Fotoalbum

YTTERVÆR I LOPPA.

HELLERISTNINGSFELT/ BERKUNST/ ROCKART/ ROCKCARVINGS IN OVR AREAS: (A) ALTA: 01: HJEMMELUFT 02: AUSKARNES/ KÅFJORD 03: AMTMANNSNES 04: KOMSAFJELLET/ PLATÅET 05: TRANSFARELV/ RISTIBAKTI= HULEMALERI. ALSO ROCK-CARVINGS ON (B)OUTER-SØRØYA. (C) REISA-VALLEY/ REISA-DALEN. (D) TROMSØ TOWN NEAR A PLACE "HELLA" NORTHWEST OF TROMSØ.

TROMSØ MUSEUM- ARCHEOLOGICAL AVD. UTGRAVINGENE AV STEINALDERFELT I SAUTSO/ ALTA/ SØRØYA. RESYME AV RMH [MECHLENBORG DATA-ARCHIV].

HELLERISTNING I HJEMMELUFT BOSSEKOP. 6000 BC. A HUNTING AND FISHING BOAT. WELLKNOWN ROCK-CARVING FROM ALTA [:THE COMSA-CULTURE].

AEREAS IN BOSSECOP/ ALTA WITH THE WELL-KNOWN ROCK-CARVINGS. BIGGEST IN EVROPA. [>IN HØGNIPEN/ ØSTFOLD NEAR OSLO AND ON VESTLANDET NEAR MØRE IN NORWAY- THERE ALSO EXIST ROCK-CARVINGS- NOT SO MUCH SMALLER THAN THIS ONE- THEY BELONGS TO WHAT WE IN NORWAY CALL THE "FOSNA-CULTURE"].

LATHARI- SMYKKET FUNNET PÅ EN BADESTRAND I ALTA. NORGES OG ANTAGELIG VERDENS STØRSTE I RENT SØLV. BLE FUNNET AV EN SAME [:UTSI] OMKRING 1925. DISSE "NORMANNER-SMYKKENE" FINNES DET OMKRING 100 FUNN AV FRA NORD-NORGE/ RUSSLAND/ SVERIGE/ DANMARK/ ENGLAND OG TYSKLAND. OGSÅ I GULL. TEKNIKKEN MED AVANSERT TVINNING AV FLERE SØLV ELLER GULL-TRÅDER TIL ET FLOTT SMYKKE- MÅ HA VÆRT VELKJENT I VIKING-TIDEN I HELE NORD-EVROPA OG NORDVEST-RUSSLAND.

VIKING-SMYKKE FUNNET PÅ LILLE-BORRAS I ALTA.

LAKSEFJORDEN. FUNNSTED VIKINGTID GULL: EIKVIK. OPPBEVARES PÅ ET MUSEUM PÅ MØRE.

BERGLUND SKJERVØY.

BRONSESMYKKE FRA KVÆNANGEN I NORD-TROMS. SAMME TYPE ER FUNNET I FINSKEBUKTA PÅ RUSSISK SIDE.

KVÆNANGEN. NORD-TROMS. 3 VIKINGEBÅT-NAUST FUNNET PÅ SPILDRA.

NORD-TROMS. KVÆNANGEN. 3 BÅTNAUST FRA VIKING-TIDEN.

TROMSØ MUSEUM. ARCHEOLOGICAL AVD. VIKING-FOUND FROM NORTH-TROMS 01. RESYME.

TROMSØ MUSEUM. ARCHEOLOGICAL AVD. VIKING-FOUND FROM NORTH-TROMS 02. RESYME.

BERGKUNST FUNNET ØVERST I REISADALEN I SEIMA NORDOM SARAELV. 3000 ÅR GML.

NORD-NORSK BÅTBYGGER-KUNST CA.700 AC

VERDENS NORDLIGSTE SLEKTS-TAVLE: "BAJARKØY-ÆTTEN" OM SLEKTSKAP HER I VIKINGTIDEN. ETTER ÅR 900 SATT MANGE AV SLEKTSLEDDENE HER MED ANSVAR FOR LANDETS FORSVAR OG ADMISTRASJON. SAGAEN SIER AT TORE HUND BLE EN GAMMEL MANN- OG NOKSÅ TUNG OG FEIT MED ÅRENE. DET MÅ HA BODD STORFOLK HER LENGE FØR TORE HUND OG BRORSØNNEN ASBJØRN SELSBANE. ASBJØ. GRYTEN SOM ER STØRST I VERDEN I SITT SLAG- ER ET PRAKTFULLT SMED-ARBEID I BRONSE. BLE FUNNET PÅ ET JORDE HER. TEGN PÅ AT DET HAR VÆRT RIKDOM HER. SAMME TYPE FUNNET PÅ MØRE.

BAUTA-STEIN FRA BJARKØY NÆRT TRONDARNES VED HARSTAD. FRA CA.500-TALLET. I TRONDHJEM BENYTTET MAN EN BYLOV I MELLOM-ALDEREN [:OG ANTAGELIG OGSÅ VIKINGETIDEN] SOM VAR INNFELDT I DEN SÅKALTE "BJARKØY-RETTEN". DEN GA LOVREGLER I FORHOLD I SAMFUNNET OG MELLOM MENNESKER. DEN ER DELT INN I PARGAFER OG MED 8 BOLKER: KVINNEBOLK-MANNHELGEBOLK-FARMANNSBOLK-KAUPANGBOLK- LANDSLEIGEBOLK- KRISTENDOMSBOLK- TJUVBOLK OG RETTARGANGBOLK. I BYGDENE RUNDT TRONDHJEM GJALDT "FROSTATINGSLOVEN". I NORDNORGE: "VÅGABOK".

FUTARCK-BOKSTAVER PÅ EN BAUTASTEIN I YTRE LOFOTEN. VERDENS NORDLIGSTE BEVARTE RUNEBOKSTAVER FRA TIDLIG VIKING-TID.

BORG-MUSSET PÅ VESTVÅGØY I YTRE BLE FØRSTE GANG KJENT- DA GÅRDBRUKER ERICH HARALD BJØRKLI PLØYDE ÅKEREN PÅ BORG PRESTEGÅRD. PLOGEN KASTET DA FRAM: TREKULL-BRYNJER OG RUSTNE JERNSAKER. ARKEOLOGER FRA HELE NORDEN OG TROMSØ MUSEUM FANT LIKE ETTERPÅ DET STØRSTE LANGHUS/ VIKINGHUS [:80 METER] SOM NOENSINNE ER FUNNET I NORDEN. ARKEOLOGEN KÅRE RINGSTAD VAR MED UNDER UTGRAVINGENE. DET BLE OGSÅ FUNNET KLEBERGRYTER- EN KERAMIKK-KANNE SOM STAMMET FRA FRANKRIKE- GLASS SOM STAMMET FRA ENGLAND- ET VIKINGESVERD OG SMYKKER

HADSEL I NORDLAND. HÅLØYG-KONGENE VAR TRADISJONELT I OPPOSISJON TIL KONGE-MAKTEN I HORDALAND OG ROGALAND. DERFOR "SLAGET PÅ STIKLESTAD" I 1030. TORE HJORT FRA VÅGAN I LOFOTEN- STANSET OLAV TRYGVASSON DA HAN VILLE KRISTNE HØVDINGENE OG LEGGE HÅLOGALAND UNDER SEG. TORE HJORT/ RAUD DEN RAMME I SALTEN OG HÅREK AV TJØTTA VAR I OPPOSISJON TIL KONGENE I SØR-NORGE. HÅREK VAR I SLEKT MED OLAV TRYGVASON- OG FIKK DERFOR LEVE SOM HEDNING- HELE SITT LIV. ØYVIND SKALDESPILLER TILHØRTE OGSÅ KONGE-ÆTTEN.

LENGERE SØR: I STEIGEN NEVNES FORUTEN SIGURD RANESSON OG KONG MAGNUS BERRFØTT [:PÅ VETERHAVS-TOKT ILAG]- OGSÅ SENERE KONG ØYSTEIN OG KONG SIGURD. SØNNEN TIL SIGURD DØDE VED ET SLAG MOT BIRKEBEINERNE I TRONDHJEM. DERFOR TOK ANTAGELIG KONG SVERRE OVER GÅRDEN HANS. ETTER DEN TID BLE STEIGEN UTLAGT TIL SETE FOR LAGMANNEN I HÅLOGALAND. HER HOLDTES LAGTING HVERT ÅR PÅ BOTOLFSDAGEN: 17 JUNI HELT FRAM TIL 1797. DA EMBETET BLE AVSKAFFET.

STEIGEN

TIL STEIGEN DRO OFTE KONG MAGNUS BERRFØTT OG BESØKTE HÅLØYG-HØVDINGEN: SIGURD RANESSON. DE DRO [:SEILTE] I "VESTERLED" SAMMEN. I SAGALITTERATUREN NEVNES OGSÅ EN SAGNKONGE I NORDNORGE: [GUDLAUG GYLAUG ELLER GODGEST ?- (-BØR SJEKKES)] SOM RAMLET AV EN HEST VED NAVN "RAVN" OG DERMED DØDE. DETTE ER EN AV DE ELDSTE BEVARTE HISTORIER FRA 500-600-TALLET I NORD-NORGE [:UTENOM SAGN FRA "GUDETIDEN"> ODIN TOR/ FRØYA/ BALDER OG NJORD] I SAGA-LITTERATUREN. I SALTEN LENGRE SØR BODDE I VIKINGE-TIDEN: RAUD DEN RAMME.

STEIGEN. SAMME TYPER HEINER FUNNET PÅ LEIV ERICHSON`S BOPLASSER PÅ NEW FOUNDLAND- MEADOWS- ØSTKYSTEN AV N.AMERICA.

STEIGEN

STEIGEN

ENGELØYA

RØNVIK BODØ

BODØ. VIKINGTIDEN.

BODØ. MYNTER FRA VIKINGTIDEN.

PÅ TILREM ["TJALGARHEIM"] I BRØNNØY BODDE BROR AV NICOLAS SIGURDSSON [SØNN AV KONG SIGURD]: ANDREAS SAMMEN MED VILJAM PÅ TORGAR OG KJETIL FLUGA FRA TJØTTA VAR HAN MED MAGNUS ERLINGSON VED SLAGET PÅ FIMREITE I 1184. ALLE FIKK "BANESÅR" HER. VILJAM PÅ TORGAR SLUTTET SEG TIL SKULE. SANNSYNLIGVIS VAR DE I SLEKT. "TILREM-ÆTTEN" HOLDT PÅ HAAKON IV HAAKONSON. JON [:SØNN AV IVAR SILKE] ENDTE SINE DAGER PÅ SANDNES [SANDNESSJØEN]. SAMMEN MED SYSSELMANNEN GUTTORM AV BJARKØY UNDER UROLIGHETENE. FIGUR: TRO I VISTEN.

LENGST SØR PÅ "TORGAR" LIKE I NÆRHETEN AV TJØTTA- BODDE OGSÅ: BJØRGULV. HAN VAR GIFT MED HILDRID FRA LEKA. SØNNEN BRYNJULV FRA HANS FØRSTE EKTESKAP BODDE OGSÅ HER. SOM TOROLF KVELDULVSSON HADDE OGSÅ DE FINNESYSSELEN [. SKATTEKRAV TIL UMBA I KVITSJØEN]. ALLE VAR UNDERLAGRT HARALD HÅRFAGRE OG SENERE KONGER. DET VAR STOR VELSTAND PÅ TORGAR I DISSE TIDER. SIGURD PÅ SANDNES VED ALSTEN HADDE EN DATTER SIGRID M.W. BÅRD- SØNN AV BRYNJULV. BÅRD VAR OGSÅ HARALD HÅRFAGRES BETRODDE MANN [:JFR: HAFRSFJORD-SLAGET].

NÆRØY I NORD-TRØNDELAG. FALLOS-STEIN.

KARELSK BEVELIG SMYKKE- FUNNET V.HJ.A. GEIGERTELLER VED TRONDHJEMS-FJORDEN. I KVÆNANGEN OG I SVERIGE ER DET FUNNET LIGNENDE SMYKKER. [:MECHLENBORG-DATAARCHIV 2015].

BJARKØY-KONGEN TORE HUND- LOT SEG IKKE KRISTNE- ETTER AT OLAV DEN HELLIGE FORLANGTE LANDET "KRISTNET MED ØKS". DET SIES AT KRISTNINGET IKKE BLE NÅDDE NORDOM POLAR-CIRKELEN. "SLAGET PÅ STIKLESTAD" I 1030- DER HÅLØYG-KONGEN: TORE HUND- DREPTE DEN KRISTNEDE KONGEN: OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" VAR ET RENT "KRISTNINGS-SLAG". HÅREK AV TJØTTA- MED I SLAGET PÅ STIKLESTAD MOT KONGEN- VAR SIDEN UVENN MED MAGNUS DEN GODE.

CUP FROM ROMSDAL-AREA. THE CUP CREATED IN BRONSE FROM HARSTAD (250 LITER] IS SHOWN BY 3 PHOTOS: LONGER UP ON THIS HOME-PAGE. THEY HAVE SAME FORM AND STYLE.

FIRDA-FYLKI. FØRDE MØRE. VIKING-EQUIPMENT.

STEINSETNING= BÅTGRAV FRA VIKINGTIDEN.

OSLO VIKING-EQUIPMENT. OSEBERG-STYLE.

OSLO. VIKINGTIDEN.

COMPASS-ROSE I ET BERGKUNST-FELT.

SOME STONE-AGE EQUIPMENT FOUND IN SCANDINAVIA AND NORTHWEST- ROSSIA. BÅTØKSKULTUREN OG LIGNENDE STEIN-ALDER-KULTURER RUNDT POLAR-CIRKELEN.

NORD-SVERIGE. BÅTØKS-KULTUREN.

STEINALDEREN. NORDEN-

SVERIGE: NAVNET "RURIK"

ORD OM STEINALDEREN I ESTLAND LATVIA LITAUEN OG SØRLIGE FINLAND.

OLD ANCIENT EQUIPMENT FOUND IN ARCTIC AREAS A.O:

01:
VEST-FINNMARCK/ LOPPA/ SKJERVØY/ KVÆNANGEN TROMSØ
02:
LOFOTEN OFOTEN NORDLAND OG TRØNDELAG
03:
ØST- FINNMARCK/ MIDT- FINNMARCK
04:
NORDVEST- RUSSLAND
KOLA [OLD: BJARMELAND]/ KARELEN
05:
SVENSK OG FINSK LAPPLAND

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE