Fotoalbum

10 KINGDOMS IN RUSSIA UKRAINA CRIMEA (750 BC-1917 AC)

CHRONOLOGIE FROM YEAR 300- 1360
FOR ROSSIA:

[:TIDS-LINJE OVER RUSSLANDS HISTORIE--- ONLY DOWNWROTED HISTORY [>NOT ARCHEOLOGY)].

362:
ØST-GOTERNE TRENGER INN PÅ KRIM [OMRÅDET: UKRAINA- KRIM-HALVØYA. 

DENNE FOLKE-GRUPPEN SKAL HA KOMMET FRA SVERIGE- HADDE RØTTER PÅ GOTLAND- OG VÆRT EN AV MANGE FORLØPERE I SCANDINAVIA/ NORDEN TIL DE SENERE VIKINGENE- KANSKJE MED FAMILIE-LINJER TIL DE FØRSTE RUSSISKE TSARER..NAVN OG OVERSIKT OVER DERES KONGER [300-500] ER GODT DOKUMENTERT. [REF: BLA. WIKIPEDIA.ORG]

PERIODEN FOR GOTERNE [: ØST-GOTERE OG VEST-GOTERE MED OPPHAV I SVERIGE] FALLER SAMMEN MED DEN NORRØNE "GUDE-TIDEN" [300-500].

DIFF.LANG: GOD- GUD- GUT- GUTT- GOTER OSV.

DEN ELDSTE NEDTEGNEDE DEL AV GUDETIDEN I NORGE [GAMLE EDDA= SAGALITTERATUREN PÅ ISLAND] HAR SATT SPOR ETTER SEG FRAM TIL MODERNE TID I HELE DEN VESTLIGE VERDEN: 

ODIN= ONSDAG/ WEDNESDAY/MITTWOCH...
TORSDAG/ THURSDAY/ DONNERSTAG....
FREDAG/ FREIDAY/ FREITAG

DISSE ORDENE BRUKES FORSTATT ETTER 2000 ÅR I NORD-EUROPA- AUSTRALIA OG USA....

I JERN- OG BRONSE-ALDEREN LÆRER DEN NORRØNE BEFOLKNINGEN Å BEHERSKE METALL [:GULL SØLV BRONSE OG JERN] OG SKRIVE-KUNST. DEN NOMADISKE BEFOLKNINGEN [:SAMER-FINNER-LAPPER BRUKTE KUN MATERIALER SOM TRE OG BEIN OG SKINN FRAM TIL CA.1500-TALLET.

VIKINGENE BERHERSKET SKRIVE-KUNSTEN CA.ÅR 500- UTFRA OLD-TIDSFUNN AV RUNE-STEINER MED INNSKRIFTER I NORDEN OG RUSSLAND.

[:DEN FINSK-UGRISKE BEFOLKNINGEN (:SAMER- FINNER-ESTERE OG LATVERE) VAR ANALFABETER LIKSOM INDIANER OG STAMMEKRIGERE I AMAZONAS OG AFRIKA FRAM TIL CA.1500. DERFOR FINNES INGEN SLEKTSTAVLER ELDRE ENN 1500 FOR DISSE FOLKE-GRUPPENE. 
ANALFABETER BLE OPPLÆRT I SKRIVE OG LESEKUNSTEN PGA. KONGE-DØMMENE I SCANDINAVIA OG UNITED KINGDOMS MANGE KOLONI-STATER RUNDTOM I VERDEN. IDAG VANDRER DEM RUNDT MED MOBIL-TELEFONER OG COMPUTERE SOM DEN STØRSTE SELVFØLGELIGHET..."VI ER BLITT TVANGS-FORNORSKET AV DEN NORSKE STAT"..ERSTATNINGS-KRAV..!!!].

SOM VIKINGENE BRUKTE BÅDE ØST-GOTERNE OG VEST-GOTERNE VOLGA-DELTAET TIL DET KASPISKE HAV FOR Å HANDLE MED PERSIA OG DEN PERSISKE GULF [:MIDT-ØSTEN]. ORDET: "VOLGA" HAR OGSÅ FORBINDELSE TIL DET UR-SAMISK [>FINSK-UGRISKE] ORDET: "VOLGIT"/"VUOLGIT"= Å FORFLYTTE SEG [GÅ/ FORANDRE OPPHOLDS-STED].

"VOLGA"- RUSSLANDS STØRSTE ELV- HAR HADD STOR BETYDNING FOR NORDEN OG NORD-VEST RUSSLAND GJENNOM ÅR-TUSENER- MED HENBLIKK PÅ VÅRE FORBINDELSER TIL DE GAMLE HØY-KULTURENE I MIDT-ØSTEN OG DE FØRSTE BY-DANNELSER 

>VERDENS ELDSTE BYER:
01:
"UR" (6000 BC) I PERSIA-GULFEN.
02:
"MOHENJO-DARO" I INDUS-DALEN (8000 BC) 
03:
PYRAMIDENE (4000 BC) OG DEN EGYPTISKE HØY-KULTUR- MED FARAOENE.

[PRINCES OF NOVGOROD (LEGENDARY AND NOVGOROD RUS)].

830:
VÆRINGENE [>RUSS: "VARJAGER" [ANTAGELIG MED SPRÅK-CONNECTION TIL NAVNET: "VARANGER"- (ET FJORD-NAVN I ØST-FINNMARCK- HVOR EN RUSSISK BAUTASTEIN ER RØYST CA. ÅR 900 ELLER FØR- PÅ MORTENSNES- VED VADSØ BY) BOSETTER SEG I RUSSLAND.

CA.800-900 GJORDE NORSKE KYST-VIKINGER [:HÅLØYG-KONGENE] "BJARMELANDS-FERDER" [: SEILTE PÅ KOLA NED TIL ELVEN DVINA I KVIT-SJØEN] OG KREVDE SKATT. SKATTE-KRAVET GIKK TIL EN LITEN BYGD "UMBA"- EN PLASS SOM FREMDELES EKSISTERER. I DENNE FORBINDELSEN ER OGSÅ NEVNT ET STED: "VEGESTAFR" 

[KILDE: OSCAR ALBERT JOHNSEN> "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE". TRYKT: KRISTIANIA/OSLO 1922.

860: 
FØRSTE RUSSISKE ANGREP PÅ MIKLAGARD [:NORR] KONSTANTINOPEL [:ROME] ISTANBUL [:OSMANNER]

862-882:
NOVGOROD ER HOVEDSTAD I RUSSLAND.

862-879:
RORIK/RURIK/RUREK AV SVEALAND 800-879 ER DEN FØRSTE TSAR I RUSSLAND. HAN OG BROREN: HELGE/ OLEG VAR SVENSKE VIKINGER- SOM PÅ OPPFORDRING FRA RUSSERNE SELV- SLO SEG NED I RUSSLAND. RURIK VAR GIFT MED: INGRID EFANDA VAN NOORWEGEN-URMAN [REFERANCE: ARCHIV IN HOLLAND/ NETHERLAND].

A HISTORICAL RESEARCH ON THE NAME: RURIC/ RORIC/ RUREK/ RURIK A.O. SHOWS:

A:
GODFRED CA.837  [HAD A SON: HORIK (NORR. HÅREK) ] D.854- KING IN SOUTH-DENMARCK. HORIK MOVED THE TOWN:"RERIC" NEAR AREA: MECHLENBORG IN NORTH-GERMANY TO THE BOTTOM OF THE FJORD: SLESVIG-SLIER BEFORE HE DIED [910]. 

B:
ANOTHER: "HORIK" WAS FIGHTING IN 627 (?-COULD BE WRONG YEAR) IN DENMARCK WITH 2 VIKING-SONS:
01: RORIC =VIKING-KING IN FRANCE WHO EROBERING SOUTH-DENMARCK- AND RULED FROM FRIESLAND
02:
HARALD.

C:
RØRIK- DANSIH KING -ØRVENDAL- M.W. A DAUGTHER OF RØRIK- A MAN WITH THE SAME NAME. 

THIS PERSONS LIVED ON SAME TIME AS THE RUSSIAN FIRST TSAR: RURIK- 850-879.

D:
HORI: EARL IN SLESVIK- DENMARCK AB.850.

HELE RUSSLANDS ELDSTE HISTORIE BLE NEDTEGNET I KIEV/ UKRAINA AV HULEKLOSTER-MUNKEN: "NESTOR" CA. ÅR 1100- OG KALLES: "DEN GAMMEL-RUSSISKE KRØNIKE" [ANG-SACHS: "THE OLD-RUSSIAN CHRONICHLE"] "NESTOR-KRØNIKEN.

[862-1132: "GRAND PRINCEC OF KIEV"].

879-912:
OLEG [NORRØN: HELGE] BLIR TSAR NR.2 AV RUSSLAND OG NOVGOROD. 

882-1249.
THE POWER-CONSENTRATION AND MAIN-CAPITOL IN ROSSIA- AFTER THIS TIME- WAS: KIEV IN UKRAINA.

912-945
IGOR/ JEGOR WAS TSAR IN ROSSIA.

945-964
OLGA AV KIEV [:MARRIED WITH TSAR:IGOR/JEGOR] RULE IN ROSSIA.

964-972:
SVYTOSLAV WAS TSAR.

973-980.
JAROPOLK I- WAS TSAR.

977:
NOVGOROD FRIGJØR SEG FRA KIEV.

980-1015:
VLADIMIR I-TSAR IN ROSSIA.

1015-1019:
SVATOPOLK I- WAS TSAR.

1030:
OLAV II HARALDSON "DEN HELLIGE" 1015-1030 SOM BLE DREPT UNDER SLAGET PÅ STIKLESTAD I TRØNDELAG- SØKTE TILFLUKT I NOVGOROD- RUSSLAND UNDER EN STRID MED DANSKEKONGEN. [REFERANCE: SIDE 20 "DE SOM DRO ØSTOVER" AV MORTEN JENTOFT. GYLDENDAL NORSK FORLAG AS 2001]. 

DET VAR GAMLE BÅND MELLOM DE NORSKE KONGENE OG DE FØRSTE TSARENE I RUSSLAND I BYSTATEN NOVGOROD.

1019-1054:
JAROSLAV I- "DEN VISE"/ "THE WISE"- WAS RUSSIAN TSAR- MARRIED WITH INGJERD OLOFSDATTER OF SWEDEN [:PRINSESS OF SWEDEN AND QUEEN(>TSARINNE) IN RUSSIA]. IN THIS PERIOD KIEV IN UKRAINA WAS THE MAIN CAPITOL IN RUSSIA AMONG 370 YEARS !

4- FOUR- OF THEIR DAUGTERS WAS MARRIED IN EVROPA:

01:
ELISABETH JAROSLAVSDTR OF KIEV (:ELLISEV OF KIEV) WAS QUEEN OF NORWAY AND ENGLAND AND MARRIED 1043 WITH HARALD III SIGURDSSON HARDRAADE 1045-1066- KING OF NORWAY AND ENGLAND 

[HARALD III SIGURDSON HARDRAADE ALSO WAS KING OF DENMARK IN 1047- (ENL: WWW.WIKIPEDIA.ORG)]. 

ELISABETH LIVED AND DIED ON ØSTLANDET  [:NEAR OSLO] AFTER SHE WENT TO NORWAY FROM GREAT BRITAIN AFTER 1066-  WHEN HARALD III- DIED IN A BATTLE THERE [:SLAGET PÅ STAMFORD BRO]. THEY HAD 2 DAUGTERS TOGETHER:
A:
MARIA HARLDSDATTER- DØD I ENGLAND SAMME ÅR SOM SIN FAR [:HARALD III]- I SAGA-LITTERATUREN: "..FIKK BRÅDØD SAMME DAG OG SAMME STUND SOM HENNES FAR KONG HARALD HADDE FALT". 

IFØLGE SNORRE STURLASSON OPPHOLDT DE SEG PÅ SKIPENE PÅ ET STED HAN KALLER:"RAVNSØR" (>TODAY CALLED: "RAVNSEER")- DEN YTTERSTE ODDEN AV "HOLDERNESS": IN EAST RIDING OF YORKSHIRE.

02:
ANNA JAROSLAVSDTR OF KIEV 1024-1075. MARRIED WITH HENRICH I- KING OF FRANCE/ FRANKRIKE. DERES SØNN VAR: PHILIP I- LATER KING IN FRANCE. ANNA IN A PERIOD- WAS QUEEN IN FRANCE.

03:
ANASTASIA JAROSLAVSDTR OF KIEV: QUEEN OF UNGARN- MARRIED WITH: ANDREAS I  KING OF UNGARN.

04.
AGATHA JAROSLAVSDTR OF KIEV MARRIED WITH  EDWARD "THE CONFESSOR" 1042-1066. KING OF GREAT BRITAIN. [:EDWARD "DEN LANDFLYKTIGE" OF ENGLAND].

MOMUMENTER:

A:
MONUMENT OF HARALD III HARDRAADE" [:1157-1162 KING OF NORWAY AND UNITED KINGDOMS] TODAY RAISED IN OSLO CENTRUM- NORWAY. HARALD III SIGURDSØNN HARDRAADE WAS MARRIED WITH ELISABETH FROM KIEV- UKRAINA. A "FRESKE" [:IKON= ART ON A WALL] IS PAINTED IN SOPHIA-CATHEDRAL IN UKRAINA. THIS CATHEDRAL WAS BUILDT AND GROUNDED BY HER FATHER: JAROSLAV I= TZAR OF RUSSIA 1016-1018.

B:
MOMUMENT OVER ANNA AV KIEV AND ELISABETH OF KIEV- IN THE CAPITOL KIEV IN UKRAINA.

C:
MALERI/ FRESKE AV: ELISABETH/ ANNA/ AGATHA OG ANASTASIA JAROSLAVSDØTRENE PÅ EN VEGG I SOFIA-CATHEDRALEN I KIEV- (SOM BLE BYGD I ÅR 1037 AV DERES FAR OG TSAR: JAROSLAV I"DEN VISE").

1037-1043:
THE SOPHIA-CATHEDRALE WAS BUILD OF JAROSLAV I.

1050:
KIEV-RUSSERNE FÅR RETTIGHETER TIL Å VELGE EGEN BISKOP.

1093-1113:
SVYATOPOLK II- TSAR I RUSSLAND.

1113-1125:
VLADIMIR MONOMACHK- RUSSISK TSAR.

1132-1512: 
DISINTEGRATED KIEVAN RUS:
A:
NOVGOROD REPUBLIC: 1136-1472
B:
GRAND PRINCES OF VLADIMIR-SUZDAL: 1168-1389
C:
GRAND PRINCES OF TVER 1246-1485

1169-1389:
BYEN: "VLADIMIR" BLIR RUSSLANDS NYE HOVEDSTAD.

1222:
THE LAST "BJARMELANDS-SAILING" FROM COAST-NORWAY TO KOLA= BJARMELAND. 

[: A TRADITIONAL SAILING-ROUTE TO KOLA- AS THE VIKINGS THEMSELVES IN OLD TIME SAID THAT ALL KOLA UNTIL END-STATION "UMBA" IN THE WHITE-SEA BELONGED TO THEM] 

REFERANCE: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" BY: OSCAR ALBERT JOHNSEN. OSLO 1823.

THE ROUTE WAS DOCUMENTATED SAILED BY THE HÅLØYG-KING "OTTAR" IN YEAR 890- AS SAME HE SAME YEAR VISIT KING ALFRED "THE GREAT" IN ANGLIA= ENGLAND]. 

AFTER 1222 THE NORRØN LANGUAGE AND CULTURE MORE AND MORE DISSAPEARED IN NORTH-WEST RUSSIA.

1223:
FØRSTE MONGOLSKE ANGREP PÅ: "KIEV" I UKRAINA AV: DJENGIS KHAN. ETTHVERT BLE BYEN "KIEV" BRENT AV MONGOLENE. 14 TOWNS/ CITIES IN RUSSIA WAS BURNED BY THE MONGOLS-FIGHTERS- KIEV IN 1240.

[>NORRØN LANGUAGE: KIVE/ KIVES/ KIV= SLÅSS/ KJEMPE/ VÆRE UENIG].

1237:
MASSIVT ANGREP OG INVASJON AV SØR-RUSSLAND- FORETATT AV MONGOLERNE OG DJENGIS KHAN. 

[:EN GRUPPERING AV NOMADER OG NATUR-FOLK [:SAMER/ LAPPER] BLE FORTRENGT NORD-VESTOVER TIL NÅVÆRENDE NORD-CALOTTEN OG NORD-VEST RUSSLAND PGA. MONGOLENES HERJINGER PÅ 1200-TALLET- ANTAGELIG I MIDT-FINLAND PÅ GRENSEN MOT RUSSLAND]. 

SAMTIDIG ETTER ÅR 1222 OPPSTÅR KRIGER LANGS NORSKE-KYSTEN- DE SÅKALTE "KARELSKE HERJETOKT/ RØVERTOKT". KALT  "TSUDE-TIDEN" HOS LAPPER/ FJELDFINNER/ SAMER I FINNMARCK. [: EN FILM BLE I DENNE FORBINDELSE LAGET AV FILM-SKAPER NILS GAUP: "VEIVISEREN"= DE KARELSKE HERJINGER I FINNMARCK OG NORD-NORGE FRA 1222-1445. FILMEN ER VIST PÅ TELEVISION OGSÅ I CA.20 STATER I USA]. 

I 1251 BLE SKATTEFORHOLDENE FORMALISERT- DA DET PÅ INITIATIV AV DEN RUSSISKE PRINS ALEKSANDER NEVSKIJ BLE INNGÅTT EN AVTALE MELLOM NOVGOROD OG NORGE FOR Å FÅ MER ORDEN PÅ FORHOLDENE I NORD. 

UNDER DENNE URO-PERIODEN LOT KONG HAAKON V MAGNUSSON 1299-1319 KONGE AV NORGE- OPPFØRE "WARDØHVS BORG"= VARDØHUS FESTNING GROUNDED 1306. VIGSLET AV ERKEBISKOP JØRUND. HAAKON V BYGDE OGSÅ BERGENHUS TØNSBERGHUS AKERSHUS OG BOHUS [:BOHUS LEN (:OG JAMPTLAND HERJEDALEN) TILRØVET SVERIGE SEG I UFREDS-PERIODER MED DEM].

IFØLGE "SUOMI" ET FINSK-UGRISK SKRIFT: FOREGIKK "DE KARELSKE HERJETOKTENE" PÅ OPPFORDRING  AV RUSSISKE TSARER- HVOR KARELERNE [=ET FINSK-SAMISK FOLKESLAG SOM PRATET FINSK- MEN BEHERSKET KYRILLISKE BOKSTAVER (:RUSSISK SKRIVEKUNST)]. 

OGSÅ KONGEDØMMET SVERIGE VAR INVOLVERT I KRIGENE MED KARELERNE- I SAMME TIDS-EPOKE- SELV ETTER 1445 DA DISSE KRIGENE OPPHØRTE I NORGE.

HAAKON IV HAAKONSON 1217-1263= KONGE AV NORGE- LOT EN GRUPPE RUSSERE BOSETTE SEG I NORD-MALANGEN I MIDT-TROMS- PGA. UROLIGHETER I NORD-VEST-RUSSLAND [:MULIGENS PGA. MONGOLERNES HERJINGER I SENTRAL-RUSSLAND PÅ GRENSEN MOT NORDVEST-RUSSLAND]. [REFERANCE: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. OSLO 1922.]

1250:
THE LAST REST OF NORRØN LANGUAGE USED IN RUSSIA DISSAPEARED AND ASSIMILATED.

1252-1263:
ALEKSANDER NEVSKIJ- FØRSTE FYRSTE I MOSKVA-REGIONEN.

1283-1547:
GRAND PRINCES OF MOSCOW
THE RURIK-DYNASTY [:RORIK/RUREK-DYNASTIET].

1303-1325:
JURI III- TSAR AV RUSSLAND.

ÅRSTALL FOR SAMMESTØT MELLOM NORMENN/SVENSKER OG RUSSERE/KARELERE I PERIODEN 1222-1445 ER BLA:

1222 SISTE BJARMELANDSFERD
1225
1240
1256
1257
1271
1279
1283
1284
1292
1293
1294
1295
1300
1301
1302
1303
1306 VARDØHUS FESTNING BYGD
1310
1311
1312
1313
1314
1318
1320
1321 KEKSHOLM-KRIGEN
1322"
1323"
1323 ATTACK PÅ BJARKØY
1326 GRENSEAVTALE/ FREDS-TRAKTAT AV 3 JUNI.
1336
1337
1338
1339
1347
1348 SLAGET VED SCHABTSCHIN
1349 BELEIRINGEN AV NØTEBORG FESTNING
1351 BELEIRINGEN AV VIBORG
1384
1385 "FEIDET RUSSERNE PÅ DET NORDLIGE NORGE- DREPTE KARMEND- HERTOK KVINDER OG BARN OG RØVET GODS" [REFERANCE: "FINNMARKENS POLITISKE HISTORIE" SIDE 29 AV OSCAR ALBERT JOHNSEN. KRISTIANIA 1922].
"DET FANT STED MINST 5 RUSSISK-KARELSKE TOKT TIL FINNMARK OG HÅLOGALAND 1349-1444 OG 2 NORSKE GJENGJELDESSESTOKTER" [REFERANCE: "ALTA HISTORIE" BD.1 JENS P. NIELSEN. SIDE 5. ALTA FAGTRYKK 1990- OG ANDRE KILDER]
1395 SVENSK ANGREP MOT JAMA
1396 SVENSK ANGREP MOT NORRA LADOGA
1399 NOVGORODS ANGREP PÅ NORD FINLAND
1411 SVENSK ANGREP I KARELEN
1419 NORSK GJENGJELDESESANGREP I KARELEN
1428 FREDAVTALE NOVGORTOD SVERIGE/FINLAND
1444 SVENSK "TOG MOT NOVGOROD"
1445 "SVEA-NORDMENN" I KAMP VED DVINA
1445 FREDSAVTALE DANMARCK-NORGE RUSSLAND
1493 NY FREDSAVTALE DANMARCK-NORGE RUSSLAND

IT LOOKS LIKE THE RUSSIAN EKSPENTION AND ALSO THE KAREL-RUSSIAN WAR "TSJUDE-TIDEN" ON NORTH-NORWAY [:FOR 220 YEARS] WAS TSAR-RUSSIAN PEOPLE ONLY WAY AND CHANCE TO GET AWAY FROM THE MONGOL-WAR: AS 14 TOWNS/ CITIES WAS BURN BY DJENGIS-KHAN FIGHTERS.

[:1 EPISODE ALSO IN "RØSSVATN" WHERE KAREL-RUSSIAN MEN DRUNKNED ON THE WATER-ICE NEAR MO I RANA- AFTER FIGHTING THERE]

FRA 1445 FRAM TIL IDAG HAR NORGE VÆRT I FRED MED RUSSLAND= 
572 ÅR MED FRED !!Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE