Fotoalbum


OTTAR`S BOSTED I TROMS:

HISTORIE-FORFATTER I NORGE/ OSLO I 1939 SKRIVER I BOKEN: "NORSK ADEL":

S.20:

"I DEN OVERSETTELSE FRA LATIN TIL ANGELSAKSISK, SOM KONG ALFRED DEN STORE FORETOK ELLER LOT FORETA I OROSIUS`HISTORIE, ER REFERERT EN DEL AV, HVA HÅLOGALENDINGEN OTTAR CA. ÅR 880 HAR FORTALT OM SEG SELV OG OM HÅLOGALAND OG FINNMORK. HAN OPPLYSER OM SEG SELV, AT HAN VAR EN AV DE FØRSTE MENN DER I LANDET, OG AT HAN BODDE NORDLIGST AV ALLE NORDMENN".

S.21:

"VI ANSER DERFOR DENNE ÆTT OG DERMED OGSÅ OTTAR SELV SOM TILHØRENDE NORSK URADEL. VI HØRER OM HAM, AT HAN INNKASSERER SKATT HOS SAMENE HELT BORT TIL ELVEN VARSUGA PÅ KOLAHALVØYA (VÅR KILDE FOR DET SISTE ER FRITJOV NANSENS BERETNINGER I: NORD I TÅKEHEIMEN. KRISTIANIA 1911, PG 130 FF.)

"HER ER ET OVERMÅTE TUNGTVEINDE MOMENT, AT OTTAR SELV OPPLYSER, AT NORDENFOR HAM FANTES DET INGEN NORSK SUVERENITETSINNHAVER. HAN HAR SÅLEDES INNEHATT DEN UMIDDELBARE.."

S.22:

"...SUVERENITET OVER HELE DEN NORDLIGSTE DEL AV DET GAMLE NORSKE SKATTLAND FINNMORK HELT BORT TIL KVITSJØEN OG VARSUGAS UTLØP I DENNE. DET ER EN HERSKENDE MENING BLANDT HISTORIKERE, AT OTTAR IKKE HAR RESIDERT LENGER MOT NORD ENN I MALANGR. HANS TERRITORIUM VILDE I SÅ FALL HATT EN ENORM UTSTREKNING. NORDENFOR MALANGR GIS DET MASSER DYRKBAR JORD BÅDE I LYNGEN OG KVÆNANGEN OG STEDER SOM KARLSØY, SKJÆRVØY, SKORPA, LYNGSEIDET OG ALTEIDET VILDE ALL VÆRE SKIKKET SOM RESIDENSER".

"VI ER DERFOR TILBØYELIG TIL Å TRO, AT OTTAR HAR RESIDERT TETYT OPPUNDER FINNMORK, HVOR HAN BLANDT ANNET FRA ALTEIDET KUNDE SENDE 600 REINSDYR OPP PÅ VINTERBEITE PÅ FJELLVIDDENE OMKRING KAUTOKEINO OG FØRE KONTROLL MED DEM, NÅR DE BLE DREVET OVER ALTEIDET UT MOT ALNAS-NJARGA OG ØYENE UTENFOR TIL SOMMERBEITE. MALANGR MÅ OGSÅ ANTAS Å HA EN ALTFOR SØRLIG BELIGGENHET, FOR AT DET SKULDE VÆRE SKIKKET TIL UTGANGSPUNKT FOR HVALROSFANGST, SELFANGST OG HVALFANGST ELLER TIL UTNYTTELSE AV DE NORDAFOR LIGGENDE VERDIFULLE FUGLØYER".

"DETTE HAR I TILFELLE VÆRT URADELIGE ÆTTER, HVIS OVERHODER TIL ENHVER TID HAR HATT LIGNENDE SUVERENITET SOM OTTAR HVER INNEN SITT NÆRMERE AVGRENSEDE TERRITORIUM. HVER AV DEM HAR TILLIKE MED OTTAR VÆRT MED PÅ Å STILLE HAVGÅENDE BEMANNEDE LANGSKIP UNDER HÅLOGAJARLENS OVERKOMMANDO TIL FORSVAR MOT SJØRØVERE, KARELER OG BJARMER". 

S.22:

"  

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE