER OM DEN UROLIGE TIDEN I NORD-NORGE [:"TSJUDE-TIDEN"/ "TSJUDE-SAGNENE ER SAMENES BETEGNELSE FOR DE SAMME KRIGENE].

DENNE PERIODEN VARTE I CA. 220 ÅR- INNTIL "WARDØHVS BORG" VARDØHUS FESTNING BLE ANLAGT I 1360 AV KONG HAAKON V MAGNUSSON (1299-1319) "SOM VERN MOT ØST". 

DE RUSSISKE TSARENE "OPPFORDRET TIL DE KARELSKE HERJE-TOKTENE" LANGS DEN NORDLIGE DEL AV NORSKE-KYSTEN- IFØLGE DEN FINSKE BOKEN "SUOMI".

DETTE MOTBEVISES I BOKEN "VARDØHUS FESTNING 650 ÅR. JUBILEUMSSKRIFT". HER SIES DET AT DET VAR "NORD-RUSSERE" SOM FORETOK ATTACKENE I NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE FRA 1222-1445 UTEN AV Å HA BLITT STYRT AV STOR-FYRSTEN I NOVGOROD.

ORDET "NORD-RUSSER" ER FOLK-GRUPPER RUNDT KVITSJØEN OG SØRLIGE KOLA-HALVØYEN (:FOLKE-SLAG BOSATT NORDOM KARELEN).

HÅLØYGEN OTTAR SOM I 890 SEILTE TIL BJARMELAND (:DVINA-ELVEN OG SMÅBYEN UMBA PÅ SØRLIGE KOLA-HALVØYEN) FOR SKATTE-OPPKREVING KOLA FORKLARER KONG ALFRED THE GREAT (871-899) VED BESØKET I ENGLAND AT "BJARMER"  (=NORD-RUSSERE) TRODDE PÅ GUDEN "JUMALA". 

ALTSÅ TRODDE "NORD-RUSSERE" PÅ SAMME GUD  "JUMALA" "IMALA" "IBMIL" SOM:

FINLAND KVÆNLAND SAMELAND KARELEN OG ESTLAND (OGSÅ UNGARN PGA. HUNER-KRIGENE FRA ØST CA.400).

ALLE DE HER NEVNTE LAND OG OMRÅDER TILHØRER DEN FINSK-UGRISKE FOLKEGRUPPEN.

NOMADE-FOLK SOM OPPRINNELIG TILHØRER GAMLE FISKE- OG FANGST-KULTURER I DE ARKTISKE NORD-OMRÅDENE HELT TIL SIBIR ALASKA OG GRØNLAND.

NOMADISKE FOLKEGRUPPER UTEN BRUK AV SKRIFT-SYSTEMER. NATURFOLK SOM IKKE BEHERSKET METALL-KUNST (ANNET ENN Å SMELTE TINN) OMTALT I GRESK OG ROMERSK OLDTIDS-LITTERATUR SOM "SKRIDT-FINNER" (Å GÅ PÅ SKI).

OG I DE ARCTISKE OMRÅDENE: FINNISH-UGRISH MED RØTTER TIL ALTAISKE OG URALSKE SPRÅK-GRUPPER.   

"NØTEBORG-FREDEN"  I 1323 VAR ET FORSØK FRA BÅDE RUSSLAND OG DE NORDISKE LANDENE TIL Å FÅ SLUTT PÅ DE KARELSK-RUSSISKE HERJETOKTENE.

GRENSE-FORHOLD MELLOM LANDENE BLE GJENNOMGÅTT OG KLARLAGT (: HISTORISK HELT TILBAKE TIL HARALD HÅRFAGRE (865-933) OG OTTAR (890) BJARMELANDS-FERDENE FØR 890 (FORETATT AV HÅLØYG-JARLENE FØR OTTAR- KANSKJE HELT TILBAKE TIL DEN SAGNMESSIGE HÅLØYG-KONGEN SAUMING CA.300- SØNN AV ODIN).   

AT DE MONGOLSKE HORDENE BRENTE HOVESTADEN KIEV [:1240] I VEST-UKRAINA OG MOSKVA SAMT 14 BYER I RUSSLAND- KAN HA VÆRT EN AV GRUNNENE TIL DEN PLUTSELIGE EKSPANSJONEN MOT VEST AV RUSSERE OG KARELERE I PERIODEN 1222 OG FRAMOVER.

MAN VALGTE HELLER KAMP OG STRID MED HAALØYGER OG NORDMENN I VEST ENN Å UTFORDRE MONGOLENE OG DJENGIS KHAN`S [:M.FL.] INNTOG I RUSSLAND.

NORGE DENMARCK OG SVERIGE OPPRETTET PGA U-FREDEN OG KARELSKE OG NORD-RUSSISKE  HERJINGENE: EN FORSVARS-UNION "CALMAR-UNIONEN" (1398-1526).

"CALMAR-UNIONEN" VAR I DETTE TIDS-ROMMET STØRRE I AREAL OG LAND-OMRÅDER ENN RUSSLAND:

PGA: NORGE SVERIGE DENMARCK ISLAND GRØNLAND FÆRØYENE SHETLAND ORKAN-ØYENE OG SVALBARD.

I 1444 UNDER "CALMAR-UNIONEN" FORETOK "SVEA-NORMEN" ET GJENGJELDELSES-TOKT HELT NED TIL KVITSJØEN KYSTEN AV NORDKARELEN OG DVINA-OMRÅDET. I 1445 VAR FREDEN MED DENMARK-NORGE ET FAKTUM.

MEN SVERIGE OPPLEVDE TIDVIS NOEN FÅ ATTACK ENNÅ I CA.50 ÅR ETTERPÅ.

KONG GUSTAV WASA TRAKK SEG UT AV UNIONEN I 1526 SOM DERVED BLE OPPLØST ETTER FRED SIDEN 1445.

FOR SVERIGES VEDKOMMENDE FRED ETTER CA.ÅR 1500.    

DEN SISTE BJARMELANDS-FERDEN AV NORSKE SEN-VIKINGER BLE FORETATT I 1222.

RESTENE AV NORRØN KULTUR OG SPRÅK I RUSSLAND AVTAR ETTER CA.1250 OG DET FINNES FÅ GJENVÆRENDE SPOR AV FELLES NORSK-RUSSISK VIKINGTID.

NOEN FÅ SPRÅK-EKSEMPLER OG FELLES-ORD FINNES LIKEVEL:

TALLET 1= ODIN (ОДИН)
HONNING= MJØD (МИОД)
NY GÅRD= NOVGOROD ( НОВГОРОД)
BORG= (БОРГ)

07:
SØLVSKJE FUNNET PÅ MORTENSNES PÅ ÅRØYA I ALTAFJORDEN- SOM KAN SPORES TILBAKE TIL EN RUSSE-GRAV ER FRA 1609. [REFERANCE: ALTA-BOKA 2012

07:
MANGE FOTO FRA SØRVÆR- ØKSFJORD HAVN OG HAMMERFEST HAVN AV RUSSISKE SKUTER I POMOR-TIDEN.

07:
TROMSØ MUSEUM- UTSTILLINGER: AV TING OG UTSTYR- KJØPT I TROMS OG FINNMARK UNDER POMOR-TIDEN.

08:
RUSSISK GRAV PÅ LOPPA KIRKE-GÅRD. STEINEN HER HAR KYRRILSKE BOKSTAVER [:RUSSISK SKRIFT/ LETTERS].

09:
RUSSISK KIRKEGÅRD PÅ ELVEBAKKEN I ALTA SENTRUM FRA WW2.

10:
RUSSISKE RUTESKIP GIKK I TRAFIKK FØR 1917 [:THE RUSSIAN OKTOBER-REVOLUTION] FRA VARDØ I ØST-FINNMARK LANGS KOLA- NED TIL KVITEHAVET. BLA: ET SKIP: "NICOLAY EMPEROR II". DISSE SKIPENE VAR AV OMENTRENT SAMME TYPE SOM DE NORSKE HURTIG-RUTEN PÅ DENNE TIDEN.Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE