Fotoalbum

FREGATTER UNDER ØVELSE I NORGE.

FREGATTER. ØVELSE.

FREGATTER ØVELSE

FREGATTER ØVELSE

FREGATTTER ØVELSE

FREGATTER. ØVELSE. NORGE.

DEN NORSKE MARINE. ØVELSE. FREGATTER OG U-BÅTER. KYSTVAKT-SHIP.

FREGATTER. ØVELSE.

NORSK MARINE-ØVELSE. FREGATTER OG HANGAR-SHIP.

NORGE. FREGATT. NANSEN-CLASS.

FREGATT. OLD. NORWAY. NORGE.

FREGATTER. NANSEN-CLASS.

FREGATT. NORGE. NANSEN-CLASS.

FREGATT OG HANGAR-SHIP. NORGE- NORWAY. BRIEFING.

FREGATTER. NANSEN-CLASS. NORWAY.

NORGE. MARINE-ØVELSE. FREGATTER.

NORGE. UBÅTER. FREGATTER. ØVELSE.

FREGATTER. NORGE. PÅ SLIP.

DEN KONGELIGE NORSKE MARINE. ØVELSE.

NORGE. FREGATTER. SLIP.

FREGATTER. NORGE. ØVELSE.

DE NORSKE KYSTVAKT-SKIPENE VED KAI.

DE GAMLE OG NYE FREGATTENE. DEN KONGELIGE NORSKE MARINE. ØVELSE.

NORGE. DEN KONGELIGE NORSKE MARINE. KNM. ØVELSE.

NORGE. FREGATTER. NANSEN-CLASS. ØVELSE.

FORSVARET:

MARINEN

HÆREN

FLYVÅPNET

DET NORSKE FORSVARET INNGÅR OG ER EN DEL AV NATO-SAMARBEIDET ("ATLANTERHAVS-PAKTEN") DER 29 LAND ER ALLIERTE OG DELTAR.

HOVED-LINJEN I SAMARBEIDET BYGGER PÅ EN LÆRE-SETNING KJENT OG BRUKT ALLEREDE I VIKINGTIDEN: "EN FOR ALLE- ALLE FOR EN".

DET BETYR AT DERSOM 1 LAND ANGRIPES ER DET ENS-BETYDENDE MED ET ANGREP PÅ ALLE 29 LAND I ALLIANCEN.


I BOKEN "GRUND-LINIER TILL STATERNAS HISTORIE" SIDE 7:

(:AV FREDRIK BOGISLAUS VON SCHWERIN. UTK: UPPSALA 1811. FORLAGET: STENHAMMAR OG PALMBLAD)

STÅR DET NEDTEGNET:

"LIKASOM DJURET HAR OCK MENNISKAN SINA FIENDER- INDIVIDEN ICKE BLOTT, UTAN ÄFVEN NATIONEN- MEN MENNISKORNAS FIENDER ÄRO MENNISKOR, TILL DERAS YTTRE LIK VÄNNEN".

"ERFARENHET ALLENE GÖR OSS BEKANTE MED VÅRA FIENDER OCH VÅRA FAROR". 

"NATIONEN, FÖR AT BLI UPPLYST OM SINA FIENDER OCH SINA FAROR, MÅSTE RÅDFRÅGA NATIONERS ERFARENHETER OCH LÄRA AV NATIONERS ÖDEN". 

"DEN LEDANDE OCH VARNANDE VÄNNEN, SOM INDIVIDEN FINNER I SIN ÄLDRE BRODER, FINNER NATIONEN ENDAST I HISTORIEN".

"MEN EN LEDANDE OCH VARNANDE VÄNN ÄR OCH HISTORIEN".

"HISTORIEN LÄR OSS REDAN PÅ AVSTÅND IGENKÄNNA VÅRA FIENDER".


NØD-ETATENE:

POLITI

AMBULANSE

BRANNVESEN

LUFTFORSVARET: 330-SKVADRONEN   


HOVEDREDNINGSSENTRALEN  

AVDELING: NORD-NORGE

AVDELING: SØRNORGE     


ANDRE:

NORSK FOLKEHJELP

RØDE KORS


SECURITAS

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE