Fotoalbum

"HISTORIE ER LANDETS HUKOMMELSE".

                 

ET LANDS IDENTITET ER FREMFOR ALT SPRÅK OG HISTORIE.

FOR Å FORSTÅ SAMTIDEN MAN KJENNE HISTORIEN.

UTEN ET HISTORISK PERSPECTIV LAR DET SEG ICKE GJØRE Å FORSTÅ SAMTIDEN:

FORDI SAMTIDEN ER ET DIRECTE RESULTAT AV HISTORIEN.

HISTORIEN HAR VÆRT MED PÅ Å FORME SAMFUNNET.

HISTORISK LITTERATUR ER DERFOR ET BRA OG EGNET MATRIALE TIL Å FORSTÅ UTVIKLINGS-LINJENE OG SE UTVIKLINGS-TREKKENE.           

"ET LAND UTEN HISTORIE ER EGENTLIG ET FATTIG LAND".


ANBEFALT LESESTOFF:

01:

ASTRONOMI.

STJERNE-KART.

MÅNEN OG PLANETENES BEVEGELSER. 

             

GALAKSE-KOLLISJONER I UNIVERSET.

STJERNE-KART OVER GALAKSE-KOLLISJONER.           


CA. 200 METEORITT-NEDSLAG (: NEDSLAGS-FELT) ER REGISTRERT PÅ VERDENS-BASIS. DE FLESTE ER MILLIONER ÅR GAMLE MED DIAMETER PÅ FLERE MIL.

VERDENS-KART OVER METEORITTERS NEDSLAGS-FELT.        

             

02:

GEOLOGI.

FJELLKJEDENES ALDER BEVEGELSER OG DANNELSER.

MATRIAL-LÆRE. ATOM-LÆRE.  

FORSKJELLEN PÅ GEOGRAFISK NORDPOL OG MAGNETISK NORDPOL SOM HELE TIDEN FORANDRES.

TOPOGRAFISKE OG GEOLOGISKE KART.


KONTINENTENES HISTORIE: EUROPA ASIA AFRIKA AMERICA AUSTRALIA.   

   

03:    

OM INNLANDS-ISEN SOM DEKTE SCANDINAVIA OG KOLA-HALVØYA (:GLACIER-PERIODENE OG GLACIER-HISTORIEN CA.10.000-50.000 ÅR SIDEN OG ELDRE).

             

04:

STEIN-ALDER-KULTURENE (CA.10.000 BC).

FISKE OG FANGST-KULTURENE (NOMADER).

NOMADERS BERG-KUNST OG HELLE-RISTNINGER (:ANALFABETISME).                

         

05:

DE FØRSTE HØY-KULTURENE I VERDEN I INDUS-DALEN OG PERSIA-BUKTEN.

DE FØRSTE JORD-BRUKS-KULTURENE OG DYRKING AV KORN (CA.7000 BC). DYRKINGEN AV KORN (:RUG) PÅ JÆREN I ROGALAND (CA.6000 BC).                     

DE FØRSTE OLD-TIDS-BYER (:UR HARAPPA MOHENJO-DARO M.FL.)      

DEN FØRSTE BRUK OG OPPFINNELSEN AV SKRIFT-SYSTEMER HOS SUMEERERNE I MESOPOTAMIA (:KILE-SKRIFTEN).

FARAOENE OG PYRAMIDENE I CAIRO EGYPT (CA.3000 BC). DYNASTIENE I EGYPT.


VERDENS ELDSTE SPRÅK: INDO-EUROPEISK (:BLA.UR-PERSISK) (:ENNÅ RESTER I IRANSKE SPRÅK).

SPRÅK-KART.       

         

06:

GRESK HISTORIE OG MYTOLOGI (CA.2000 BC).

ROMER-RIKET OG LATINSK SPRÅK(CA.200 BC- CA.500 AC). 

       

07:

GOTERNE (:GOTHS CA.200-600) FRA GOTLAND I SVERIGE SOM DANNET DYNASTIER I UKRAINA (:OSTROGOTHS OGSÅ KRIMGOTERE).

GOTERNES DANNELSER AV DYNASTIER OG KONGE-DØMMER I SØRVEST-EUROPA. VEST-GOTERNE: VISI-GOTHS (CA.500-900).

GOTERNES SKRIFT-SYSTEMER OG BRUK AV RUNE-STEINER MED "FUTARCK-SKRIFT" (:I NÆR SLEKT MED VIKINGENES-BOKSTAV-REKKE)

         

08:

NORRØN GUDELÆRE. OM GUDETIDEN: ODIN TOR FRØY (:ONSDAG TORSDAG FREDAG= WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY= MIDTWOCH DONNERSTAG FREITAG). 

ISLANDSK SAG-LITTERATUR

(SKREVET PÅ BORG PÅ ISLAND OG I REJKJAVIK o.962>>).

DEN ANGELSAKSISKE KRØNIKE

(SKREVET I YORK O.A. o.800>>).

DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE (SKREVET I KIEV I UKRAINA o.1100)          

         

VIKINGERS BRUK AV OG UTVIKLING AV BÅT-BYGGER-KUNST OG METALL-KUNST.       

VIKINGENES SEILINGER I "VESTERLED" OG OPPDAGELSEN AV AMERICA= MEADOWS PÅ NEW FOUNDLAD (CA.1000) AV DEN NORSKE VIKINGEN LEIV ERICHSON OG DEN NORSKE KOLONISASJONEN AV GRØNLAND= BRATTALID OG ISLAND).

NORSKE VIKINGENES SEILINGER I "ØSTERLED" (RUNDT KOLA-HALVØYA) OG OPPKREVING AV SKATT TIL DVINA OG UMBA (CA.500-1222).    

SVENSKE VIKINGERS SEILINGER I "ØSTERLED" VIA VOLGA-DELTAET TIL DET KASPISKE HAV (CA.700-1000).

"RUSSISK VIKINGTID". DE SVENSKE VIKING-TZARENE RURIK OG HELGE (CA.850-950) OG DE RUSSISKE HOVEDSTADENE NOVGOROD= NYGÅRD OG KIEV I UKRAINA (CA.850-1240).


09:

"DE KARELSKE HERJETOKT" OVER NORD-CALOTTEN= NORRBOTN OG NORD-NORGE(1222-1445).

BYGGINGEN AV "VARDØHUS FESTNING" I 1306 AV KONG HÅKON V MAGNUSSON (1299-1319) SOM VERN MOT DEN KARELSK-RUSSISKE TRUSSELEN.

OPPRETTELSEN AV "KALMAR-UNIONEN". EN FORSVARS-UNION FOR LANDENE: NORGE DENMARCK SVERIGE (1397-1523) SOM FORSVAR MOT DE KARELSK-RUSSISKE KRIGENE SOM IKKE STANSET OPP FØR MOT SLUTTEN AV 1400-TALLET FOR SVERIGES VEDKOMMENDE. NORGE OG DENMARCK HAR IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND SIDEN 1445.

HISTORIE ETTER ÅR 1500.


INDUSTRIALISMEN OG TEKNISKE OPPFINNELSER ETTER DAMPMASKINEN CA.1750.


KOMMUNIST-REGIMERS DRAP PÅ KONGE OG KEISER-HUS: FRANKRIKE (1790) PORTUGAL (1908) KINA (1912) RUSSLAND (1918).

DRAP PÅ PRESIDENTER STATSMINISTRER OG JOURNALISTER I MODERNE

TEKNOLOGISKE OPPFINNELSER I MODERNE TID: ELECTRONICH OG COMPUTERE.  


10:

KONGE-REKKER. REGENT-REKKER. MONARCK-REKKER. SLEKTS-TRÆR. ANE-TAVLER. SLEKTS-TAVLER. KONGELIG SLEKTS-HISTORIE.


VERDENS-KART OVER FOLKE-GRUPPER.   


11:

RELIGIONS-HISTORIE.

VERDENS-KART OVER RELIGIONER.


12.

LITTERATUR-HISTORIE. LOKAL-HISTORIE. VERDENS-HISTORIE.

     

LOCAL

REGIONAL

NASJONAL

INTERNASJONAL

GLOBAL

UNIVERSAL: HISTORIE.

  

     
   

 


Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE