Fotoalbum

01: ET ALVORLIG BRUDD PÅ NATO-FORSKRIFTENE OG EN TRUSSEL MOT RIKETS SIKKERHET. ET SVIK MOT VÅRE 29 ALLIERTE MEDLEMS-LAND I NATO !!

02: NORGE-SVERIGE-DENMARCK-ENGLAND ? EN MODERNE OG NY "KALMAR-UNION" (1398-1523) ?

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

14

15

16

17 (2019)

18 (2019)

19

20

21

22

23

24

30

01 ARCHIV

02 ARCHIV 2019

03 ARCHIV 2019

10 ARCHIV

11 ARCHIV

12 ARCHIV 2019

13 ARCHIV

14 ARCHIV 2019

15 ARCHIV 2019: SLUTT PÅ EN AV FLERE SABOTASJE-FORSØK SOM SÆRLIG FORVIRRER ELDRE !!

16 ARCHIV 2019

17 ARCHIV: 10 KONGEDØMMER I RUSSLAND OG UKRAINA SIDEN 750 BC !!

18 ARCHIV

19 ARCHIV

20 ARCHIV

21 ARCHIV

17 ARCHIV

18 ARCHIV

19 ARCHIV

20 ARCHIV

21 ARCHIV

22 ARCHIV

23 ARCHIV

24 ARCHIV

25 ARCHIV

26 ARCHIV

27 ARCHIV

28 ARCHIV

29 ARCHIV

30 ARCHIV

31 ARCHIV

32 ARCHIV

33 ARCHIV 2019

34 ARCHIV

35 ARCHIV

36 ARCHIV

37 ARCHIV: RUSSLAND SAMARBEIDER MED KOMMUNIST-REGIMET I CHINA-SOM UNDER SOVJETUNIONEN (:1917 OG 1991) PGA: SANCTIONENE !!

38 ARCHIV

39 ARCHIV

40 ARCHIV 2018

41 ARCHIV

42 ARCHIV

43 ARCHIV

44 ARCHIV: OVERSTYRING AV REGJERING OG STORTINGS-VEDTAK HAR SKJEDD FØR I "ANNERLEDES-FYLKET" FINNMARCK: UNDER KRAFT-UTBYGGINGEN I ALTAELVA I 1981.

001: "DEN GODE TID" UNDER GORBATSJOV JELTSIN PUTIN OG MEDVEDEV- HELT FRAM TIL DE URETTSMESSIGE SANKSJONENE MOT RUSSLAND 2014 PGA. KRISEN I UKRAINA. HISTORISK URETTSMESSIG FORDI: KIEV I UKRAINA VAR RUSSLANDS HOVEDSTAD I 370 ÅR FRA CA.900-TALLET !!!

002: SOVJETUNIONEN (:KOMMUNIST-STAT 1917-1991) DREPTE TZAR NICOLAI II OG DERMED OGSÅ DET 1200 ÅRS GAMLE TZAR-HUSET. (:FORBRYTELSEN FOREGIKK I 1918 I BYEN KATERINEBURG VED URAL-FJELLENE). 70 ÅR MED "KALD KRIG" KOM I KJØLVANNET AV DETTE KONGEDRAPET. [:FRANKRIKE OG PORTUGAL HAR OGSÅ DREPT SINE KONGEHUS I 1790 OG 1908].

005: DEN RUSSISK-ORTODOKASE KIRKE HAR STEMPLET KOMMUNIST-REGIMETS DRAP PÅ TZAR NICOLAY II OG HANS FAMILE I 1918 SOM EN FORBRYTELSE ! (:5 MINUTTERS STILLHET RÅDET DA LEVNINGENE AV TZAR-FAMILIEN BLE TILBAKEFØRT BYEN ST.PETERSBURG).

009

010: NORGE HAR IKKE VÆRT I KRIG MED RUSSLAND SIDEN 1445 (: "DE KARELSK-RUSSISKE HERJETOKT" OVER NORD-SVERIGE OG NORD-NORGE 1222-1445). "KALMAR-UNIONEN" (1397-1526) OG VARDØHUS FESTNING (1306) OPPSTO PGA: DISSE KRIGENE.

013: ØVELSE MELLOM RUSSLAND KINA OG MONGOLIA HØSTEN 2018. MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN BRENTE 14 RUSSISKE BYER CA.ÅR 1240.

015: OM DEN RUSSISK-KINESISK-MONGOLSKE MILITÆR-ØVELSEN 11-09-2018.

016: MEN: DE PÅGÅENDE SANKSJONENE MOT RUSSLAND HAR NÅ SKAPT UVENTEDE NYE BÅND MELLOM RUSSLAND KINA OG IRAN....

017: UKRAINA OG KIEV HAR TILHØRT RUSSLAND SIDEN 900-TALLET !! MICHAIL GORBARSJOV TILLOT UKRAINA Å LØSRIVE SEG FRA RUSSLAND I 1991. EN UCORRECT AVGJØRELSE IFØLGE LANDETS 1200 ÅRS GAMLE HISTORIE !!

020: NORGE ENGLAND USA OG SOVJETUNIONEN VAR ALLIERT UNDER KRIGEN MOT NAZI-TYSKLAND I 1940-1945.

021: BARE 10% FELLESORD MED RUSSISK- FINSK (KARELSK) OG SAMISK- HAR SKAPT MANGE SÆREGNE EPISODER I FINNMARCK...HELT SIDEN VIKING-TIDEN !!

023: FØR 1991 VAR ALLE LAND ØSTENFOR VADSØ: KUN KOMMUNIST-REGIMER ELLER REPUBLICKER !! OG LANDENE VESTEN FOR VADSØ: KUN KONGEDØMMER !!

024: FINNMARCK: "FYLKET MELLOM VEST OG ØST" (:NORRØN OG ANGELSACHSISK CULTURE I MØTE MED FINSK-UGRISKE OG RUSSISK-SLAVISKE CULTURER...)

025

026: SKIP SOM SKAL JOBBE I DET ARCTISKE NORD- ET OMRÅDE MED STORE CULTUR-FORSKJELLER...

027

028

030: JAMMEN PÅ TIDE: ETTER NEDLEGGELSEN AV ALTA BATALJON OG HV17 I ALTA OG 12 ANDRE NEDLAGTE MILITÆRLEIRER NORDOM HARSTAD.

031

032

032

033

034

035

036

050

051

052

053

054

060

061

063

064

065

070.

071.

080.

082.

085

086

087

090

091

092

100

101

102

110

112

120

121

122

123

124

125

126

127

128

130

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

150

153. OM VARDØ-RADAREN

155

156

158

159

160

170

171

172

173

180

181

182

183

191

192

193

194

195

197

198

200

213

214

216

217

218

219

220

221

232

233

234

235

236

240

241

242

245

246

247

248

249

250

251

252

255

260

261

262

264

265

266

267

268

269

270

271

272

274

280

281

282

290

291

300

310

320

340

350

352

353

354

355

360

370

371

372

373

374

375

376

379

381

382

383

390

391: 12 2018.

401

405

406

407

409

410

411

430

431

435

440

450

459

460

461

462

463

464

468

470

510

520

530

533

535

546

547

548

549

550

552

561

562

570

580

590

591

593

594

595

596

597

598

599

600

NORWAY EUROPA WORLD- NEWS:

NUMMERERING:

01-10: 

SOME ACTUALLY NEWS    


01-50 ARCHIV:

HOVEDSAKELIG FRA PERIODEN 2019.

       

001-500:

ARCHIVERTE NYHETER OVER ET STØRRE TIDSROM.


OLD OR NEW IMPORTENT REFERATS.

ALSO VERY OLD (OUTDATED) BUT STILL IMPORTENT NEWS: REFERAT FROM THE PAST. 

CASE AFTER CASE IN ORDER.    

NO STUPIDIFYING SPORT OR DISTURBING RECKLAME !!!    

VI UNNGÅR:  "NYHETER SOM IKKE ER NYHETER...." !

MOTTO:  "GIVE ME NEWS THAT I CAN USE".        

VI BRUKER KUN BLOCK-BOKSTAVER  [:LINAER A] LIKSOM VIKINGENE  [:FUTARCK-REKKEN] OG ROMERNE  [:LATIN BLOCK LINAER A] GJORDE. 

HELLAS [:GREECE ANTICK BLOCK ] OG RUSSLAND [:CYRILLICK BLOCK] BRUKER DETTE RYDDIGE ORDENS-MESSIGE SKRIFT-SYSTEMET- SOM DE ENESTE 2 GJENVÆRENDE LAND I HELE VERDEN I VÅR TID !

SKRIFT-TYPENE (ENG: LETTERS CHARACTERS) SOM BRUKES I DEN VESTLIGE VERDEN I DAG ER GRADVIS ØDELAGT OG SABOTERET GJENNOM 1000 ÅR- OG LIGNER MER OG MER PÅ DET SOM BRUKES I DE ARABISKE LAND OG KINA.....

[:DISSE KOMPLISERTE SKRIFT-SYSTEMENE FORHEFTER OGSÅ COMPUTERE OG MOBIL-TELEFONER OG GJØR DEM TREGERE PGA: KRAV TIL HØYT GRAFIKK-MINNE].

THEREFORE: "MECHLENBORG ARCHIVES" SKRIVER KUN MED RYDDIG BLOCK-SKRIFT !

AUTOMATICALLY NEWS: PAGE AFTER PAGE.

SIDENE ER NUMMERERT: OG KAN LETES OPP V.HJ.A. VISNINGS-VINDUENE UNDER TEKST-MENYEN - OG ÅPNES I ET EGET VINDU (:FULLSKJERM) VED HÖYRE MUS-CLICK.

UPDATES:  USUALLY EVERY WEEK. 

(:ESPECIALLY UPDATES ON TOP-ACTUALLY NORDIC AND NORTH-EUROPEAN CASES) !

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE