Fotoalbum

GRIMUR KAMBAN/ SMØRÆTTA OG LINJENE TIL BENCKESTOCK-SLEKTA CA.850

GRIMUR KAMBAN CA.900 FÆRØYENE

GRIMUR KAMBAN 850- FÆRØYENE

OM GRIMUR KAMBAN OG TOROLF SMØR. BENCKESTOCKS JORDEGODS PÅ FÆRØYENE 850-1670.

SMØR-ÆTTA 1280-1328

SMØR BENCKESTOCK 1280-1574

BENCKESTOCK CA. 1410-1695 HARALDSEID TALGØY JORDANGER I ROGALAND OG HORDALAND. MELØY OG STEIGEN I NORDLAND.

MECHLENBORG BENCKESTOCK ELLINGSEN

BENKESTOCK-SLEKTA I MELØY NORDLAND 1593-1802

ANGELL-SLEKTA I TRONDHEIM OG NORD-NORGE 1640-1841.

ANGELL MECHLENBORG VOLQUARTZ SCHØNING HVID TOSTRUP STRØMER GREGER BLIX 1680-1841 NORDLAND.

01.BENCKESTOCK I MELØY/ STEIGEN/ ROGALAND

ANGÅENDE ELDSTE LEDD FOR DENNE SLEKTEN I STEIGEN: TORD TRONDSEN BENKESTOCK F.CA.1510 D.1587 LAGMANN I STEIGEN/ NORDLAND. 3 BARN.

DENNE GREIN AV SLEKTEN BENCKESTOCK STAMMER FRA: MELØY- OG KAN VIDERE-FØRES TILBAKE TIL ROGALAND- HORDALAND- BERGEN OG FÆRØYENE (: GRIMUR KAMBAN- LANDNÅMS-MANN PÅ FÆRØYENE PÅ 900-TALLET).

[:PÅ ENGL-ØY I STEIGEN BODDE I VIKING-TIDEN: SIGURD RANESON OG BROREN: ULF- SOM VAR MED MAGNUS III OLAVSON "BERRFØTT" 1093-1103- NORSK KONGE. DE DRO I "VESTERLED"/ "VESTERHAVS-TOKT" ILAG (:ISLAND-GRØNLAND) SIGURD RANESON VAR GIFT MED KONGENS HALV-SØSTER: SKJALDVOR. DERES SØNN: NIKOLAUS/ NIKOLAY ARVET FARS-GÅRDEN. DA NIKOLAUS FALT I ET SLAG MED BIRKE-BEINERNE I TRONDHJEM- OVERTOK SVERRE SIGURDSON 1177-1202- NORSK KONGE DENNE GÅRDEN- SOM VAR KRON-GODS. EN TID ETTER BLE DEN UTLAGT SOM SETE FOR LAGMANNEN I HÅLØYGELAND (: HÅLOGALAND/ HELGELAND. HER HOLDTES LAG-TING HVERT ÅR PÅ "BOTOLFS-DAGEN" 17 JUNI HELT TIL 1797- DA EMBETET BLE AVSKAFFET. PÅ STEIGEN HOVEDGÅRD HAR MAN OVERSIKT OVER SAMTLIGE BEBOERE HELT TILBAKE TIL CA.1000-TALLET !!].

TORD TRONDSEN BENKESTOCK TIL MELØY OG JORDANGER F.CA.1490 D.14/02-1558. 6 BARN. HANS FAR [:TROND TORDSEN BENKESTOCK TIL TALGØ 1444-1472 OG FARFAR [:TORD BENKESTOCK] STAMMET FRA TALGØ OG HARALDSEID [:HARALD HÅRFAGRE 865-933. DENNE NORSKE KONGENS HJEMSTED].

02. FORBINDELSES-LINJER: BENCKESTOCK-SMØR-GRIMUR KAMBAN/FÆRØYENE.

03. JORDEGODSENE PÅ FÆRØYENE

04. ANGELL-SLEKTEN I TRONDHEIM

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE