Fotoalbum

KANE-ÆTTEN PÅ MØREKYSTEN


"KANE-ÆTTEN" ER DE FØRSTE SLEKTSLEDD ETTER HAAKON IV HAAKONSØNN 1217-1263 NORSK KONGE OG HANS 3 BARN OG EKTESKAP MED SIN FØRSTE KVINNE- FRILLEN (NORR.=VASKEKONE OG HUSHJELP): KANGA DEN UNGE.

HAAKON IV HAAKONSØNNs 2. EKTESKAP VAR MED MARGRETHE SKULESDATTER- HVORAV MAGNUS VI HAAKONSØNN LAGABØTE 1263-1280 NORSK KONGE- BLE FØDT.

UTENOM DE SLEKTS-LEDD SOM ER FORKLART OVERFOR I DE NORDISKE MAPPENE OM: MECHLENBORG-KANEÆTTEN- HAAKON IV HAAKONSØNN- BØR OGSÅ TAES MED:

ARVESKIFTET TIL "BJARKØYÆTTEN"-"GISKEÆTTEN" I ÅR 1490:

"DEN TREDJE ARVEPART GIKK TIL SØSTRENE INGERD OG SIGRID- DØTRE AV ERLEND AV LOSNA [SULEN]. FOR DEM MØTTE INGERDs MANN: ARALD KANE(d.1490) FRA KANESTRØM PÅ NORDMØRE. INGERD HADDE FØRST VÆRT GIFT MED RIDDEREN: OLAV GUTTORMSEN TIL HANANGER (LISTA). SIGRID VAR GIFT MED STATSRÅDEN: BO FLEMING TIL NESØYA (d.1501). HAN VAR AV FREMMED ÆTT. DE TO SØSTRENE FIKK

DØNNESGÅRDEN "MED ALLOM LWTOM OCH LWDNDOM OCH MED THY GOTZE THER VNDER LIGGER".

DETTE UTRYKKET ER BRUKT BARE OM DE FIRE  HOVEDGODSENE

GISKE, SUDRHEIM, HVAL OG DØNNES,

NOE SOM VISER AT DE VAR ANSETT SOM SAMLEDE KOMPLEKSER. VIDERE FALT PÅ DEM ENDEL GODS I

SURENDAL OG ELLERS I EDØY LEN,

MULIGENS DELER AV

STOVREIMGODSET.

AV BJARKØYGODSET FIKK DE

MEFJORDEN I SENJA MED

TRÆLEN OG

HOPEN I BERG,

ØVERGÅRDEN I BJARKØY,

DVS. HALVDELEN AV DEN GAMLE HOVEDGÅRDEN.

DERTIL KOM

BALLESVIKA,

KRØTØYA OG

SLAGSTAD I BJARKØY

OG TREDJEPARTEN AV LANDSVORDEN I

ØYFJORDEN,

GRYLLEFJORDEN OG

TORSKEN.

ENDELIG FIKK DE OGSÅ EIENDOMMER PÅ

HJALTLAND OG

BYTOMTER I BERGEN.

DET MÅ NEVNES AT TIL DØNNESGODSET HØRTE OGSÅ RESTENE AV TJØTTAGODSET, DET SOM TILDELS KALLES MINDNESGODSET. BLANDT DISSE GÅRDENE KAN NEVNES

LUND OG

STIRO I ALSTADHAUG,

REINFJORD I BRØNNØY

ANDÅS OG STRØM I VEFSN,

VIDERE I DET NÅVÆRENDE DØNNA

ÅKERØY

SKEI

STAVSENG

VÅG

GJESFJORDEN

HILSET

HOLAND

SKAR

SLAPØY

STRAUMA

OLFOTEN

SØRVIK

OG I HERØY OG TJØTTA BLA.

ØKSNINGAN

MINDNES

MYKLEBOSTAD

NORDBOSTAD

RAUDØYA

STOKKA OG FLERE.

ENDELIG FIKK DE 2 SØSTRENE OGSÅ LANDVORDEN AV

VEGA,

SOM KANSKJE VAR GAMMEL TJØTTAEIENDOM".   

[REFERANCE: SIDE 24 I: "JORDEGODS OG STORGÅRDER I NORD-NORGE" AV AXEL COLDEVIN. [NY REVIDERT UTGAVE]. UTG: LOKALHISTORISK FORLAG ESPA 1989].

" ...HELE GISKEGODSET OG SUDRHEIMGODSET SOM TILSAMMEN ANTAGELIG HAR OMFATTET I ALT 238 GÅRDER MED ET LANGT STØRRE ANTALL BRUK." [S.182]

"...OG DØNNESGODSET SOM MED ENDEL TILLEGG FALT PÅ LOSNADØTRENE. PÅ DE TO SISTNEVNTE PARTENE FALT HENHOLDSVIS 161 OG 187 NAVNEGÅRDER". [S.182].

"BJARKØYGODSET HADDE I 1490 BARE 18 LEILENDINGSGÅRDER.....DEN SAMLEDE ÅRSINNTEKT AV DET GAMLE BJARKØYGODSET ER ANSLÅTT TIL HENIMOT 400 VÅG. RENT ANSLAGSMESSIG VAR DETTE NÆR DET SAMME SOM GISKEGODSET GAV...ØVERGÅRDEN PÅ ØYA VAR ANTAGELIG DET GAMLE HOVEDSETET. HER BLE DEN PRAKTFULLE KOPPERKJELEN FUNNET, DEN SOM NÅ OPPBEVARES PÅ HISTORISK MUSEUM I OSLO". [S.182].


INFORMATION:

COPPERGRYTA SOM BLE FUNNET PÅ BJARKØY ER PÅ 250 LITER ROM-INNHOLD- OG DERMED VERDENS STØRSTE I SITT SLAG.

SAMME SPESIELLE TYPE COPPER-GRYTE ER FUNNET PÅ MØRE-KYSTEN- MEN AV MINDRE TYPE. 

BEGGE ER PRODUSERT/ LAGET I VIKINGTIDEN FØR 900-TALLET.

[:BEGGE DISSE GRYTENE ER AVBILDET PÅ DENNE HJEMME-SIDEN UNDER MAPPEN: "HISTORY NORD:OLD- NEW"].

   

Du har fremdeles ikke lagt til bildet i fotoalbumet.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE